GlobeNewswire

Immunicum AB: Immunicum AB (publ) Delårsrapport januari – mars 2022

Dela

JANUARI - MARS I SAMMANFATTNING

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 1 794 (–) KSEK.
 • Periodens resultat uppgick till -27 582 (-41 571) KSEK.
 • Resultat och resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,14 (-0,25) SEK.
 • Immunicum överför patenträttigheter för modifierat adenovirus till Elicera Therapeutics
 • Immunicum gav en pipeline och strategiöverblick. Under 2022 kommer det kliniska utvecklingsfokuset att ligga på i) fortsättningen och ytterligare uppdateringar av kliniska data av ADVANCE II-studien som utvärderar DCP-001 i underhållsmiljön för akut myeloid leukemi (AML), ii) fortsättningen av ALISON-studien i äggstockscancer, som kommer att leverera en första klinisk avläsning 2022 och iii) utvärderingen och förberedelsen av TROY-studien, som kommer att utvärdera Ilixadencels potential i gastrointestinala stromala tumörer (GIST)
 • Immunicum har gjort ytterligare framsteg med att etablera sin nya forskningsanläggning i Leiden, Nederländerna, som kommer att införliva företagets processutveckling och tillverkningskapacitet för cellbaserade immunterapier. Företaget räknar med att slutföra flytten till sina nya anläggningar under andra kvartalet 2022.
 • Fortsatta framsteg när det gäller att utforska potentiella synergier mellan Immunicums plattform och produktkandidater med nuvarande vårdstandard inom Immunicums nyckelcancerindikationer och andra cellbaserade cancerterapier och biologiska läkemedel under utveckling inom onkologi.


COVID-19, KRISEN I UKRAINA

 • Hittills har Immunicum endast haft begränsad påverkan på sin verksamhet på grund av Covid-19-pandemin
 • Immunicum har ingen direkt exponering mot Ukraina och Ryssland relaterat till daglig verksamhet och pågående kliniska prövningar
 • Fortsatta osäkerheter på aktiemarknaden och leveranskedjan kan påverka vår verksamhet på längre sikt
 • För ytterligare information, gå till riskavsnittet på sidan 18.


VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Immunicum deltar i det nya cancerforskningskonsortiet Oncode-PACT
 • Immunicum presenterar prekliniska data som visar synergi av DCP-001 med standardbehandlingar för akut myeloid leukemi
 • Immunicum utser Leopold Bertea till Chief Technology Officer

FINANSIELL SAMMANFATTNING

Jan-MarJan-MarHelår
KSEKomingetannatanges202220212021
Rörelseresultat-26 820-40 780-130 100
Nettovinst/förlust-27 582-41 571-133 410
Vinst/förlust per aktie, före och efter utspädning-0,14-0,25-0,73
Kontanter122 926118 960155 313
Eget kapital629 257619 100656 742
Antal anställda vid periodens utgång323029


VD KOMMENTAR

”Under Q1 presenterade vi den reviderade pipeline- och strategiutsikten vid investerarevenemang i Stockholm och Göteborg.

Under 2022 kommer vi att få mer inblick i hur de lovande initiala effekterna av DCP-001-vaccination på MRD som presenterades på ASH2021, kan översättas till potentiell återfallsfri och total överlevnad. Vi förväntar oss att tillhandahålla nästa uppdatering av ADVANCE II-studien baserad på fullständiga MRD-data från alla behandlade patienter och återfallsfri överlevnadsstatus under andra kvartalet 2022.

I den pågående ALISON Fas I-studien studerar vi säkerheten och genomförbarheten av DCP-001 återfallsvaccination vid äggstockscancer. Om försöken lyckas kan det öppna upp för utvecklingen av återfallsvaccination som ny underhållsbehandling vid äggstockscancer.

Vi förväntar oss att kunna rapportera initiala data från ALISON-studien i mitten av 2022.

Av de olika indikationerna som hittills studerats med ilixadencel anser vi att gastrointestinala stromala tumörer (GIST) representerar den mest attraktiva möjligheten. Detta på grund av de mycket låga svarsfrekvenserna på de terapier som för närvarande finns tillgängliga efter initialt behandlingsmisslyckande.

De nyligen publicerade resultaten av MERECA-studien i njurcellscancer har ytterligare ökat vår förståelse för biologin och den terapeutiska kombinationspotentialen av ilixadencel med tyrosinkinashämmare som sunitinib. Detta ger ytterligare grund för våra pågående förberedelser av en klinisk prövning i kombination med tyrosinkinashämmare i GIST.

Under första kvartalet 2022 inledde vi flytten till våra nya anläggningar i Leiden BioScience Park. Vår interna expertis stödjer den kliniska pipelinen, optimeringen av våra tillverkningsprocesser och partnerinsatser. Immunicum i det nya cancerforskningskonsortiet Oncode-PACT, finansierat av Dutch National Growth Fund, som kommer att stödja utbyggnaden av våra Leiden-baserade FoU-anläggningar.

Trots de utmanande förhållandena för den biofarmaceutiska industrin relaterade till Covid-krisen, geopolitisk instabilitet och relaterade störningar av sjukhusvård och leveranskedjor, har sammanslagningen och integrationen av Immunicum och DCprime, nya beslut om riktningen för pipelinen och lovande nya FoU-initiativ gjort det möjligt för företaget att göra betydande framsteg under 2021 och att definiera våra mest lovande program under det första kvartalet 2022. Vi är fortsatt engagerade i att ta oss an viktiga utmaningar i cancerterapilandskapet med konkurrenskraftiga produktkandidater och ser fram emot den fortsatta utformningen av vår kliniska pipeline under 2022.

Slutligen, trots att utnämningen skedde efter rapportperiodens slut, vill jag använda tillfället att välkomna Leopold Bertea, PhD, som vår nya Chief Technology Officer. Dr. Bertea tillför en imponerande meritlista inom biofarmaceutisk processutveckling och produktion till Immunicum, inklusive tillverkning i kommersiell skala. Han kommer att driva uppbyggnaden av en global tillverkningsinfrastruktur för DCP-001 och bygga ut företagets processutvecklingskapacitet för våra nuvarande och framtida produkter.

Tack,

Erik Manting, Ph.D.

Verkställande direktör


Q1-rapporten för 2022 finns tillgänglig på: http://immunicum.se/investors/financial-reports/


FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Erik Manting

Chief Executive Officer

E-mail: ir@immunicum.com


INVESTERARRELATIONER

Julie Seidel

Stern Investor Relations

Telefon: +1 212-362-1200

E-mail: julie.seidel@sternir.com


MEDIARELATIONER

Mario Brkulj

Valency Communications

Telefon: +49 160 9352 9951

E-mail: mbrkulj@valencycomms.eu


OM IMMUNICUM
Immunicum är ett biofarmaceutiskt företag fokuserat på terapier som behandlar tumörrecidiv och svårbehandlade etablerade tumörer, två av onkologins viktigaste utmaningar. Vi utnyttjar vår expertis inom allogen dendritcellsbiologi för att utveckla en avancerad klinisk pipeline av nya off-the-shelf produkter för solida och blodburna tumörer. Immunicum är baserat i Sverige och Nederländerna och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.immunicum.com

Bilagor

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswireFölj GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

JLT Mobile Computers gör strategiskt förvärv – går in som delägare i sin australiensiska säljpartner26.5.2023 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

JLT förvärvar 33% av aktierna i Control Synergi, JLT:s återförsäljare i Australiensedan tjugo år, och skapar därmed nya expansionsmöjligheter på den australiensiska marknaden. Växjö, Sverige, 26:e maj2023 * * * JLT Mobile Computers, ledande leverantör av stryktåliga datorer för krävande miljöer, har förvärvat 33% av aktierna i sin australiensiska säljpartner, Control Synergy, med option att förvärva resterande aktier i bolaget om fem år. Huvudsakliga effekter av förvärvet Skapar expansionsmöjligheter i Australien, och på sikt i övriga APACHöjer servicenivån på den australiensiska marknadenUtökar kunskapsutbyte för att driva tillväxtFörbättrar möjligheter för kundnära produkt- och tjänsteutveckling Nya expansionsmöjligheter och höjd servicenivå Under de senaste 20 åren har Control Synergy framgångsrikt byggt upp försäljningen av JLT:s produkter i Australien. Genom förvärvet skapas nya expansionsmöjligheter, framför allt inom gruvsegmentet, men även andra segment såsom transport, lager o

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I HOYLU AB (PUBL)25.5.2023 08:30:00 CEST | Pressmeddelande

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I HOYLU AB (PUBL) Styrelsen i Hoylu AB (publ), org. nr 559084-6381 ("Bolaget") kallar härmed till årsstämma i Bolaget att hållas klockan 10.00, den 26 juni 2023 i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler på Sveavägen 20, Stockholm. Inregistrering inleds från klockan 09.45. DELTAGANDE En aktieägare som vill delta på årsstämman ska: vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 15 juni 2023, och anmäla sitt deltagande till Bolaget senast den 19 juni 2023, helst före kl. 16.00. Anmälan att delta på årsstämman ska ske via e-post till bolagsstamma@hoylu.com eller via post till Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB, Att: Hoylu AGM, Sveavägen 20, Box 140 55, 104 40 Stockholm. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och an

Aktia emitterade en säkerställd obligation på 500 miljoner euro24.5.2023 15:15:00 CEST | Pressmeddelande

Aktia Bank Abp Pressmeddelande 24.5.2023 kl. 16.15 Aktia emitterade en säkerställd obligation på 500 miljoner euro Aktia Bank Abp emitterade tisdagen den 23 maj 2023 en ny säkerställd obligation (covered bond) på 500 miljoner euro, som förfaller till betalning i maj 2027. Lånet prissattes 17 räntepunkter över swap-räntorna (MS +17). Aktias föregående motsvarande obligation emitterades i januari i fjol. Den slutliga orderboken innehöll teckningsanbud till ett värde av över 1,25 miljarder euro från mer än 50 olika investerare. Över hälften av anbuden kom från tyskspråkiga Europa. Cirka en tredjedel av anbuden kom från Norden, varav över hälften från finländska investerare. Teckningsanbud mottogs också bland annat från Nederländerna, Frankrike, Italien och Storbritannien. Emissionen ordnades av Danske Bank, DZ Bank, Erste Group, LBBW och Nordea. ”Jag är väldigt nöjd med emissionens slutresultat. Emissionen övertecknades med 2,5 gånger och prissattes konkurrenskraftigt, vilket är ett mycke

Elisa tar över en del av Aktias IT- och nätadministrationstjänster23.5.2023 08:15:00 CEST | Pressmeddelande

Aktia Bank Abp / Elisa Abp Pressmeddelande Publicering: 23.5.2023 kl. 9.15 Elisa tar över en del av Aktias IT- och nätadministrationstjänster Aktia Bank Abp och Elisa Abp har undertecknat ett avtal om ett långvarigt partnerskap, genom vilket Elisa i fortsättningen kommer att svara för en del av Aktias IT- och nätadministrationstjänster. Avtalet träder i kraft 1.6.2023 och har ingåtts för de fem följande åren, varefter avtalet kan förlängas. Samarbetet stöder Aktias strategiska mål på att vara den ledande kapitalförvaltarbanken i Finland. I och med ändringen övergår 22 arbetsuppgifter inom Aktias IT-tjänster och nätadministration till Elisa. De experter som ansvarar för dessa uppgifter övergår i samband med affärsöverlåtelsen som gamla anställda till Elisa Abp:s tjänst från och med 1.6.2023. ”Partnerskapet med Elisa utgör en del av genomförandet av Aktias IT-strategi. Det tryggar tillgången till och kompetensen hos kritisk IT-arbetskraft samt säkerställer å sin sida att Aktias tjänster

Aktia och Käärijä uppmuntrar barn och unga att lära sig mer om ekonomi19.5.2023 15:45:00 CEST | Pressmeddelande

Aktia Bank Abp Pressmeddelande 19.5.2023 kl. 16.45 Aktia och Käärijä uppmuntrar barn och unga att lära sig mer om ekonomi Aktia inleder ett samarbete med Käärijä, eller Jere Pöyhönen, som vann silvermedaljen i årets Eurovision.Avsiktenär att förbättra barns och ungdomars ekonomiska kunskaper. Goda kunskaper i ekonomi ärviktig medborgarkunskap som ökar jämlikheten i samhället. Att man redan som barn och ung får färdigheter i att använda och hushålla med pengar skapar en stark grund för hela livet. De praktiska ekonomikunskaperna lär man sig bäst i vardagen genom att öva på att använda pengar, och inlärningsprocessen kan vara intressant och rolig. Som kapitalförvaltarbank vill Aktia skapa välfärd för finländare och hela samhället. ”Goda kunskaper i ekonomi är viktig medborgarkunskap som ökar jämlikheten i samhället. Grunden för att kunna hantera och utveckla den egna ekonomin skapar man redan i barndomen, eftersom den förståelse man får då bidrar till att forma den egna relationen till p

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum