Stadsarkivet

Idag invigdes Stadsarkivet Liljeholmskajen

Dela

Stockholms stad invigde idag det nya Stadsarkivet Liljeholmskajen som blir ett centrum för kunskap om stadens bebyggelsehistoria och bebyggelseutveckling.

Foto: Mattias Ek
Foto: Mattias Ek

– Det finns idag ett brett allmänintresse för arkitektur, design och historia. Här får stockholmare och andra unika möjligheter att upptäcka stadens bebyggelsehistoria, säger Jonas Naddebo, kultur- och stadsmiljöborgarråd i Stockholms stad.

Den övergripande idén för Stadsarkivet Liljeholmskajen är att samla arkiv, kompetens och externa aktörer med en gemensam utgångspunkt: Stockholms stads bebyggelseutveckling och stadsplanering.

– Staden äger många unika fastigheter för stockholmarna att besöka, Stadsarkivet Liljeholmskajen är inget undantag. I dessa gamla bergrum har Vin & Sprit en gång i tiden tappat och lagrat sina drycker, nu finns här miljontals kartor och ritningar om Stockholms framväxt att ta del av. Jag hoppas att många kommer att välja att åka hit, säger Dennis Wedin, som är stadens fastighetsborgarråd.

Lokalerna är anpassade för att rymma 100 000 meter arkiv, däribland 3,5 miljoner kartor och ritningar över byggnader, gator och parker i Stockholm. Här finns även visionära skisser som aldrig blev förverkligade. En stor del av samlingen är klassad som världsminne av Unesco. Lokalerna är på cirka 6 000 m² varav 560 m² är publika delar. Verksamheten är inrymd i två bergrum. Inredningen svarar arkitektfirman Ahrbom & Partners för och konstnären Ellen Ruge har skapat en konstnärlig gestaltning för de monumentala bergrummen.

När verksamheten är i full gång kommer besökare att kunna ta del av samtal, visningar och mycket annat som har med stadens bebyggelseutveckling och stadsplanering att göra.

Fakta om Stadsarkivet Liljeholmskajen

Vilken verksamhet ska bedrivas på Stadsarkivet Liljeholmskajen?

Den övergripande idén för Stadsarkivet Liljeholmskajen är att samla arkiv, kompetens och externa aktörer som t ex KTH Arkitekturskolan, ArkDes m fl med en gemensam utgångspunkt: Stockholms stads bebyggelseutveckling och stadsplanering. När verksamheten är i full gång kommer besökare att kunna ta del av samtal, visningar och mycket annat som har med stadens bebyggelseutveckling och stadsplanering att göra.

Vilka arkiv finns på Stadsarkivet Liljeholmskajen?

Kärnan för verksamheten blir Stadsarkivets bestånd av bygglovsritningar för Stockholm. Här finns i princip alla ansökningar om bygglov som gjorts i huvudstaden från början av 1700-talet till 1978. Det är en samling på drygt två miljoner ritningar.

2011 upptogs detta ritningsarkiv på Unescos så kallade Världsminneslista (Memory of The World) eftersom Unesco bedömt att ritningsarkivet är unikt och intressant långt utanför gränserna för Stockholm och Sverige.

Förutom världsminnet finns stora mängder kartor, stadsplaner och ritningar från andra av stadens bebyggelse- och planeringsorienterade verksamheter. Ett exempel är Stadsingenjörskontorets arkiv som innehåller tomt- och plankartor från 1600-talets början fram till nutid. Det är handlingar som gör det möjligt att följa stadens planering och förändring på detaljnivå under en period på nästan 400 år.

Varför behöver staden fler arkivlokaler?

Många är intresserade av Stockholms bebyggelsehistoria och det nya centret ger tillgång till historien om hur den nuvarande staden vuxit fram.

Dessutom tryggar staden med de nya lokalerna behovet av att kunna förvara den växande mängden arkivmaterial för en lång tid framöver.

Stadsarkivet har under flera år letat efter nya lokaler som förenar möjligheten att förvara mycket stora mängder arkiv och samtidigt kunna erbjuda en spännande publik verksamhet.

I april 2016 fattade staden ett inriktningsbeslut om att förvärva ett bergrum och en lokal i Liljeholmen av JM AB. Bergrummen köptes av Fastighetskontoret efter inriktningsbeslut i fastighetsnämnden och kulturnämnden och hyrs ut till Stadsarkivet.

Teknisk fakta

Ingången till Stadsarkivet Liljeholmskajen sker från bottenvåningen på en bostadsrättsförening vid Sjövikstorget nära Årstabron, mittemot Tantolunden på Södermalm. Storleken på lokalerna är 6 000 m2. Från entrén med lobby, wc och garderob/förvaringsskåp når man de publika utrymmena med mötesrum, hörsal och läsesalar som totalt omfattar 560 kvm. Resterande utrymmen är arkivlokaler.

Verksamheten är inrymd i två av de tunnelrör som tidigare utgjorde Vin & Sprits anläggning i Årstadal. Bergrummen fungerade som fabrik och lagringsanläggning av vin och sprit från 1959 fram till 1997 när anläggningen avvecklades.

Varje bergrum är cirka 150 meter långt och 20 meter brett och har en takhöjd på cirka 7,5 meter. En så kallad entresollösning gör det möjligt att ha hyllor i två plan. Det ökar förvaringskapaciteten betydligt. Det kommer totalt att finnas plats för cirka 3,5 miljoner kartor och ritningar i kompaktarkiv och 100 000 hyllmeter för andra typer av pappershandlingar.

Varje tunnelrör är beklätt med en duk som skyddar mot fukt och brand och som tillgodoser att det är rätt klimat i bergrummen.

Ljuskonsten på Stadsarkivet Liljeholmskajen

Ljuskonstnären Ellen Ruge har skapat en lysande metafor för den skattgömma som arkivet utgör. Utgångspunkten för gestaltningen Minne är själva bergrummet och det allas vårt gemensamma kollektiva minne som arkivet är. På en gavelvägg har hon skapat en labyrintisk form som fyller hela den 20 meter långa väggen. Motiven anspelar både på arkivet i sig och på de gångar och prång som döljer sig i det historiska materialet. Verket består av dubbla aluminiumprofiler med LED-lister som växlar färger och intensitet i en slumpmässigt programmerad sekvens. Labyrintens linjer löper vidare över golvet och växer upp som träd på den andra gaveln. I verket ingår också ljudlådor i golvet med kopior på vackra byggnadsritningar.

Vad har Stadsarkivet Liljeholmskajen kostat?

Den totala kostnaden för att bygga Stadsarkivet Liljeholmskajen uppgår till 174 miljoner kronor.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Foto: Mattias Ek
Foto: Mattias Ek
Ladda ned bild
Invigningsceremoni där ritningarna över lokalerna arkiveras. På bilden räcker kulturborgarrådet Jonas Naddebo över ritningar till arkivarie Solveig Larsson. Foto: Caroline Berg
Invigningsceremoni där ritningarna över lokalerna arkiveras. På bilden räcker kulturborgarrådet Jonas Naddebo över ritningar till arkivarie Solveig Larsson. Foto: Caroline Berg
Ladda ned bild

Länkar

Om

Stadsarkivet
Stadsarkivet
Kungsklippan 6
Stockholm

+46 (0)8 508 28 300http://stadsarkivet.stockholm.se/

Stadsarkivet vill stimulera alla att upptäcka och få ny kunskap genom att göra den information som skapats och skapas i staden lätt att hitta och använda. Stadsarkivet gör nuet och historien angelägna så att alla i Stockholm kan skapa sin egen och stadens framtid. Vi finns för att Stockholm och stockholmarna ska kunna utvecklas med stark koppling till historien.Vi hjälper staden att minnas. Vi är med och skapar den transparenta staden – där information om då och nu blir byggstenar för morgondagen.

Följ Stadsarkivet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Stadsarkivet

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum