GlobeNewswire

Immunicum AB: Immunicum tillkännager Corporate Rebranding och namnbyte till Mendus AB

Dela
  • Varumärkestransformationen återspeglar framstegen inom nästa generations cancerimmunterapier, den kommande tillverkningsexpansionen och företagets långsiktiga ambitioner
  • Bolagets aktie fortsätter att handlas under tickersymbolen IMMU.ST på NASDAQ Sweden

Immunicum AB (“Immunicum” publ; IMMU.ST), ett bioläkemedelsföretag fokuserat på att förbättra överlevnadsresultaten för cancerpatienter med tumörrecidiv genom cellbaserade immunterapier, meddelade idag att de har bytt företagsnamn från Immunicum AB till Mendus AB. Namnbytet gäller från och med idag och är godkänt av Bolagsverket. Omprofileringen till "Mendus" återspeglar företagets mogna kliniska pipeline och dess bredare positionering inom immunterapi för cancerrecidiv. Dessutom markerar detta en viktig verksamhetsövergång då bolaget fortsätter att mogna med ett långsiktigt fokus på en global räckvidd. Bolaget kommer att fortsätta handlas under kortnamnet "IMMU.ST" och den nya webbplatsen för Mendus AB är www.mendus.com.

"Dagens pressmeddelande markerar ett spännande steg i en omvälvande period för företaget. Initierat av sammanslagningen och integrationen av Immunicum och DCprime och påskyndat av efterföljande beslut om en ny riktning och lovande nya FoU-initiativ, har dessa utvecklingar resulterat i en mångfacetterad och bredare långsiktig vision för företaget. Namnet Mendus fångar vårt fortsatta engagemang för att utveckla terapier som fördröjer eller minskar fall av cancerrecidiv, samtidigt som livskvaliteten för människor som lever med cancer bevaras, säger Erik Manting, PhD, Chief Executive Officer för Mendus. "När vi går framåt i denna nya fas av viktig tillväxt ser vi fram emot att fortsätta vårt dedikerade arbete med utvecklingen av säkra och effektiva cellbaserade terapier som vi tror kan minska risken för canceråterfall och förbättra den totala överlevnaden avsevärt."

Bolaget erhöll godkännande från sina aktieägare för namnbytet vid årsstämman den 10 maj 2022 och har sedan dess genomfört erforderliga juridiska och organisatoriska förändringar. Mendus kommer att fortsätta verka från sitt huvudkontor i Stockholm, med ett kontor i Göteborg, och sitt huvudsakliga FoU-center i Leiden, Nederländerna, som kommer att fungera som ett helägt dotterbolag Mendus BV. Bolagets kortnamn kommer att förbli oförändrad och Mendus AB kommer att fortsätta att handla under tickersymbolen IMMU.ST på Nasdaq Stockholm Main Market.

I maj 2022 presenterade företaget positiva interimsresultat från sin pågående kliniska studie ADVANCE II som utvärderar dess mest avancerade patenterade utvecklingsprogram, canceråterfallsvaccinet DCP-001, som en alternativ underhållsbehandling vid akut myeloid leukemi (AML). Studien fortsätter att följa upp patienterna och Mendus förväntar sig att rapportera om status för viktiga överlevnadsresultat och immunövervakningsdata under fjärde kvartalet 2022. Mendus förbereder sig för att fortskrida i utvecklingen av DCP-001 med en efterföljande klinisk studie i AML-underhåll och arbetar för att etablera en skalbar tillverkningsinfrastruktur för den fortsatta utvecklingen av programmet. Företaget utforskar också återfallsvaccination mot cancer i äggstockscancer i en pågående fas I-studie och förbereder sig för en signalbekräftande studie på gastrointestinala stromacellstumörer med sin intratumorala immunprimer ilixadencel. Mendus har etablerat ett brett samarbetsnätverk för att ytterligare utnyttja sin expertis inom allogen dendritcellsbiologi för att designa nya immunterapeutiska metoder.


FÖR MER INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA:

Erik Manting

Verkställande direktör

E-post: ir@mendus.com


INVESTOR RELATIONS

Julie Seidel

Stern Investor Relations

Telefon: +1 212-362-1200

E-post: julie.seidel@sternir.com


MEDIA RELATIONS

Mario Brkulj

Valency Communications

Telefon: +49 160 9352 9951

E-post: mbrkulj@valencycomms.eu


OM MENDUS AB (PUBL)
På Mendus förändrar vi behandlingen av cancer genom att ta itu med tumörrecidiv och förbättra överlevnadsresultaten för cancerpatienter, samtidigt som livskvaliteten bevaras. Vi utnyttjar vår oöverträffade expertis inom allogen dendritcellsbiologi för att utveckla en avancerad klinisk pipeline av nya, lagringsbara, cellbaserade immunterapier som kombinerar klinisk effekt med en godartad säkerhetsprofil. Mendus är baserat i Sverige och Nederländerna och handlas på Nasdaq Stockholm under tickern IMMU.ST. http://www.mendus.com/

Bilagor

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswireFölj GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Sanionas prekliniska kandidat SAN903 uppvisar stabil fibrosdämpande effekt i modell av kronisk njursjukdom24.6.2022 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE 24 juni 2022 Saniona (OMX: SANION), ett biofarmaceutiskt företag med klinisk utveckling, meddelar idag att professor Helle Prætorius, från Århus universitet i Danmark, har presenterat resultat i samband med kongressen ECM2022 som visar att SAN903 skyddar mot fibros i en modell av kronisk njursjukdom. Kronisk njursjukdom (CKD) innebär att njurfunktionen gradvis försämras på ett förödande sätt. Det påverkar livskvaliteten avsevärt för de drabbade och orsakar stora kostnader för samhället. Oavsett vad som ligger bakom den kroniska njursjukdomen utgörs en viktig del av sjukdomsbilden av njurfibros, som också ger den tydligaste indikationen på hur långt sjukdomsförloppet progredierat mot njursvikt. Professor Helle Prætorius, MD-PhD från Århus universitet i Danmark, samarbetar med Saniona och visade i sin presentation att Sanionas KCa3.1-hämmare SAN903 dämpar njurfibros i en musmodell av kronisk njursjukdom. Vid daglig administrering av SAN903 i samband med ensidig urinvägsob

Karolinska Developments portföljbolag Promimic presenterar prekliniska resultat som visar minskad bakterietillväxt på implantat23.6.2022 08:31:25 CEST | Pressmeddelande

STOCKHOLM, SVERIGE 23 juni 2022. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) meddelar idag att portföljbolaget Promimic har presenterat prekliniska resultat som visar att ytbehandlingstekniken HAnano Surface minskar risken för vidhäftning av vanligt förekommande sjukdomsalstrande bakterier med upp till 60%. Promimic utvecklar och marknadsför HAnano Surface, en unik, nanometertunn ytbehandling som syftar till att förbättra förankring och inläkning av ortopediska och dentala implantat i skelettet. Teknologin är väl etablerad och är idag applicerad på över 700 000 implantat i klinisk bruk runt om i världen. I bolagets nyligen genomförda in vitro-studie utvärderades vidhäftningen hos tre vanliga patogena bakteriestammar på implantat som behandlats med HAnano Surface. Resultaten visar att förmågan hos bakterierna att kolonisera implantatytan minskade med 60%, något som är av stor vikt för att motverka såväl infektioner som implantatavlossning hos patienter. Studien genomfördes tillsa

PolyPlank AB: Ändring i styrelsen22.6.2022 14:12:50 CEST | Pressmeddelande

PolyPlank AB (publ) har idag 2022-06-22 haft styrelsemöte. Styrelseledamoten, tillika huvudägare i PolyPlank AB, Leif Jilkén har efter en hovrättsdom valt att idag lämna styrelsen. PolyPlanks styrelse har, även efter att Leif Jilkén lämnat styrelsen, full rättskapacitet. För ytterligare information, vänligen kontakta: Vd Cay Strandén Telefon 070 586 92 57 Email cay@polyplank.se PolyPlank har utvecklat och etablerat en unik metod att tillverka produkter genom att använda återvunnen plast och organiska fibrer utan tillsatser. PolyPlanks produkter har en rad. fördelar gentemot alternativen, exempelvis har produkterna träets positiva material- och bearbetningsegenskaper, god motståndskraft mot fukt och röta, hög slagseghet i ett omfattande temperaturspann, lång livslängd. Vidare kan produkterna materialåtervinnas, vilket är en positiv miljöeffekt, men medför också en betydligt lägre materialkostnad sett över tiden. PolyPlanks aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market under bet

Acarix tecknar samarbetsavtal med Strategic Health AK för att införa CADScor®System i Alaska22.6.2022 11:10:00 CEST | Pressmeddelande

Pressmeddelande Malmö, 22 juni, 2022 Acarix tecknar samarbetsavtalmed Strategic Health AK för att införa CADScor®System i Alaska Acarix fortsätter sin USA-expansion genom ett samarbetsavtal med Strategic Health AK, en Alaska-baserad vårdgivare med särskilt fokus på Alaskas ursprungsbefolkning och patienter i landsbygdsområden. Acarix har erhållit initiala beställningar av CADScor®System som ska användas inomvårdregioner i Alaska. Att tillhandahålla hälsovård till avlägsna befolkningar i Alaska är utmanande, och hjärtvård är inte annorlunda. Ursprungsinvånarna i Alaska har visat sig ha högre förekomst av hjärt-kärlsjukdomar och mindre tillgång till sjukvårdsresurser. Strategic Health AK är en Alaska-baserad vårdgivare som erbjuder förebyggande hälsotjänster för att höja hälsostatusen med fokus på amerikanska ursprungsinvånare och hantering av hälsobehov på familjemedicinska kliniker i lokala samhällen. Ett mål är att förbättra användningen av diagnostiska point-of-care lösningar på loka

Kommuniké från extra bolagsstämma i Elon AB22.6.2022 11:00:00 CEST | Pressmeddelande

ELON AB (publ) orgnr. 556065-4054 Pressmeddelande 2022-06-22 Kommuniké från extra bolagsstämma i Elon AB (publ) Stockholm den 22 juni 2022. Elon AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ELON) höll idag extra bolagsstämma i bolagets lokaler i Stockholm, varvid följande beslut fattades. Incitamentsprogram Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att införa ett incitamentsprogram genom att bolaget genomför en emission av teckningsoptioner och godkänner överlåtelse av dessa till VD och övriga ledande befattningshavare och nyckelpersoner i bolaget och dess dotterbolag. Högst 630 000 teckningsoptioner ska ges ut. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för aktieteckning kommer bolagets registrerade aktiekapital att öka med 1 575 000 kronor. Varje teckningsoption ska medföra en rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs som motsvarar 120 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under de tio (10) handelsdagar som närmast föreg

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum