Umeå kommun

Högstadiet och förskolan prioriteras i för- och grundskolenämndens budget 2023

Dela

För- och grundskolenämnden har fått ett tillskott på drygt 101 miljoner kronor i fullmäktiges budgetbeslut för 2023. I kommunfullmäktiges beslut prioriteras 10 miljoner kronor till högstadieskolor i Umeå kommun för att förstärka grundbemanning, det specialpedagogiska stödet och tillgängliga lärmiljöer. Därtill prioriterar nämnden cirka sex miljoner kronor för att bibehålla grundbemanningen i förskolan.

Nämndens beslut om budget och verksamhetsplan är med fortsatt fokus på de strategiska områdena; förbättrade studieresultat, attraktiv utbildning och ökad likvärdighet.

– Det här beslutet innebär att det är möjligt att göra efterlängtade personalförstärkningar i årskurs 7–9 för att stödja elever att nå gymnasiebehörighet. Det är också en viktig prioritering av bemanningen i förskolan, som är en förutsättning för att fullt ut kunna nyttja statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder såsom minskade barngrupper, säger Moa Brydsten (S), ordförande i nämnden.

Genom att prioritera medel för att bibehålla grundbemanning i förskolan ges möjlighet att fullt ut nyttja ett villkorat statsbidrag kopplat till förskolan som syftar till att kunna minska barngruppernas storlek, bibehålla eller rekrytera personal i förskolan och kompetensutveckla personal som arbetar i barngrupp.

Kommunfullmäktiges beslut innebär även att verksamheterna (förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola och fritidshem) får kompensation för volymer, ökade pensionskostnader och löneökningar så att personaltätheten kan bibehållas. Även om befolkningsprognosen justerats något för Umeå kommun visar den på en fortsatt ökning av antalet barn och elever inom för- och grundskolans verksamheter de kommande åren.

Nämndens budgetram uppgår för 2023 till drygt 2,2 miljarder kronor. Förutom dessa medel får nämnden flera större riktade statsbidrag på totalt cirka 76 miljoner kronor med olika villkor som ska vara uppfyllda för att huvudmannen ska få ta del av statsbidraget.

Nämndsammanträdet pågår till kl 16.00.

Kontakt
Moa Brydsten (S)
ordförande
076-774 73 37
moa.brydsten@umea.se

Lena Andersson (M)
vice ordförande
070-206 93 00
lena.andersson@umea.se

Tobias Holmbom (V)
2:e vice ordförande
073-08 68 641
tobias.holmbom@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum