WSP

Hur väl rustade är Sveriges kommuner för nästa kris? Så rankas din kommun

Dela

Varför har vissa kommuner klarat den pågående krisen bättre än andra? Vad är det som gör en kommun mer eller mindre framgångsrik? Dessa är några av de frågor som analys- och teknikkonsultföretaget WSP ger svar på i årets upplaga av rapporten ”Regionernas kamp”. Rapporten visar att det finns stora skillnader mellan kommunerna och att det på flera håll krävs stora förändringar för att klara nästa kris.

I ”Regionernas kamp” utvärderas Sveriges kommuner utifrån en mängd parametrar, från ålder på befolkningen, till skolelevernas meritvärde, inflyttning och näringslivets framtidsinriktning, för att nämna några. Resultatet ger viktiga svar på hur det kommer sig att kommunerna klarat av pandemin olika bra.

WSP har sedan tidigare sett att kommuner med liten branschspridning i näringslivet klarade sig sämre. En kommun som har en stor tyngd på till exempel handel och turism är sårbar, när en kris som Corona drabbar kommunen. Åldern hos befolkningen och nivån av eftergymnasial utbildning är andra viktiga faktorer som påverkar hur robust en kommun är, säger Fredrik Bergström, ekonomie doktor och affärsområdeschef på WSP:

– ­­Över 40 procent är äldre än 55 år i våra landsbygdskommuner medan till exempel Sundbyberg, som toppar listan över framgångsrika kommuner, bara har 22 procent som är äldre än 55 år. Samtidigt ser vi stora utmaningar i många kommuner med både låga meritvärden och låg andel invånare med högre utbildning. Vi har idag 19 kommuner där mindre än 10 procent av befolkningen har eftergymnasial utbildning. Detta är faktorer som kommunernas ledning kommer att behöva ta hänsyn till när de samlar sig efter pandemin och förbereder sig för framtiden.

Pendlingskommunerna har under flera års tid stärkt sin position som landets mest robusta och framtidssäkra kommuner, så även i årets rapport där tio-i-topp-listan domineras av just pendlingskommuner nära storstad. Fredrik Bergström ser att denna utveckling kommer att fortsätta. Rapporten ger viktiga insikter om hur pandemin kan komma att påverka hur folk väljer att bo i framtiden:

– Vi har genomfört ett antal studier under pandemin som bland annat visat på att 37 procent funderar över att bo mindre tätbefolkat i framtiden samtidigt som det är tydligt att marknaden för småhus gått bättre än marknaden för flerbostadshus. Detta kan möjligen ytterligare stärka de redan robusta pendlingskommunerna, men än är det för tidigt att sia om hur bestående de förändrade beteendena är.

Här är några av de viktigaste insikterna från rapporten

  • Det går en tydlig skiljelinje mellan stad och land. Urbana kommuner är ofta mer robusta än glesbygdskommuner.
  • Oroväckande låga resultat bland högstadieelever i många svenska kommuner. Låg utbildningsnivå gör kommunen sårbar.
  • Det är stor skillnad mellan kommunerna gällande hur stor andel av befolkningen som är äldre, vilket kommer ha stor påverkan på kommunernas intäkter och utgifter framöver.
  • Pandemin har också medfört nya möjligheter. Exempelvis kommer svenska kommuner behöva genomföra viktiga förändringar tidigare än planerat exempelvis på arbets- och bostadsmarknaden samt inom transportområdet.

Tio i topp

Ranking Kommun Robusthetsindex
1 Sundbyberg 114
2 Mölndal 109
3 Partille 107
4 Lerum 105
5 Varberg 104
6 Nacka 104
7 Stockholm 104
8 Härryda 104
9 Kungälv 104
10 Kungsbacka 103


Storstäderna

Ranking Kommun Robusthetsindex
1 Stockholm 104
2 Göteborg 100
3 Malmö 88


Hur rankas din kommun? Ta del av hela listan (filformat xlsx) 

För mer information, vänligen kontakta

Fredrik Bergström, ekonomie doktor och affärsområdeschef på WSP Advisory.
010-722 86 79
070-497 12 04
fredrik.bergstrom@wsp.com

Mattias Frithiof, avdelningschef samhällsplanering på WSP
010-722 86 21
070-349 06 18
Mattias.frithiof@wsp.com

Om rapporten

Baserat på statistik från SCB belyser vi i rapporten riskfaktorer som riskerar att göra en kommun extra sårbar. Vi diskuterar också hur krisen kan komma att slå mot arbetsmarknaden och den kommunala ekonomin. Basen för de jämförelser som görs är Sveriges kommuner och Regioners (SKR) kommungruppsindelning, vilket gör jämförelserna mer relevanta och ändamålsenliga. Årets upplaga av Regionernas kamp har ett särskilt fokus på Coronapandemins effekter på våra kommuner. Ta del av hela rapporten på wsp.com

Kontakter

Bilder

Fredrik Bergström, ekonomie doktor och affärsområdeschef för WSP Advisory. Bilden får användas fritt i samband med denna artikel.
Fredrik Bergström, ekonomie doktor och affärsområdeschef för WSP Advisory. Bilden får användas fritt i samband med denna artikel.
Ladda ned bild
Sundbyberg är Sveriges mest robusta kommun enligt WSP. En stark befolkningstillväxt är en av anledningarna, men också andelen kunskapsintensivt näringsliv och god inkomstutveckling. Bilden får användas fritt i samband med denna artikel. Foto: Nils-Åke Siversson.
Sundbyberg är Sveriges mest robusta kommun enligt WSP. En stark befolkningstillväxt är en av anledningarna, men också andelen kunskapsintensivt näringsliv och god inkomstutveckling. Bilden får användas fritt i samband med denna artikel. Foto: Nils-Åke Siversson.
Ladda ned bild

Dokument

Om

WSP
WSP
Arenavägen 7
12188 Johanneshov

010-7225000http://www.wsp.com

WSP är en av världens ledande rådgivare och konsultbolag inom samhällsutveckling. Vi utvecklar allt ifrån städer och transportsystem till vattenförsörjning och höga hus. Med 48 700 medarbetare i över 40 länder samlar vi experter inom analys och teknik, för att framtidssäkra världen. I Sverige har vi omkring 4 150 medarbetare.

Följ WSP

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från WSP

Resa kollektivt säkrare än matbutiker menar pendlare - ny forskningsrapport om attityder i kollektivtrafiken under pandemin11.1.2021 06:45:00 CETPressmeddelande

Antalet resenärer i kollektivtrafiken har minskat dramatiskt sedan Covid-19 började spridas. Men pandemin har inte bara påverkat antalet resenärer, utan också känslorna hos de som reser. Stämningen i kollektivtrafiken har blivit mildare, och en sorts gemensam respekt har vuxit fram. Samtidigt har en del osäkerhet kring tidigare självklara beteenden uppstått, exempelvis vilket agerande som är rätt då en medpassagerare behöver hjälp.

Elnät, vattenledningar och vägar närmar sig sitt bäst före-datum – oron i branschen är stor9.12.2020 07:13:00 CETPressmeddelande

En ny rapport från analys- och teknikkonsultföretaget WSP visar att det finns en stor oro i samhällsbyggnadsbranschen för flera av våra gemensamma samhällstillgångar. Störst är oron för vatten- och elförsörjning, både på lång och på kort sikt. Det är hög tid att ansvariga myndigheter sätter sig in i hur statusen ser ut för våra samhällsbärande funktioner och hur de påverkar varandra om de inte fungerar, menar de organisationer som intervjuas i rapporten. Annars riskerar vi att få stora problem på lång sikt.

Fler äldre bör inkluderas i arbetet med frågor som rör dem enligt ny rapport24.11.2020 07:13:00 CETPressmeddelande

Människor i Norden blir allt äldre, vilket gör arbetet för att tillgodose behoven hos äldre individer i samhället allt mer angeläget. En viktig del i att skapa förutsättningar för aktivt och hälsosamt åldrande är att den äldre befolkningen i högre grad deltar i planeringen av frågor som angår dem. Det konstateras i analys- och teknikkonsultföretaget WSPs rapport ”Att åldras i Norden”, som gjorts på uppdrag av Nordens välfärdscenter.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum