GlobeNewswire

Immunicum AB: Immunicum AB (publ) Delårsrapport januari – mars 2022

Dela

JANUARI - MARS I SAMMANFATTNING

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 1 794 (–) KSEK.
 • Periodens resultat uppgick till -27 582 (-41 571) KSEK.
 • Resultat och resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,14 (-0,25) SEK.
 • Immunicum överför patenträttigheter för modifierat adenovirus till Elicera Therapeutics
 • Immunicum gav en pipeline och strategiöverblick. Under 2022 kommer det kliniska utvecklingsfokuset att ligga på i) fortsättningen och ytterligare uppdateringar av kliniska data av ADVANCE II-studien som utvärderar DCP-001 i underhållsmiljön för akut myeloid leukemi (AML), ii) fortsättningen av ALISON-studien i äggstockscancer, som kommer att leverera en första klinisk avläsning 2022 och iii) utvärderingen och förberedelsen av TROY-studien, som kommer att utvärdera Ilixadencels potential i gastrointestinala stromala tumörer (GIST)
 • Immunicum har gjort ytterligare framsteg med att etablera sin nya forskningsanläggning i Leiden, Nederländerna, som kommer att införliva företagets processutveckling och tillverkningskapacitet för cellbaserade immunterapier. Företaget räknar med att slutföra flytten till sina nya anläggningar under andra kvartalet 2022.
 • Fortsatta framsteg när det gäller att utforska potentiella synergier mellan Immunicums plattform och produktkandidater med nuvarande vårdstandard inom Immunicums nyckelcancerindikationer och andra cellbaserade cancerterapier och biologiska läkemedel under utveckling inom onkologi.


COVID-19, KRISEN I UKRAINA

 • Hittills har Immunicum endast haft begränsad påverkan på sin verksamhet på grund av Covid-19-pandemin
 • Immunicum har ingen direkt exponering mot Ukraina och Ryssland relaterat till daglig verksamhet och pågående kliniska prövningar
 • Fortsatta osäkerheter på aktiemarknaden och leveranskedjan kan påverka vår verksamhet på längre sikt
 • För ytterligare information, gå till riskavsnittet på sidan 18.


VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Immunicum deltar i det nya cancerforskningskonsortiet Oncode-PACT
 • Immunicum presenterar prekliniska data som visar synergi av DCP-001 med standardbehandlingar för akut myeloid leukemi
 • Immunicum utser Leopold Bertea till Chief Technology Officer

FINANSIELL SAMMANFATTNING

Jan-MarJan-MarHelår
KSEKomingetannatanges202220212021
Rörelseresultat-26 820-40 780-130 100
Nettovinst/förlust-27 582-41 571-133 410
Vinst/förlust per aktie, före och efter utspädning-0,14-0,25-0,73
Kontanter122 926118 960155 313
Eget kapital629 257619 100656 742
Antal anställda vid periodens utgång323029


VD KOMMENTAR

”Under Q1 presenterade vi den reviderade pipeline- och strategiutsikten vid investerarevenemang i Stockholm och Göteborg.

Under 2022 kommer vi att få mer inblick i hur de lovande initiala effekterna av DCP-001-vaccination på MRD som presenterades på ASH2021, kan översättas till potentiell återfallsfri och total överlevnad. Vi förväntar oss att tillhandahålla nästa uppdatering av ADVANCE II-studien baserad på fullständiga MRD-data från alla behandlade patienter och återfallsfri överlevnadsstatus under andra kvartalet 2022.

I den pågående ALISON Fas I-studien studerar vi säkerheten och genomförbarheten av DCP-001 återfallsvaccination vid äggstockscancer. Om försöken lyckas kan det öppna upp för utvecklingen av återfallsvaccination som ny underhållsbehandling vid äggstockscancer.

Vi förväntar oss att kunna rapportera initiala data från ALISON-studien i mitten av 2022.

Av de olika indikationerna som hittills studerats med ilixadencel anser vi att gastrointestinala stromala tumörer (GIST) representerar den mest attraktiva möjligheten. Detta på grund av de mycket låga svarsfrekvenserna på de terapier som för närvarande finns tillgängliga efter initialt behandlingsmisslyckande.

De nyligen publicerade resultaten av MERECA-studien i njurcellscancer har ytterligare ökat vår förståelse för biologin och den terapeutiska kombinationspotentialen av ilixadencel med tyrosinkinashämmare som sunitinib. Detta ger ytterligare grund för våra pågående förberedelser av en klinisk prövning i kombination med tyrosinkinashämmare i GIST.

Under första kvartalet 2022 inledde vi flytten till våra nya anläggningar i Leiden BioScience Park. Vår interna expertis stödjer den kliniska pipelinen, optimeringen av våra tillverkningsprocesser och partnerinsatser. Immunicum i det nya cancerforskningskonsortiet Oncode-PACT, finansierat av Dutch National Growth Fund, som kommer att stödja utbyggnaden av våra Leiden-baserade FoU-anläggningar.

Trots de utmanande förhållandena för den biofarmaceutiska industrin relaterade till Covid-krisen, geopolitisk instabilitet och relaterade störningar av sjukhusvård och leveranskedjor, har sammanslagningen och integrationen av Immunicum och DCprime, nya beslut om riktningen för pipelinen och lovande nya FoU-initiativ gjort det möjligt för företaget att göra betydande framsteg under 2021 och att definiera våra mest lovande program under det första kvartalet 2022. Vi är fortsatt engagerade i att ta oss an viktiga utmaningar i cancerterapilandskapet med konkurrenskraftiga produktkandidater och ser fram emot den fortsatta utformningen av vår kliniska pipeline under 2022.

Slutligen, trots att utnämningen skedde efter rapportperiodens slut, vill jag använda tillfället att välkomna Leopold Bertea, PhD, som vår nya Chief Technology Officer. Dr. Bertea tillför en imponerande meritlista inom biofarmaceutisk processutveckling och produktion till Immunicum, inklusive tillverkning i kommersiell skala. Han kommer att driva uppbyggnaden av en global tillverkningsinfrastruktur för DCP-001 och bygga ut företagets processutvecklingskapacitet för våra nuvarande och framtida produkter.

Tack,

Erik Manting, Ph.D.

Verkställande direktör


Q1-rapporten för 2022 finns tillgänglig på: http://immunicum.se/investors/financial-reports/


FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Erik Manting

Chief Executive Officer

E-mail: ir@immunicum.com


INVESTERARRELATIONER

Julie Seidel

Stern Investor Relations

Telefon: +1 212-362-1200

E-mail: julie.seidel@sternir.com


MEDIARELATIONER

Mario Brkulj

Valency Communications

Telefon: +49 160 9352 9951

E-mail: mbrkulj@valencycomms.eu


OM IMMUNICUM
Immunicum är ett biofarmaceutiskt företag fokuserat på terapier som behandlar tumörrecidiv och svårbehandlade etablerade tumörer, två av onkologins viktigaste utmaningar. Vi utnyttjar vår expertis inom allogen dendritcellsbiologi för att utveckla en avancerad klinisk pipeline av nya off-the-shelf produkter för solida och blodburna tumörer. Immunicum är baserat i Sverige och Nederländerna och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.immunicum.com

Bilagor

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswireFölj GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Karolinska Developments portföljbolag Aprea Therapeutics förvärvar Atrin Pharmaceuticals17.5.2022 16:55:38 CEST | Pressmeddelande

STOCKHOLM, SVERIGE 17 maj 2022. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) meddelar idag att portföljbolaget Aprea Therapeutics har förvärvat det privatägda amerikanska bioteknikbolaget Atrin Pharmaceuticals Inc. Aprea Therapeutics kommer nu att prioritera utvecklingen av Atrin Pharmaceuticals läkemedelskandidater, vilka utvecklas för att bekämpa cancersjukdomar genom att påverka de proteiner som är involverade i tumörers förmåga att reparera skador i sitt DNA. Efter förvärvet av Atrin Pharmaceuticals läkemedelsprojekt flyttar Aprea Therapeutics sitt primära fokus till utvecklingen av ATRN-119, en läkemedelskandidat som hämmar en viktig signaleringsväg vid reparation av DNA-skador. ATRN-119 kommer inom kort att börja studeras i kliniska fas 1/2a-studier vid behandling av maligna solida tumörer, både som monoterapi och i kombination med standardbehandling. Parallellt med utvecklingen av ATRN-119 bedrivs separata program med en andra generationens ATR-hämmare, ATRN-354, med poten

Nexstim har nått en överenskommelse med Dr. Joshua Kuluva om en minoritetsandel i ett tidigare etablerat private equity-bolag17.5.2022 09:15:00 CEST | Pressmeddelande

Företagsmeddelande,Insiderinformation,Helsingfors,17.05.2022kl.10.15(EEST) Nexstim har nått en överenskommelse med Dr. Joshua Kuluva om en minoritetsandel i ett tidigare etablerat private equity-bolag Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) ("Nexstim" eller "Företaget") har meddelat den 11 mars 2022 att företagets amerikanska dotterbolag Nexstim, Inc. har etablerat ett private equity-bolag med avsikten att ytterligare utöka Nexstims nätverk av Nexstims Neuroscience Center-kliniker i USA. Samtidigt meddelade företaget, att de kommer att fortsätta förhandlingarna med Dr. Joshua Kuluva angående samarbete i driften av ett private equity-bolag, där Dr. Joshua Kuluva skulle ha en minoritetsandel. Nexstim meddelar nu att de har nått en överenskommelse om en förhandlad minoritetsandel med Dr. Joshua Kuluva. Mikko Karvinen, vd för Nexstim, kommenterar: ”Ett av Nexstims främsta strategiska mål 2022 är att utvidga vårt nätverk av partnerkliniker för neurovetenskap, särskilt i USA. Därför är vi mycket

Electra Gruppen AB (publ) (u.ä.t Elon AB (publ)) offentliggör prospekt avseende upptagande till handel av nyemitterade aktier på Nasdaq Stockholm i samband med apportemission16.5.2022 18:00:00 CEST | Pressmeddelande

ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054 Pressmeddelande 2022-05-16 Electra Gruppen AB (publ) (u.ä.t Elon AB (publ)) offentliggör prospekt avseende upptagande till handel av nyemitterade aktier på Nasdaq Stockholm i samband med apportemission Electra Gruppen AB (publ) (u.ä.t Elon AB (publ)) (”Electra” eller ”Bolaget”), offentliggör idag det prospekt som upprättats inför upptagande till handel av de nyemitterade aktierna på Nasdaq Stockholm med anledning av den apportemission genom vilken Electra förvärvar samtliga aktier i Elon Group AB (”Elon”) (”Transaktionen”). Transaktionen beskrivs närmare i Electras pressmeddelande daterat den 7 december 2021. På Electras årsstämma den 28 mars 2022 bemyndigades styrelsen att besluta om apportemissionen för att genomföra Transaktionen. Den 13 maj 2022 beslutade Electras styrelse om apportemission av 9 659 223 aktier till Elon Group Holding. Prospektet som har upprättats med anledning av upptagande till handel av de nyemitterade aktierna i samb

Stockwik förvärvar Cordinator Medical Service16.5.2022 10:00:00 CEST | Pressmeddelande

Solna den 16 maj 2022 PRESSMEDDELANDE Stockwik Förvaltning AB (publ) har ingått avtal om förvärv av Cordinator Medical Service AB (”Cordinator”). Stockwik förvärvar samtliga aktier i Cordinator. Som ett av Östergötlands ledande företag inom sitt verksamhetsområde företagshälsovård och privat sjukvård kompletterar Cordinator på ett utmärkt sätt Stockwiks övriga företag inom segmentet; TEAM Hälsa, Hela Företagshälsovård, Tjugonde Friskvård och Hälsobolaget. Med Cordinators verksamhet i Linköping och Norrköping täcker vi nu en stor del av Sverige. På Cordinators kliniker finns idag ca 30 anställda och konsulter. Verksamheten har bedrivits av Gunilla Rundqvist sedan 2004 med fokus på kvalitet och kundnöjdhet. För den senaste tolvmånadersperioden, per den 30 april 2022, uppgick Cordinators nettoomsättning till 26 MSEK. EBITDA-resultatet uppgick för motsvarande period till knappa 4 MSEK. Transaktionen sker på skuldfri basis till en EBITDA-multipel 6x. BAKGRUND OCH MOTIV Förvärvet av Cordinat

Aino Health (publ): Delårsrapport Januari-Mars 202216.5.2022 08:30:00 CEST | Pressmeddelande

Expansioner av befintliga avtal och nyemission för tillväxt Januari - Mars 2022 • Omsättningen uppgick till 5 424 (5 770) TSEK • Resultatet efter finansiella poster -3 722 (-3 570 ) TSEK • Resultatet per aktie uppgick till -0,1 (-0,2) SEK Det nya året har börjat starkt för Aino med utökat förtroende både från DHL Supply Chain och Centric vilket visar med tidigare och senare expansioner av befintliga avtal att våra kunder har ett starkt förtroende för Aino. Aino har stöttat DHL Supply Chain i Sverige med att skapa ett automatiserat och långsiktigt stöd för deras chefer med målet att öka produktiviteten, minska sjukfrånvaron samt skapa proaktiva dialoger mellan chefer och medarbetare för att öka engagemanget på arbetsplatsen. Expansionen innebär att vår SaaS kommer att inkludera hela den svenska verksamheten. Även Centric väljer att expandera användningen av vår SaaS. Vi har under flera år supporterat Centrics svenska verksamhet och de väljer nu att expandera vår SaaS-lösning även till s

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum