IKEA

IKEA öppnar hållbarhetsbutiker för att hjälpa fler att leva ett mer hållbart liv hemma 

Dela

Nu öppnar Ingka Group* hållbarhetsbutiker på alla sina varuhus i Sverige. En satsning på tips kring vad du konkret kan göra för att leva ett mer hållbart liv hemma. I de nya butikerna erbjuder IKEA inspiration och information samt presenterar produkter och tjänster som visar att hållbarhet kan vara både prisvärt och attraktivt.

Nina Fall, affärspartner för hållbarhet på IKEA Sverige, i den helt nya hållbarhetsbutiken i varuhuset i Helsingborg.  
Foto: Andreas Offesson.
Nina Fall, affärspartner för hållbarhet på IKEA Sverige, i den helt nya hållbarhetsbutiken i varuhuset i Helsingborg.  Foto: Andreas Offesson.

IKEA har redan introducerat hållbarhetssatsningar som Cirkulärbutiker, IKEA ReTuna Second handsolpaneler för husägare och el från sol och vind för att göra det enklare att leva ett mer hållbart liv hemma. En forskningsrapport från IngkaGroupochGlobeScan Climate Action Research – visar att mångagärnavill leva mer hållbart, meninte vet hur. Därför kompletterar IKEA nu sitt utbud i varuhusen med en Hållbarhetsbutik där kunder kan få konkreta tips för att kunna leva ett mer hållbart liv.

- En mer hållbar vardag börjar med nya vanor. Vi har i genomsnittomkring30 miljoner möten medkonsumenter i vårasvenskavaruhus varje år. Det är en fantastisk plattform att nå ut med konkreta tips för att hjälpa fler att kunna leva ett mer hållbart liv hemma, sägerNina Fall,affärspartnerförhållbarhetpå IKEA Sverige.

Hållbarhetsbutiken är precis som Cirkulärbutiken med sin försäljning av second hand en naturlig del av varuhuset. Butiken består av en 50-75 kvadratmeter stor yta där kunderna r inspiration och tips kring produkter, lösningar och tjänster för en mer hållbar vardag inom fem områden: Förläng produktlivet, Välj återvunnet, Väljförnybarenergiochenergisnåla lösningar, Bli svinnsmart och Använd mindre vatten. 

 
Förväntan från kunder att hållbarhet ska bli mer prisvärt 

Irapporten ClimateAction Research**,sombygger påfrågor till 34 000 personeri32länder,säger 81 procent av de tillfrågade att alla kan göra någonting för attmotverkaklimatkrisen. 7 av 10 uppger att de är oroliga för klimatkrisen och 9 av 10 säger sig vara villiga att själva göra något. Samtidigtärdetfåsom vetvad dekonkret kangöraoch hållbarhet upplevs som dyrt. Rapportenvisarävenatt det finns en förväntan påföretag och varumärkenattgöra ett mer hållbart liv prisvärt och attraktivt.

-KlimattoppmötetCop26 sätter fingret påden globalaklimatkrisenochdet är 
självklart
för IKEA att delta.Vi är enstor aktörsombeslutat atttaettstort ansvar genom hela vår värdekedja.Hållbarhetsbutikernaär ettsättatt göra stora samhällsfrågor konkreta i vardagen för de många människorna och det är anledningen till att vi nu gör denna extra satsning inom hållbarhet, sägerNina Fall.

Redan idag erbjuder IKEA tjänster och produkter för ett mer hållbart liv hemma: Som möjligheten attsäljatillbakaoch köpa begagnade produkter i såväl varuhus som online,flera växtbaserade alternativ i restaurangerna, samt solpaneler och el producerad av sol och vind.

Någraprodukterochlösningari hållbarhetsbutikerna:

  • IKEA Second hand-serviceochinspirationförattvårdaochpersonifieramöbler.
  • Produktergjordamedåtervunnamaterial.
  • El från sol och vind ochsolpaneler liksom energisnålbelysning. 
  • Ekologiskochcertifieradmatsamtprodukter och tips för ettminskatmatsvinn 
  • LADDAladdningsbarabatterierochandraflergångsartiklar 

 
Idag har IKEA öppnat hålbarhetsbutiker i varuhusen i Malmö, Helsingborg, Älmhult, Kungens Kurva, Barkarby och i Bäckebol i Göteborg. Övriga varuhus öppnar sina under november.


*Ingka Group är den största franchisetagaren inom IKEA och driver varuhus på 32 marknader. Sverige är en av dessa marknader. 
 

**Undersökningenvar ettsamarbete mellanIngkaGroup ochGlobeScan, ett globalt konsultföretagsom arbetar med kunskapoch strategier.Dettotalaantalet utfrågade personeri de 32 ländernauppgick till34 059 vuxna.De berörda ländernavarAustralien, Kina, Indien, Japan, Sydkorea, Österrike, Belgien, Tyskland, Irland, Nederländerna, Polen, Schweiz, Storbritannien, Tjeckien, Ungern, Rumänien, Ryssland, Serbien, Slovakien, Ukraina, Danmark, Finland, Norge, Sverige, Kanada, USA, Kroatien, Frankrike, Italien, Portugal, Slovenien och Spanien. 

 

Bilder

Nina Fall, affärspartner för hållbarhet på IKEA Sverige, i den helt nya hållbarhetsbutiken i varuhuset i Helsingborg.  
Foto: Andreas Offesson.
Nina Fall, affärspartner för hållbarhet på IKEA Sverige, i den helt nya hållbarhetsbutiken i varuhuset i Helsingborg.  Foto: Andreas Offesson.
Ladda ned bild
Nina Fall, affärspartner för hållbarhet på IKEA Sverige, i den helt nya hållbarhetsbutiken i varuhuset i Helsingborg.  
Foto: Andreas Offesson.
Nina Fall, affärspartner för hållbarhet på IKEA Sverige, i den helt nya hållbarhetsbutiken i varuhuset i Helsingborg.  Foto: Andreas Offesson.
Ladda ned bild
Nina Fall, affärspartner för hållbarhet på IKEA Sverige, i den helt nya hållbarhetsbutiken i varuhuset i Helsingborg.  
Foto: Andreas Offesson.
Nina Fall, affärspartner för hållbarhet på IKEA Sverige, i den helt nya hållbarhetsbutiken i varuhuset i Helsingborg.  Foto: Andreas Offesson.
Ladda ned bild
De nya hållbarhetsbutikerna på IKEA-varuhusen är en bra plattform för att nå ut med konkreta tips som kan hjälpa fler att leva ett mer hållbart liv hemma.  
Foto: Andreas Offesson.
De nya hållbarhetsbutikerna på IKEA-varuhusen är en bra plattform för att nå ut med konkreta tips som kan hjälpa fler att leva ett mer hållbart liv hemma.  Foto: Andreas Offesson.
Ladda ned bild
Hållbarhetsbutiken består av en 60 kvadratmeter stor yta där kunderna kan få råd och tips kring produkter, lösningar och tjänster för en mer hållbar vardag inom fem områden: Förläng produktlivet, Välj återvunnet, Välj förnybar energi och energisnåla lösningar, Bli svinnsmart och Använd mindre vatten.Foto: Andreas Offesson.
Hållbarhetsbutiken består av en 60 kvadratmeter stor yta där kunderna kan få råd och tips kring produkter, lösningar och tjänster för en mer hållbar vardag inom fem områden: Förläng produktlivet, Välj återvunnet, Välj förnybar energi och energisnåla lösningar, Bli svinnsmart och Använd mindre vatten.Foto: Andreas Offesson.
Ladda ned bild
Hållbarhetsbutiken består av en 60 kvadratmeter stor yta där kunderna kan få råd och tips kring produkter, lösningar och tjänster för en mer hållbar vardag inom fem områden: Förläng produktlivet, Välj återvunnet, Välj förnybar energi och energisnåla lösningar, Bli svinnsmart och Använd mindre vatten.Foto: Andreas Offesson.
Hållbarhetsbutiken består av en 60 kvadratmeter stor yta där kunderna kan få råd och tips kring produkter, lösningar och tjänster för en mer hållbar vardag inom fem områden: Förläng produktlivet, Välj återvunnet, Välj förnybar energi och energisnåla lösningar, Bli svinnsmart och Använd mindre vatten.Foto: Andreas Offesson.
Ladda ned bild
Hållbarhetsbutiken består av en 60 kvadratmeter stor yta där kunderna kan få råd och tips kring produkter, lösningar och tjänster för en mer hållbar vardag inom fem områden: Förläng produktlivet, Välj återvunnet, Välj förnybar energi och energisnåla lösningar, Bli svinnsmart och Använd mindre vatten.Foto: Andreas Offesson.
Hållbarhetsbutiken består av en 60 kvadratmeter stor yta där kunderna kan få råd och tips kring produkter, lösningar och tjänster för en mer hållbar vardag inom fem områden: Förläng produktlivet, Välj återvunnet, Välj förnybar energi och energisnåla lösningar, Bli svinnsmart och Använd mindre vatten.Foto: Andreas Offesson.
Ladda ned bild
De nya hållbarhetsbutikerna på IKEA-varuhusen är en bra plattform för att nå ut med konkreta tips som kan hjälpa fler att leva ett mer hållbart liv hemma.  
Foto: Andreas Offesson.
De nya hållbarhetsbutikerna på IKEA-varuhusen är en bra plattform för att nå ut med konkreta tips som kan hjälpa fler att leva ett mer hållbart liv hemma.  Foto: Andreas Offesson.
Ladda ned bild
Hållbarhetsbutiken består av en 60 kvadratmeter stor yta där kunderna kan få råd och tips kring produkter, lösningar och tjänster för en mer hållbar vardag inom fem områden: Förläng produktlivet, Välj återvunnet, Välj förnybar energi och energisnåla lösningar, Bli svinnsmart och Använd mindre vatten.Foto: Andreas Offesson.
Hållbarhetsbutiken består av en 60 kvadratmeter stor yta där kunderna kan få råd och tips kring produkter, lösningar och tjänster för en mer hållbar vardag inom fem områden: Förläng produktlivet, Välj återvunnet, Välj förnybar energi och energisnåla lösningar, Bli svinnsmart och Använd mindre vatten.Foto: Andreas Offesson.
Ladda ned bild

Om

IKEAs vision är att skapa en bättre vardag för de många människorna, vilka innefattar våra medarbetare, våra kunder och alla människor vår verksamhet berör. IKEA-produkterna består av rätt kombination av form, funktion, kvalitet, hållbarhet och ett lågt pris – vi kallar det Demokratisk design. IKEA grundades i Älmhult 1943. Idag finns 20 IKEA-varuhus, ett antal planeringsstudios som till exempel IKEA Kök samt e-handel i Sverige. IKEA Sverige hade totalt 172 miljoner besök under verksamhetsåret 2021. I Sverige finns cirka 12 500 medarbetare inom Ingka-koncernen, varav cirka 10 000 inom varuhusorganisationen.

 

Följ IKEA

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från IKEA

IKEA släpper sin hållbarhetsrapport och bekräftar att man är på väg mot klimatmålen för 203018.1.2022 15:40:24 CET | Pressmeddelande

Verksamhetsåret 2021 (VÅ21)* innehöll utmaningar, men även viktiga steg mot målen som IKEA satt för 2030. Trots att effekterna av pandemin fortfarande är kännbara kunde i stort sett alla varuhus öppna på nytt och vardagen återgå till det något så när normala. Bland hållbarhetsresultaten finns förbättringar i värdekedjan som lett till att IKEAs klimatfotavtryck minskat ytterligare, lanseringen av ett interaktivt online-verktyg för cirkuläradesign-principer och ett stort kliv mot målet att endast använda förnybar energi.

Våren hos IKEA20.12.2021 09:00:05 CET | Pressmeddelande

Nu välkomnar vi våren med lätta naturmaterial som björk, bambu och bomull och ljusa, glada färger! Pastellrosa och mauve leker med det gräsgröna och grafiska linjer med svenska konstnären Hilma af Klints expressiva abstrakta målningar som inspiration. Med enkla, smarta och effektiva lösningar designade för att maximera ditt hems potential kan du nyttja oanvända platser. Låt dig inspireras av de konstnärliga handbroderade kuddfodral av Jordan River Foundation, grafiska taklampor och vardagliga objekt som kroken KNOPARE, tillverkade av återvunnet material från gamla fiskenät och rep. Nu kommer också en ny familj av vaser i olika former och storlekar designade av Ilse Crawford och hennes studio, StudioIlse. Tillverkade av återvunnet glas och munblåsta av skickliga hantverkare, blir de ett blickfång – med eller utan färska blommor. Vaserna har en taktil känsla med olika textur: lena och klara, matta och frostade och vissa med bubblor under glaset. Vaserna KONSTFULL visar att små, vardaglig

IKEAs medarbetare får dela på 1,1 miljard kronor - inom ramen för lojalitetsprogrammet Tack!   7.12.2021 13:09:35 CET | Pressmeddelande

Sedan 2013 har lojalitetsprogrammet Tack! uppmärksammat medarbetarnas bidrag till IKEAs framgång. I år delas totalt 110 miljoner Euro – drygt 1,1 miljard kronor – ut till dem som arbetat inom Ingka koncernen* i mer än fem år – en summa som går till medarbetarnas pension. I Sverige innebär det omkring 13 000 kronor per kvalificerad heltids-arbetande medarbetare.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum