Stockholms stad

Husby hyllas igen: Lärarlag med stort engagemang får pris

Dela

Ett lärarlag på Husbygårdsskolan får utmärkelsen Årets lärarlag i grundskolan. De hyllas av Stockholms stad för sin förmåga att använda alla kompetenser i arbetslaget och för att de bygger goda relationer till både elever och vårdnadshavare.

Från vänster: Jenny Barregren, Carina Awaiko Westin, Mikael Ahlroth, Maria Blomkvist, Malin Loman, Miroslava Koch Jelacic, Ayub Khan och Mats Setréus (längst fram). På datorn: Yvonne Grahn. Foto: Rodrigo Paras
Från vänster: Jenny Barregren, Carina Awaiko Westin, Mikael Ahlroth, Maria Blomkvist, Malin Loman, Miroslava Koch Jelacic, Ayub Khan och Mats Setréus (längst fram). På datorn: Yvonne Grahn. Foto: Rodrigo Paras

-  Det känns fantastiskt härligt att vi blir uppmärksammade på detta sätt även om vi förstår att det är omöjligt att tävla i att vara arbetslag, säger Mats Setréus, lärare i matematik och NO.

Vad är det som gör ert arbetslag så bra?

-  I första hand är det vårt engagemang. Vi tycker om våra elever, visar att vi tror på dem och att vi har höga förväntningar på dem. Vi skapar också goda relationer med eleverna och deras föräldrar, säger Malin Loman, lärare i svenska och svenska som andraspråk

Det hyllade lärarlaget, ”arbetslag 7 läsåret 20/21”, består av nio personer och beskriver sig själva som ett demokratiskt arbetslag, Maria Blomkvist som är arbetslagsledare har en viktig roll precis som alla andra medlemmar.

-  Vi har en väldigt tydlig och strukturerad arbetslagsledare som ser till att vi ägnar våra möten åt rätt saker och eftersträvar konsensus i våra beslut. När vi tycker och tänker olika försöker vi i möjligaste mån kommunicera och lägga korten på bordet, säger Malin Loman.

I lärarlaget finns Maria Blomkvist, Jenny Barregren, Carina Awaiko Westin, Mikael Ahlroth, Malin Loman, Miroslava Koch Jelacic, Ayub Khan, Mats Setréus och Yvonne Grahn.

-  De flesta i vårt lag har arbetat ihop i två år, några utav oss har jobbat ihop ännu längre, säger Maria Blomkvist, arbetslagsledare och undervisande lärare i SO.

-  Som ny i arbetslaget har jag upplevt att det finns en oerhört stark kultur som fortlever trots att kollegor blir sjuka eller flyttar. En stor bidragande orsak till detta tror jag är att vi är en grupp med stor mångfald och med djup förståelse för våra elever och deras familjer, säger Mats Setréus.

Elevassistenten är en framgångsfaktor 

Det finns flera framgångsfaktorer inom arbetslaget.

- En framgångsfaktor är att arbetslaget är sammansvetsat med ett stort mått av autonomi. Vi löser det mesta inom arbetslaget och vi har mandat att göra det, vilket skapar känsla av samhörighet, säger Mats Setréus.

-   En annan stor framgångsfaktor är vår elevassistent Ayub Khan. Han rastvaktar, löser konflikter och hör av sig hem om eleverna inte är på plats och han gör det så bra.  Ayub Khan får eleverna att känna sig välkomna, sedda, trygga och är oerhört viktig i deras sociala utveckling. Hans funktion och hans person gör att undervisande lärare kan ägna sig åt sin undervisning, säger Malin Loman.

Anna Rydberg, lärare på samma skola, fick nyligen utmärkelsen Årets lärare i grundskolan. 

Motiveringen  

Priset ”Årets Lärarlag 2021 – grundskolan” tilldelas 

Arbetslaget åk 7 - Husbygårdsskolan 

Arbetslaget tar med starkt samarbete, gemensamma förhållningssätt och en vilja och ett mod att tänka nytt, sig an uppdraget att skapa trygga elever som tror på sin förmåga och når så goda kunskapsresultat som möjligt.  

Det systematiska analys- och uppföljningsarbete arbetslaget bedriver internt och arbetslagets goda samarbete har tydlig positiv effekt på elevernas kunskapsutveckling.  
Arbetslaget har alltid tydligt fokus på att eleverna ska lyckas med sina studier.

Oavsett utmaningarna arbetslaget ställts inför under året i och med pandemin, har de målmedvetet och lösningsfokuserat arbetat vidare med tydliga gemensamma förhållningssätt och metoder.

De har växlat mellan närundervisning och distansundervisning på ett bra sätt och systematiskt förbättrat och utvecklat sitt upplägg och utnyttjat alla kompetenser i arbetslaget. De bygger goda relationer till elever och vårdnadshavare för att skapa fungerande samarbeten och på bästa sätt kunna anpassa verksamheten till elevernas behov.  

Arbetslaget åk 7 är ett mycket gott exempel på hur ett arbetslag, i verksamheter som behöver kompensera för elever med skolsvårigheter, kan arbeta för att nå goda resultat och därför är de en inspiration för andra lärare. 

Stockholms stads lärare och rektorer i siffror

Ungefär 9 300 personer är anställda som lärare i Stockholms stads kommunala skolor, det vill säga både i grundskolor och på gymnasier.    

Det finns cirka 7 700 lärare i Stockholms stads kommunala grundskolor.   

Det finns cirka 1 600 lärare i Stockholm stads kommunala gymnasier.   

Det finns cirka 140 rektorer på Stockholms stads kommunala grundskolor.    

Det finns 28 rektorer på Stockholms stads kommunala gymnasier.     

Det finns cirka 370 biträdande rektorer på Stockholms stads kommunala grundskolor.   

Det finns cirka 60 biträdande rektorer på Stockholms stads kommunala gymnasier.    

Fakta om utmärkelsen

Stockholms stad delar ut utmärkelser till årets lärare, årets lärarlag, årets rektorer och årets biträdande rektorer. Prisutdelningen ägde rum på konferensen Leda lärande.      

Lärare, andra pedagoger och skolledare kan nominera kollegor i Stockholms stad till utmärkelserna årets lärare och årets lärarlag. Rektor och biträdande rektor nomineras av närmsta chef. Juryn består av Lena Holmdahl, utbildningsdirektör, Lee Orberson, grundskoledirektör, och Joachim Håkansson, gymnasiedirektör.     

Prissumman fastställs varje år och delas ut till skolan för att användas till professionsutveckling för vinnaren. 

Kontakt: Maria Blomkvist, arbetslagsledare och undervisande lärare i SO, mail ac76186@edu.stockholm.se eller telefon 076- 8252952.

Nyckelord

Kontakter

UtbildningsförvaltningenPresskontakter: Matilda Asp och Monica Eriksson

Förvaltningen ansvarar för och driver kommunal förskoleklass, grundskola, grundsärskola, skolbarnsomsorg, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Förvaltningen ansvarar för stadens kontakter med fristående skolor och ska informera om alla sökalternativ oavsett anordnare. Förvaltningen ger tillstånd till och utövar tillsyn över enskilda förskolor samt svarar för övergripande uppföljning av alla skolformer oavsett anordnare.

Tel:08-508 333 00info.utbildning@edu.stockholm.se

Bilder

Från vänster: Jenny Barregren, Carina Awaiko Westin, Mikael Ahlroth, Maria Blomkvist, Malin Loman, Miroslava Koch Jelacic, Ayub Khan och Mats Setréus (längst fram). På datorn: Yvonne Grahn. Foto: Rodrigo Paras
Från vänster: Jenny Barregren, Carina Awaiko Westin, Mikael Ahlroth, Maria Blomkvist, Malin Loman, Miroslava Koch Jelacic, Ayub Khan och Mats Setréus (längst fram). På datorn: Yvonne Grahn. Foto: Rodrigo Paras
Ladda ned bild

Om

Stockholms stad
Stockholms stad
Ragnar Östbergs plan 1
105 35 Stockholm

08 508 290 00http://start.stockholm

I Stockholms stad arbetar cirka 40 000 personer. Du möter oss i skolan, på äldreboenden, i parken, när du ska söka bygglov eller går till simhallen för att träna. Stockholms stads verksamhet styrs av folkvalda politiker och organiseras i stadens förvaltningar och bolag.

Stockholms stad är en organisation med decentraliserat ansvar. Det betyder att besluten ofta fattas lokalt, så nära de berörda som möjligt.

Följ Stockholms stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Stockholms stad

Den stora tegelgasklockan i Norra Djurgårdsstaden omvandlas till ny scen14.10.2021 07:38:20 CEST | Pressmeddelande

Stockholms stads kommunfullmäktige tar beslut den 18 oktober om genomförande av scen i tegelgasklockan. Stockholm stad genom exploateringskontoret kommer att äga och förvalta gasklockan och scenen som ska byggas i klockan. PopHouse Entertainment Group är aktören som kommer att hyra in sig i gasklockan och kommer att driva den kommande scenverksamheten. PopHouse, som också äger och driver scenverksamheten på bl a Cirkus på Djurgården

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum