Stiftelsen Skansen

Holger Bloms sjölejonterrass blir Baltic Sea Science Center

Dela

Hur skulle Skansen kunna utnyttja den gamla Sjölejonterrassen som stått oanvänd i många år? Läget mellan Skansen-Akvariet, Galejan och det gamla elefanthuset var för centralt belägen för att stå tom. Zoologiska avdelningens chef Tomas Frisk funderade tillsammans med Skansenchefen John Brattmyhr. De kontaktade Stockholms universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet och tillsammans började tankarna på ett kunskapsområde om Östersjön, miljön och en plats för lärande att ta form. Arkitekten Katarina Wahlström på KAWA, och landskapsarkitekterna Topia, fick uppdrag att ta fram en programskiss för området.

Den då moderna sjölejonterrassen fotad den 29 maj 1965 Foto: Ingemar Gram (1908-1986), Stockholmskällan, Stockholms stadsmuseum
Fotonummer DIA 13614 CC-BY
Den då moderna sjölejonterrassen fotad den 29 maj 1965 Foto: Ingemar Gram (1908-1986), Stockholmskällan, Stockholms stadsmuseum Fotonummer DIA 13614 CC-BY

Redan på det här stadiet blev det tydligt att det fanns en potential för att ge området ett attraktivt innehåll med ytor för pedagogisk verksamhet och det blev startskottet för det som nu är kunskapscentret Baltic Sea Science Center. Med en skiss från KAWA gjorde Skansen en presention för stiftelsen BalticSea2020 som bestämde sig för att gå in som huvudfinansiärer. Projekteringen av ramhandling kunde påbörjas hösten 2015.

Efter upphandling kontrakterades Sh bygg för en totalentreprenad i samverkan med Skansen. KAWA och Topia anlitades av Sh bygg, tillsammans med övriga konsulter, för fortsatt projektering till bygghandling.

-Det har varit fantastiskt att få vara med och skapa ett projekt med ett så intressant och viktigt innehåll och det på en av Sveriges mest besökta publika platser, säger arkitekten Katarina Wahlström. Det är också intressant att få vara med från grunden och skapa innehållet för anläggningen tillsammans med Skansen, Kunskapsrådets forskare och sakkunniga inom akvarier och Östersjöfrågor. Det har varit ett spännande arbete med helheten i fokus från design av rum för utställning och pedagogisk verksamhet till akvarieutformning.

-Byggnadsutformningen har utgått från det specifika innehållet och den yttre gestaltningen är anpassad till omgivningen. Det har verkligen varit ett spännande och givande samarbete under hela processen.

Förutsättningar för byggprojektet var att det skulle in på den tidigare anläggningen Sjölejonterrassen, mellan Skansen-akvariet och tivoliområdet Galejan, en anläggning med dammar, trappor och terrasser som var i eftersatt skick och avstängt under längre tid. Det är en så kallad infilltomt i en kulturhistorisk miljö, och huset skulle rymma mycket verksamhet och komplex och ytkrävande teknik på en relativt liten yta.

Den kulturhistorisk miljön från 1960-talet är en del av parkanläggningen på Nedre Solliden som skapades av Holger Blom och som även består av det gamla Elefanthuset och Tropikhuset, numera Aphuset. Det är en tomt med stora nivåskillnader, ca 10 m höjdskillnad, med gångstråk som löper runt tomten.

-Vi har utformat centret så att man kan hitta olika vägar att uppleva den på. Tomten ligger i en slänt där vi ritat byggnaden som ett 3D-pussel, som på olika sätt ansluter mot omgivningen. De olika nivåerna bygger vidare på den tidigare anläggningens struktur med olika terrasseringar och skapar fem olika nivåer varav en ligger under mark.

-När det gäller den yttre gestaltning har vi utgått från den befintliga anläggningens betongarkitektur. I utformningen tar vi upp de grova materialen, platsgjuten betong och trä, som kommer gråna med tiden, tillsammans med glas som nutida tillägg. Vi bygger vidare på ett enkelt, men nutida formspråk.

-Vi har tagit utgångspunkt i en del byggnadselement från den tidigare anläggningen som varit viktiga och tongivande för utformningen. Ett exempel är portikmuren där entrén till akvariet är placerad.

Byggnaden kan materialmässigt delas horisontellt i tre olika delar med en sockelvåning av platsgjuten brädgjuten betong, en uppglasad mellanvåning som vetter mot ett gårdsrum och två övre delvis utkragande husvolymer av trä med en mellanliggande terrass. Hela byggnaden omfattar ca 2000 m2.

Bilder

Den då moderna sjölejonterrassen fotad den 29 maj 1965 Foto: Ingemar Gram (1908-1986), Stockholmskällan, Stockholms stadsmuseum
Fotonummer DIA 13614 CC-BY
Den då moderna sjölejonterrassen fotad den 29 maj 1965 Foto: Ingemar Gram (1908-1986), Stockholmskällan, Stockholms stadsmuseum Fotonummer DIA 13614 CC-BY
Ladda ned bild
Östersjön på Skansen. Baltic Sea Science Center at Skansen. Ill: Topia/KAWA
Östersjön på Skansen. Baltic Sea Science Center at Skansen. Ill: Topia/KAWA
Ladda ned bild
Utställning. Exhibition. Illustration Topia Landskapsarkitekter/KAWA
Utställning. Exhibition. Illustration Topia Landskapsarkitekter/KAWA
Ladda ned bild
Platsen utanför Kust- och Pedagogiska huset. Outside the Baltic Sea Science Center. Illustration Topia Landskapsarkitekter/KAWA
Platsen utanför Kust- och Pedagogiska huset. Outside the Baltic Sea Science Center. Illustration Topia Landskapsarkitekter/KAWA
Ladda ned bild
Tomas Frisk, chef Zoologiska avdelningen. Foto: Johan Kindbom/Skansen
Tomas Frisk, chef Zoologiska avdelningen. Foto: Johan Kindbom/Skansen
Ladda ned bild
John Brattmyhr, Skansenchef./CEO.  Foto: Johan Kindbom/Skansen
John Brattmyhr, Skansenchef./CEO. Foto: Johan Kindbom/Skansen
Ladda ned bild
Katarina Wahlström, arkitekt på KAWA
Katarina Wahlström, arkitekt på KAWA
Ladda ned bild

Om

Stiftelsen Skansen
Stiftelsen Skansen
Box 27807
115 93 Stockholm

08-442 80 00 vxlhttp://www.skansen.se/sv

Skansen är världens äldsta friluftsmuseum. Det grundades 1891 av Artur Hazelius för att visa hur människor bott och verkat i Sverige under äldre tid. Cirka 150 byggnader har flyttats hit från hela Sverige. I djurparksdelen visas skandinaviska vilda djur och på en del av gårdarna tamboskap. Skansen-Akvariet har exotiska djur. Dessutom finns här scener, restauranger, lekparker och butiker. Varje år kommer cirka 1,4 miljoner gäster till Skansen.

Följ Stiftelsen Skansen

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Stiftelsen Skansen

Holger Blom’s sea lion terrace becomes the Baltic Sea Science Center22.3.2019 14:10:01 CETPressmeddelande

How should Skansen use the former sea lion terrace that has stood unused for many years? The location between Skansen Aquarium, the Galejan Fairground and the former Elephant House was too central to be left empty. Head of the Zoological Department Tomas Frisk and CEO of Skansen John Brattmyhr put their heads together. They contacted Stockholm University and the Swedish University of Agricultural Sciences, and together they began thinking about a knowledge centre for the Baltic Sea and the environment – a place for learning. Architect Katarina Wahlström from KAWA and landscape architects Topia were commissioned to produce an initial sketch for the area.

Kunskapsrådet kvalitetssäkrar Baltic Sea Science Center19.3.2019 07:00:00 CETPressmeddelande

Östersjön på Skansen – Baltic Sea Science Center – är ett kunskapscenter som lyfter samspelet mellan Östersjön och människan. I anläggningen ligger fokus på de miljöutmaningar som finns i form av övergödning, icke hållbart fiske och miljögifter. Verksamheten utformas i samråd med forskare från Stockholms universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet i ett kunskapsråd och det samarbetet kommer att fortsätta långt efter att huset öppnar 12 april.

Almost ready: Baltic Sea Science Center to open on 11 April26.2.2019 09:53:49 CETPressmeddelande

The building is now complete, the exhibitions are being mounted, and the mixture of freshwater and saltwater in the aquariums has been tested. The salmon, cod and bullheads have moved into the large aquarium, soon to be joined by eels,bream, herring and several other species. A small goby will live with two elvers for a while, until all three are fully grown and can live with the adults. The Baltic Sea Science Center at Skansen is almost ready, and is due to open on 11 April.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum