Immunicum och University Medical Center Groningen erhåller bidrag från Health ~ Holland för fortsatt utveckling av vaccin mot canceråterfall vid äggstockscancer

Dela

Pressmeddelande

8 september 2021

Immunicum och University Medical Center Groningen erhåller bidrag från Health ~ Holland för fortsatt utveckling av vaccin mot canceråterfall vid äggstockscancer

Immunicum AB (publ; IMMU.ST) meddelade idag att Bolaget har inlett ett nytt forskningssamarbete med University Medical Center Groningen (UMCG). Samarbetet syftar till att utforska nya behandlingsalternativ för äggstockscancer baserat på kombinationen av Immunicums cellbaserade teknikplattformochcheckpointhämmare (CPI). Projektet stöds av ett bidrag från Health ~ Holland, Topsector Life Sciences & Health (LSH).

Det treåriga prekliniska forskningssamarbetet kommer att genomföras tillsammans med Dr. Marco de Bruyns laboratorium och professor Dr. Hans W. Nijman vid UMCG, Institutionen för obstetrik och gynekologi. Enligt villkoren i avtalet ska Immunicum kombinera sin kunskap om allogen dendritcells- och T-cellsbiologi med UMCG: s expertis inom äggstockscancer och riktad genomisk modulering, för att belysa potentiella synergier mellan Immunicums vaccinkandidat mot canceråterfall DCP-001 och CPI, vid äggstockscancer.

Det här samarbetetstöderutvecklingen av canceråterfallsvaccin som ett nytt angreppssätt för behandling av äggstockscancer, och stärker samtidigt vår relation till UMCG ytterligare. Dessutom är det ett bra exempel på hur Immunicum fortsätter att skapa akademiska partnerskap,säger Alex Karlsson-Parra, Chief Scientific Officer på Immunicum.

Immunicum har ett pågående kliniskt samarbete med UMCG i ALISON-studien, en single-center, öppen fas I-studie som utvärderar säkerhet och effekt av DCP-001 hos patienter med aggressiv äggstockscancer, på engelska High-Grade Serous Ovarian Cancer (HGSOC). Immunicum och UMCG har nyligen slutfört en preklinisk forskningsstudie som påvisade stimulering av immunsvar mot äggstockscancerceller med DCP-001. Data från denna studie kommer att presenteras vid den kommande European Society for Gynecological Oncology-konferensen, som hålls den 23–25 oktober.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Erik Manting

Chief Executive Officer

Telephone: +31 713 322 627

E-mail: ir@immunicum.com

INVESTOR RELATIONS

Kristina Windrup Olander

Spikinc AB

Telephone: +46 72 545 34 74

E-mail: ir@immunicum.com

PRESSFRÅGOR

Sophia Hergenhan & Jacob Verghese

Trophic Communications

Telephone: +49 89 238 877-30

E-mail: immu@trophic.eu

OM HEALTH ~ HOLLAND, TOP SECTOR LIFE SCIENCES & HEALTH (LSH)

Health ~ Holland, Top Sector LSH-bidrag, känt som PPP-Allowance eller TKI-toeslag, beviljas för att finansiera tvärvetenskapliga offentliga privata partnerskap och för att stimulera innovativ, tvärvetenskaplig forskning och utveckling genom att samla intressenter i en gemensam, konsoliderad innovationsinfrastruktur. Bidraget Top Consortia for Knowledge and Innovation (TKI), som görs tillgängligt av det nederländska ministeriet för ekonomi och klimatpolitik, kan också användas för att stödja nya forskningsprojekt. https://www.health-holland.com/funding-opportunities/tki-match

OM UMCG
University Medical Center Groningen (UMCG) är det enda universitetssjukhuset i norra delen av Nederländerna, och är därför den sista remissinstansen för många patienter. Forskning vid UMCG kännetecknas av en kombination av grundforskning och patientorienterad klinisk forskning. UMCG fokuserar på hälsosamt åldrande inom alla prioriterade områden: forskning, klinisk vård och utbildning.https://www.umcg.nl/EN/corporate/The_University_Medical_Center/Paginas/default.aspx

OM IMMUNICUM AB (PUBL)
Immunicum utnyttjar sin expertis inom allogen dendritcellsbiologi för att utveckla nya cellbaserade och lagringsbara terapier för solida och blodburna tumörer. Med kompletterande terapeutiska angreppssätt i fas II klinisk utveckling, baserade på intratumoral immunaktivering och canceråterfallsvaccin, är Bolagets mål att förbättra överlevnad och livskvalitet för stor grupp av cancerpatienter. Baserat i Sverige och Nederländerna, Immunicum är noterat på Nasdaq Stockholm. www.immunicum.com

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswireFölj GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Riksgälden föreslår i stort oförändrade riktlinjer för statsskulden17.9.2021 09:30:00 CEST | Pressmeddelande

Riksgälden föreslår i stort oförändrade riktlinjer för statsskulden Riksgälden föreslår inga väsentliga ändringar i riktlinjerna för förvaltningen av statsskulden.Förslaget till riktlinjer för 2022lämnas till Finansdepartementet i dag. Riksgälden ser inte behov av några större ändringar i riktlinjerna efter att de justeringar som gjorts de senaste åren har lett till en mer övergripande styrning av skuldförvaltningen. Därmed har Riksgälden god flexibilitet att hantera stora variationer i statens lånebehov inom de ramar som riktlinjerna ger. Regeringen beslutar om riktlinjerna varje år senast den 15 november. Beslutet fattas efter att Riksgälden har lämnat sitt förslag och Riksbanken har yttrat sig över förslaget. I riktlinjerna fastställs bland annat hur statsskulden ska vara sammansatt och vilken löptid den ska ha. Riktvärden för sammansättning och löptid ligger fast Sammansättning Real kronskuld – andelen ska långsiktigt vara 20 procent av statsskulden.Skuld i utländsk valuta – expone

Saniona utser Robert Hoffman till ny styrelseledamot och ordförande för revisionsutskottet16.9.2021 17:50:00 CEST | Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE 16 september 2021 Saniona (OMX: SANION), ett biofarmaceutiskt företag med klinisk utveckling fokuserad på sällsynta sjukdomar, tillkännager idag att styrelsen kompletteras med Robert E. Hoffman enligt beslut av den extra bolagsstämma som avhölls den 16 september 2021. Hoffman är en erfaren finansdirektör och styrelseledamot, med nära 30 års erfarenhet inom redovisning, ekonomiförvaltning, kapitalanskaffning, strategisk planering, företagsledning, investerarrelationer och ledarskap. ”Roberts gedigna erfarenhet av att leda och agera rådgivare till amerikanska börsnoterade bolag i företagsfinansiella frågor, investerarrelationer och andra relaterade verksamheter kommer att vara värdefull för vår fortsatta utveckling av styrelsen och utvärderingen av en framtida notering i USA”, säger J. Donald deBethizy, styrelseordförande i Saniona. ”Jag ser Saniona som ett bolag med en avsevärd outnyttjad potential. Det finns en enorm kapacitet i pipelinen och kompetensen och jag ser fra

Kommuniké från extra bolagsstämma den 16 september 2021 i Saniona AB16.9.2021 17:45:00 CEST | Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE 16 september 2021 Idag, den 16 september 2021, hölls extra bolagsstämma i Saniona AB. Mot bakgrund av den pågående covid-19-pandemin och i syfte att minska risken för smittspridning genomfördes extra bolagsstämman enbart genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Val och arvodering av ny styrelseledamot Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Robert E. Hoffman som ny ordinarie styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma vid sidan av de styrelseledamöter som valdes vid årsstämman den 26 maj 2021. Extra bolagsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode ska utgå med 260 000 kronor till Robert E. Hoffman för tiden intill slutet av nästa årsstämma (motsvararande ett årligt arvode om 390 000 kronor, varav 140 000 kronor avser det ytterligare a

Kinnevik investerar 100 MUSD i Spring Health, en globalt ledande tjänst för psykisk hälsa16.9.2021 15:08:57 CEST | Pressmeddelande

Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") meddelade idag att bolaget investerar 100 MUSD i Spring Health, en globalt ledande tjänst för psykisk hälsa. Spring Health hjälper arbetsgivare att modernisera sina erbjudanden inom beteendemässig hälsa med den mest omfattande lösningen för medarbetares välbefinnande. Bolaget grundandes av April Koh och Dr Adam Chekroud i New York med visionen om att bygga en värld där gissningar inte är en del av psykologisk vård. Alltför ofta måste patienter testa sig fram till effektiva lösningar för psykisk hälsa. Spring Health bygger en datainfrastruktur för att ta mer precisa beslut när det kommer till matchning av utförare och personanpassade behandlingsplaner. Data visar att metoden uppnår ledande resultat på halva tiden jämfört andra i branschen. Spring Health erbjuder en samlad punkt för alla sorters stöd – från digitala övningar för personalen, till coachning, terapi eller medicinering – vilket leder till snabbare resultat, högre engagemang samt hälsosammare,

Saniona utser Wendy Dwyer till Chief Business Officer15.9.2021 14:00:00 CEST | Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE 15 september 2021 Saniona (OMX: SANION), ett biofarmaceutiskt företag med klinisk utveckling fokuserad på sällsynta sjukdomar, tillkännager idag rekryteringen av Wendy Dwyer till rollen som Chief Business Officer. Dwyer har över 20 års erfarenhet av affärsutveckling, licensiering och företagstransaktioner. Hon kommer närmast från rollen som Chief Business Officer på Surface Oncology Inc., där hon hade en avgörande roll i en affär värd 815 miljoner USD med en upfront-betalning om 85 miljoner USD för en preklinisk immunoonkologisk tillgång. Rami Levin, koncernchef och VD på Saniona, kommenterar: ”Sanionas strategi är att självständigt utveckla och kommersialisera våra proprietära molekyler för sällsynta sjukdomar. Detta eftersom vi är övertygade om att det är så vi bäst maximerar värdet på lång sikt. Samtidigt utvärderar vi aktivt olika möjligheter till affärsutveckling som en viktig källa till icke utspädande kapital som kan bidra till att finansiera vår verksamhet. Wend

Acarix inleder USA expansion och utser USA-chef14.9.2021 13:00:00 CEST | Pressmeddelande

Pressmeddelande Malmö, 14 september 2021 Acarix inleder USA expansion och utser USA-chef Acarix meddelar idag att företaget har rekryterat Helen Ljungdahl Round som chef för bolagets ny etablerade amerikanska dotterbolag Acarix Inc. Helen tillträder sin tjänst under september 2021 för att utveckla USA organisationen. Hon kommer att ingå i Acarix AB:s ledningsgrupp. Helen Ljungdahl Round har mer än tjugofem års erfarenhet av ledande och globala befattningar inom bland annat läkemedelskoncernen Merck & Co, Inc (MSD) och som Senior Vice President Global Marketing & Business Development for GN Hearing. Helen var senast VD för Amnicell, ett biotech start-up bolag baserat i New York City. Hon är bosatt med familj i Pennsylvania, USA och har tillbringat största delen av sitt professionella liv i USA och inom amerikanska företag, inklusive styrelse uppdrag och rådgivande verksamhet. Per Persson, VD för Acarix, kommenterar: "Vi är oerhört glada att ha rekryterat Helen för att leda vår nya ameri

BESLUT AV SOLIDIUM OY:S AKTIEÄGARE OM KAPITALÅTERBÄRING14.9.2021 11:51:23 CEST | Pressmeddelande

Solidium Oy:s enda aktieägare den finska staten beslöt den 14 september 2021 att göra en kapitalåterbetalning bestående av alla Solidium Oy:s aktier i SSAB AB till ett värde på cirka 271 miljoner euro. Som en följd av kapitalåterbetalningen sjunker Solidiums ägoandel i SSAB från 6,3 procent till 0,0 procent och röster från 8,0 procent till 0,0 procent. Tilläggsinformation: Verkställande direktör Antti Mäkinen, tfn +358 (0)50 561 1501 Solidium är ett aktiebolag som i sin helhet ägs av finska staten. Bolagets uppgift är att förstärka och stabilisera det inhemska ägandet i nationellt sett betydelsefulla företag och på lång sikt öka innehavens ekonomiska värde. Solidium är minoritetsägare i elva börsnoterade bolag (Elisa Abp, Kemira Oyj, Konecranes Abp, Metso Outotec Abp, Nokia Abp, Nokian Renkaat Abp, Outokumpu Oyj, Sampo Abp, Stora Enso Abp, TietoEVRY Abp och Valmet Abp). Solidiums placeringsförmögenhet är cirka 9,7 miljarder euro. Tilläggsinformation:www.solidium.fi.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum