GlobeNewswire

Immunicum AB: Immunicum kommer att delta i det nya konsortiet för cancerforskning Oncode-PACT

Dela

Immunicum AB (“Immunicum” publ; IMMU.ST), ett bioläkemedelsföretag fokuserat på behandlingar mot tumörrecidiv och svårbehandlade etablerade tumörer, tillkännagav idag att företaget kommer att delta i det offentlig-privata partnerskapet Oncode-PACT, som kommer att stödjas av den nationella tillväxtfonden, ett initiativ från det nederländska ministeriet för ekonomiska frågor och klimatpolitik och finansministeriet.

Den nationella tillväxtfonden investerar 325 miljoner euro i Oncode-PACT-planen för att påskynda den prekliniska utvecklingen av cancerläkemedel. Detta har just tillkännagivits under presskonferensen av Jeroen Dijsselbloem, ordförande för kommittén för den nationella tillväxtfonden. Med denna investering kommer Oncode-PACT att utveckla värdefulla läkemedelskandidater snabbare och billigare och på så sätt få dem snabbare till patienterna. Detta kommer att förbättra livskvaliteten för cancerpatienter samtidigt som Nederländernas framtida ekonomiska intjäningsförmåga stärks.

Utvecklingen av ett läkemedel tar i genomsnitt 10-15 år, från de första vetenskapliga insikterna i laboratoriet till den tidpunkt då patienterna kan få tillgång till läkemedlet. Det är dock vanligt att en läkemedelskandidat inte är tillräckligt effektiv eller att den av andra skäl inte når rätt patient under denna långdragna process. Låg framgång på grund av ofta sena misslyckanden i läkemedelsutvecklingen innebär kostsamma investeringar som i slutändan inte leder till nya läkemedel för patienterna. Den nuvarande utvecklingsprocessen för cancerläkemedel är därför dyr, tar för lång tid och fungerar oftast bara för en del av de avsedda målpatienterna. Oncode-PACT syftar till att tillhandahålla lösningar på dessa problem.

Patienter i laboratoriet

Oncode-PACT har ambitionen att utveckla nya, bevisligen effektiva cancerläkemedel snabbare och mer kostnadseffektivt. Det medicinska behovet är akut, eftersom cancer fortfarande är den främsta dödsorsaken i vårt land. Alain Kummer, verkställande direktör för Oncode Institute och ordförande för Oncode-PACT, förklarar: "Oncode-PACT placerar patienten i centrum av hela läkemedelsutvecklingskedjan. I dagsläget är den prekliniska utvecklingsprocessen fortfarande inte tillräckligt kopplad till den kliniska praktiken och patientfokus kommer in för sent i läkemedelsutvecklingsprocessen. Genom att distribuera patientdata och vävnader från patienter tidigt i utvecklingsprocessen – till exempel organoidteknologi och artificiell intelligens är det möjligt att bedöma om ett potentiellt läkemedel skulle kunna vara effektivt och säkert mycket tidigare i processen än vad som är möjligt för närvarande. Och dessutom med större säkerhet."

På detta sätt för Oncode-PACT in patienten i laboratoriet. Detta minskar risken för att läkemedelskandidater faller bort under de sena kliniska studierna. Med tillvägagångssättet som Oncode-PACT tänker sig kommer det att bli tydligare innan den kliniska forskningen inleds, i vilken patientgrupp man kan förvänta sig den största effektiviteten och under vilka omständigheter. Detta gör det möjligt att närma sig den viktiga fasen av den kliniska forskningen på ett mer målinriktat och snabbare sätt.

Betydande marknadspotential för läkemedel mot cancer

Kummer fortsätter: "Den globala försäljningen av innovativa cancerläkemedel och kontraktsforskning för läkemedelsutveckling innebär enorma ekonomiska möjligheter för Nederländerna. Nederländska kunskapsinstitutioner och (SME) företag kommer att ha tillgång till expertis och lokaler som erbjuds av Oncode-PACT och kommer att kunna gå igenom den prekliniska utvecklingsprocessen snabbare och mer effektivt. På så sätt kommer Oncode-PACT att skapa nya affärer, kunskap och teknologi inom läkemedelsutveckling och kontraktsforskning, stärka affärsklimatet för utländska företag och utveckla prisvärda cancerbehandlingar.”

Påverkan på patienterna

Arbetssättet inom Oncode-PACT säkerställer att patienterna får mer gångbara behandlingar så tidigt som möjligt. Tack vare detta nya sätt att utveckla läkemedel kommer det i framtiden att vara möjligt att erbjuda skräddarsydd behandling i ett mycket tidigare skede av patientens sjukdom och göra skillnad på det sättet.

”Kvaliteten på vetenskapen som Oncode-PACT besitter är helt klart enastående. Vi är glada och stolta över att arbeta som en del av Oncode-PACT-konsortiet för att föra banbrytande vetenskapliga upptäckter från ett av de världsledande biofarmaka-ekosystemen till patienter, snabbare och mer effektivt”, kommenterade Erik Manting, PhD, Chief Executive Officer för Immunicum. ”Inom Oncode-PACT-konsortiet kommer Immunicum att fortsätta att utnyttja sin expertis inom dendritcellsbiologi för att designa nya cancerimmunterapier, inklusive att kombinera dem med andra cellbaserade terapier.”

OmOncode-PACT

Oncode-PACT är ett unikt nationellt konsortium av offentliga och privata partners, där Oncode Institute är den ledande parten. Inom Oncode-PACT samarbetar forskare, onkologer, kunskapsinstitut och näringslivet för att snabbare utveckla bättre och prisvärda cancerläkemedel. Det finns en nära samordning med ministeriet för EZK (sökande) och ministeriet för hälsa, välfärd och idrott. Utöver den planerade egeninvesteringen från Oncode-PACT-partnerna, har en förfrågan om bidrag från Rikstillväxtfonden gått ut, för att kunna förverkliga den nationella planen. Se även http://www.oncode.nl/Oncode-PACT

Omdennationella tillväxtfonden

Med Nationella tillväxtfonden kommer regeringen att investera 20 miljarder euro mellan 2021 och 2025 i projekt som säkerställer långsiktig strukturell och hållbar ekonomisk tillväxt. Det handlar om projekt inom området forskning, utveckling och innovation i de områden där Nederländerna har flest möjligheter.

Alla inlämnade projekt bedöms noggrant av en oberoende kommitté mot specifika kriterier. Vid en positiv rekommendation från nämnden beslutar regeringen om pengar ska tilldelas omedelbart eller om pengar ska reserveras för ett projekt. Vid reservation kommer en bättre motivering att begäras, varefter projektet kommer att omprövas av nämnden.

Mer information om Nationella investeringsfonden och investeringsförslag för projekt finns på www.nationaalgroeifonds.nl

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Erik Manting

Chief Executive Officer

E-mail: ir@immunicum.com

INVESTERARRELATIONER

Brendan Payne

Stern Investor Relations

Telefon: +1 212-698-8695

E-mail: brendan.payne@sternir.com

MEDIARELATIONER

Mario Brkulj

Valency Communications

Telefon: +49 160 9352 9951

E-mail: mbrkulj@valencycomms.eu

OM IMMUNICUM AB (PUBL)

Immunicum är ett biofarmaceutiskt företag fokuserat på terapier som behandlar tumörrecidiv och svårbehandlade etablerade tumörer, två av onkologins viktigaste utmaningar. Vi utnyttjar vår expertis inom allogen dendritcellsbiologi för att utveckla en avancerad klinisk pipeline av nya off-the-shelf produkter för solida och blodburna tumörer. Immunicum är baserat i Sverige och Nederländerna och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.immunicum.com

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswireFölj GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

AB Traction: Traction publicerar årsredovisningen och årsberättelsen för 2022 och ändrar rapportdatum för Q3-rapporten31.3.2023 17:00:00 CEST | Pressmeddelande

AB Traction: Traction publicerar årsredovisningen och årsberättelsen för 2022 och ändrar rapportdatum för Q3-rapporten Tractions årsredovisning och årsberättelse för 2022 är nu offentliggjorda och finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.traction.se Den tryckta versionen av årsberättelsen kan beställas genom e-post till post@traction.se. Traction har beslutat att tidigarelägga publiceringen av delårsrapporten för det tredje kvartalet till måndagen den 23 oktober 2023. AB Traction Petter Stillström Verkställande direktör Tel: 08-506 289 00 DENNA INFORMATION ÄR SÅDAN INFORMATION SOM AB TRACTION ÄR SKYLDIGT ATT OFFENTLIGGÖRA ENLIGT LAGEN OM VÄRDEPAPPERSMARKNADEN. INFORMATIONEN LÄMNADES FÖR OFFENTLIGGÖRANDE DEN 31 MARS 2023, KL. 17.00 CET. Bilagor traction-2022-12-31-svTraction Årsredovisning 2022Traction Årsberättelse 2022

Inbjudan till HMS Networks telefonkonferens för det första kvartalet 202331.3.2023 13:00:00 CEST | Pressmeddelande

HMS Networks AB (publ) offentliggör sin rapport för det första kvartalet 2023 tisdagen den 18 april 2023 kl. 07.30. Samma dag kl. 09.00 arrangeras en webbkonferens för press och aktiemarknad, där VD och koncernchef Staffan Dahlström samt finanschef Joakim Nideborn presenterar rapporten. Presentationen hålls på engelska och följs direkt via telefon eller via internet. De bilder som används under presentationen kommer att finnas tillgängliga på HMS webbplats före telefonkonferensen. Om du önskar delta via webcasten, gå in på nedan länk. Länk till webbsändningen Om du önskar delta via telefonkonferens registrerar du dig via länken nedan. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor. Länk till telekonferens Presentation och inspelning av telefonkonferensen kommer sedan att finnas tillgängligt på HMS webbsida. https://www.hms-networks.com/sv/aktieagare För mer information,

PolyPlank AB (publ) erhåller fortsatt förtroende att leverera Hylsplugg till Stora Enso till ett värde av ca 28-30 MSEK31.3.2023 10:00:00 CEST | Pressmeddelande

PolyPlank och Stora Enso har förlängt avtalet 2 år för perioden 1 april 2023 till 31 mars 2025 gällande veckovisa leveranser av hylsplugg till ett total värde av 28-30 MSEK för 2 år. PolyPlank har levererat miljövänlig Hylsplugg till Stora Enso sedan augusti 2000, alltså i snart 23 år och med kraftigt ökade volymer de senaste 5 åren. Vi har ett mycket nära och välfungerande samarbete och är mycket stolta och tacksamma för det fortsatta förtroendet. Tillsammans med Stora Enso har PolyPlank utvecklat ett återtagssystem för hylsplugg där PolyPlank först producerar hylsplugg och skickar till Stora Enso som använder pluggen i sina produkter som skickas ut över hela världen, använd plugg skickas sedan tillbaka till PolyPlank som rekonditionerar eller recyklar dem efter behov. Detta circulära kretslopp minskar miljöpåverkan och ger produktens långa livslängd och höga kvalité en mening och en ekonomisk vinning för alla parter. Utöver hylsplugg har PolyPlank ett brett sortiment av miljövänliga

PolyPlank offentliggör årsredovisning för 202231.3.2023 09:30:00 CEST | Pressmeddelande

PolyPlanks årsredovisning för 2022 finns nu tillgänglig i bifogad pdf och på bolaget hemsida. I revisionsberättelsen, som återfinns på sidan 46 i bifogad årsredovisning för 2022, återfinns följande text: ”Utan att det påverkar våra uttalanden ovan vill vi fästa uppmärksamheten på förvaltningsberättelsen under rubriken ”Likviditet och soliditet” samt not 34 och rubriken ”Likviditets och kassaflödesrisk” i årsredovisningen av vilket framgår att bolaget är i behov av ytterligare extern finansiering om den budgeterade omsättningen och det budgeterade resultatet för 2023 inte uppnås. Koncernen redovisar en förlust på KSEK 7 849 för det år som slutade den 31 december 2022 och koncernens kortfristiga skulder per detta datum överstiger dess kortfristiga tillgångar med KSEK 14 640. Dessa förhållanden tyder på att det finns en osäkerhetsfaktor som kan leda till tvivel om företagets förmåga att fortsätta sin verksamhet. ” Styrelsen arbetar fortlöpande med koncernens likviditet och finansiella res

Kallelse till årsstämma i Eolus Vind AB (publ)31.3.2023 08:30:00 CEST | Pressmeddelande

Hässleholm 2023-03-31 Aktieägarna i Eolus Vind AB (publ) org.nr 556389-3956 kallas härmed till årsstämma den 12 maj 2023 kl. 14.00 i Kulturhuset i Hässleholm, Vattugatan 18. Inregistrering till årsstämman börjar kl. 13.30. Styrelsen har beslutat att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt på årsstämman även genom poströstning i enlighet med föreskrifterna i Eolus bolagsordning. Rätt till deltagande Deltagande i stämmolokalen A) Den som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 4 maj 2023, dels senast den 8 maj 2023, gärna före kl. 16.00, till bolaget anmält sin avsikt att delta i årsstämman. Anmälan om deltagande i stämman görs i första hand via bolagets hemsida www.eolusvind.com/investerare/bolagsstyrning/bolagsstamma/. Anmälan kan även ske skriftligt under adress Eolus Vind AB ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller per telefon, 08-402 90 41. Vid an

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum