Sida

Humanitärt stöd till civilbefolkningen i Gaza och på Västbanken

Dela

Biståndsmyndigheten Sida har beslutat om 53 miljoner kronor i akut humanitärt stöd till drabbade av den senaste tidens strider i Gaza och på Västbanken. Civilbefolkningen har drabbats hårt med många döda och skadade och behoven är stora av sjukvård och mediciner men också av vatten, mat, sanitet, tak över huvudet, bränsle och psykosocialt stöd för traumatiserade barn och ungdomar.

Striderna har lett till stor förödelse och stora humanitära behov bland civilbefolkningen i Gaza. Foto: Al Jazeera.
Striderna har lett till stor förödelse och stora humanitära behov bland civilbefolkningen i Gaza. Foto: Al Jazeera.

Sida har tidigare i år redan betalat ut humanitära stöd på 75 miljoner till insatser för palestinier men de senaste striderna har lett till stora behov av nya snabba humanitära insatser i Gaza och på Västbanken. Enligt FN:s behovsbedömning är totalt en miljon människor i behov av humanitärt stöd.

– Civilbefolkningen behöver hjälp snabbt nu. Många skadades under de elva dagar långa striderna vilket lett till överfulla sjukhus där det råder brist på både medicin och traumasjukvård. Redan innan var elbristen på sjukhus och kliniker under 12 timmar om dagen ett stort problem när man behöver bedriva vård, säger Jakob Wernerman, chef för Sidas humanitära enhet.

I torsdags, den 21 maj, enades man om vapenvila och för de humanitära organisationerna öppnades då möjligheten att komma in i Gaza och göra en behovsbedömning. Detta behövs för att snabbt få igång nödvändiga och riktade insatser för de många drabbade när bombade bostäder är obeboeliga och det kommer att behövas tak över huvudet för de familjer som i dag har sökt skydd i skolor och hos släktingar. Det råder även ett akut behov av psykosocialt stöd till framför allt barn och ungdomar.

– Många människor har förlorat både sina inkomstmöjligheter och tillgång till livsmedel, då jordbruksområden förstörts i bombningarna, säger Jakob Wernerman.

– Till det kommer utmaningarna med den pågående corona-pandemin, med smittspridning och en låg andel vaccinerade, och en skyhög arbetslöshet på runt 25 procent.

Stödet på 53 miljoner fördelas på fem olika humanitära organisationer för insatser i Gaza och på Västbanken:

  • UNRWA (10 miljoner), FN:s hjälporganisation för palestinska flyktingar, riktar insatser mot sjukvård, tillfällig logi, skydd, säkerhet och utbildning, där behoven har ökat kraftigt till följd av striderna.
  • Svenska Röda Korset (5 miljoner), stödet går till den nationella systerföreningen Palestinska Röda Halvmånen som förmedlar akut sjukvård och förnödenheter till drabbade. Deras team arbetar för att nå svårt skadade människor.
  • Islamic Relief (5 miljoner), organisationen ska fördela ett kontantstöd till cirka 30 000 personer (5 300 hushåll) som har störst behov av stöd. Kontantstödet delas ut i form av kuponger för inköp av mat och andra förnödenheter.
  • ICRC, Internationella Rödakorskommittén, (30 miljoner), genomför sjukvårdande insatser och bidrar med mediciner samt sjukvårdsutrustning.
  • NRC, Norska Flyktingrådet (3 miljoner), kommer att fördela kontantstöd till drygt 4 700 internflyktingar för inköp av mat och andra förnödenheter.

Sida följer den humanitära situationen mycket noga, och för dialog med fler organisationer och har beredskap för att vid behov snabbt skala upp stöden ytterligare.

Om svenskt bistånd till Palestina:

Mer än var femte palestinier lever i dag under fattigdomsgränsen och två miljoner människor, främst i Gaza, bedöms vara i behov av humanitärt stöd.

Parallellt med Sveriges humanitära stöd till Palestina pågår ett långsiktigt utvecklingssamarbete som ytterst syftar till att uppnå en fredlig och hållbar tvåstatslösning som är grundad i internationell folkrätt.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Striderna har lett till stor förödelse och stora humanitära behov bland civilbefolkningen i Gaza. Foto: Al Jazeera.
Striderna har lett till stor förödelse och stora humanitära behov bland civilbefolkningen i Gaza. Foto: Al Jazeera.
Ladda ned bild

Om

Sida
Sida
Valhallavägen 199
105 25 Stockholm

08-698 50 00https://www.sida.se

För mer information kontakta Sidas pressansvariga på 08-698 55 55 eller press @ sida.se (https://www.sida.se)

Sida är Sveriges biståndsmyndighet och arbetar för att människor som lever i fattigdom själva ska kunna förbättra sina levnadsvillkor.

Följ Sida

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Sida

Pressinbjudan: Stockholm Internet Forum, SIF21: Mobilisering för digital motståndskraft – ett fritt, öppet och säkert internet i kölvattnet av pandemin3.5.2021 15:27:00 CEST | Pressinbjudan

Ska internet vara en tillgång för att stärka demokratin – eller ska det tillåtas vara ett verktyg för att begränsa och krympa det demokratiska utrymmet? Digitaliseringen i samhället har ökat rejält under pandemin. Miljarder människor kan tack vare utvecklade digitala verktyg fortsätta jobba, kommunicera och sköta ärenden trots att samhällen helt eller delvis stängts ner. Men ökad digitalisering har också en mörk baksida: en växande klyfta mellan de som har och de som inte har tillgång till internet, men allra allvarligast är kanske att statsmakter ökat sin kontroll av media, nätaktivister, MR-försvarare och andra med hjälp av övervakningstekniker och nedstängning av internet. Den 10–12 maj arrangeras för sjunde gången Stockholm Internet Forum (SIF). Eventet, som i år är helt digitalt, kommer under tre dagar att samla många intressanta deltagare, med nära tusen personer anmälda. Deltagarna är nätaktivister, demokratiföreträdare och journalister från hela världen. SIF erbjuder en plattfo

Rekordmånga i behov av humanitärt stöd under pandemin28.4.2021 18:36:47 CEST | Pressmeddelande

Antalet människor i behov av humanitärt stöd har nått nya rekordnivåer. På bara ett år har behoven av humanitärt stöd och skydd ökat med 40 procent, från 168 miljoner människor under 2020 till 235 miljoner människor i år. Fler drabbas av konflikt och naturkatastrofer men ökningen beror kanske framför allt på covid-19 som drabbat människor hårt över hela världen. Däremot följer inte finansieringen denna branta behovskurva, under förra året var bara hälften av FN:s appeller finansierade. Sida fördelar nu stöd till drabbade ur en rekordstor humanitär budget på drygt 4,2 miljarder.

Sida-stöd till människor som flyr undan våldet i Myanmar1.4.2021 15:15:00 CEST | Pressmeddelande

Den hårdnande situationen i Myanmar har lett till att tusentals människor i sydöstra delen av landet tvingats fly undan militärregimens attacker. Sida har nu beviljat akut stöd på tre miljoner kronor till internflyktingar med kontanter till basvaror köksutrustning och hygienkit. En stor andel av internflyktingarna är barn som nu är traumatiserade av våldet, och en del av stödet går till att utbilda föräldrar och skolpersonal i hur man ger barn psykosocialt stöd och till skolkit.

Bistånd i Myanmar omprövas efter militärkuppen16.2.2021 07:30:00 CET | Pressmeddelande

Biståndsmyndigheten Sida avbryter delar av det svenska stödet till Myanmar. Detta efter att militären återtog makten i landet för två veckor sedan. Det svenska biståndet ska varken ge resurser till eller legitimera det bakslag för demokratin som militärens maktövertagande har inneburit, säger Göran Holmqvist, avdelningschef på Sida. Däremot fortsätter Sida att stödja de krafter i landet som arbetar för demokrati och mänskliga rättigheter.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum