Umeå kommun

Individ- och familjenämndens årsprognos förbättrad

Dela

Individ- och familjenämnden redovisar ett resultat på 5,8 miljoner kronor för perioden januari–april. Det beror främst på budgettillskott utifrån befolkningstillväxt inom funktionshinderomsorg, tillfälligt nedstängda verksamheter, arbetet med bemanningsplanering och uppföljning på individnivå samt kostnader för försörjningsstöd och barn- och ungdomsvård.

Årsprognosen är totalt sett är förbättrad från -13,0 mnkr till -6,0 mnkr. Justeringen beror på kvarstående medel för nya boenden, tillfälligt nedstängda verksamheter på grund av coronapandemin, höjning av LOV-ersättningen samt ökade kostnader och statliga ersättningar med anledning av pandemin.

– Vi ser att coronapandemin påverkar vardagen för många människor, vilket också får ekonomiska effekter. Några väljer att minska eller pausa sina insatser, medan andra behöver anpassade eller andra insatser för att behoven ska tillgodoses, säger Andreas Lundgren (S), ordförande i individ- och familjenämnden.

Justerad prognos beror också på ökat inflöde och fortsatt ökande behov av placeringar för barn och unga.

Coronapandemins påverkan på nämndens ekonomi

Nämndens verksamheter redovisar ca 1,6 mnkr i merkostnader till följd av coronapandemin till och med april. Av detta är ca 1 mnkr inköp av skyddsutrustning samt 0,6 mnkr i ökade personalkostnader. I april kom den statliga ersättningen för korttidssjukfrånvaron med 2,9 mnkr vilket innebär att det gav ett överskott med nästan 1,2 mnkr för hela nämnden och främst inom funktionshinderomsorgen. Ifall all planerad verksamhet hade varit igång från och med januari, verksamheter inte hade varit nedstängda, om statlig ersättning för korttidsfrånvaro skulle undantas så skulle resultatet till och med april för hela nämnden sannolikt i stället för +5,8 mnkr varit ca -6,2 mnkr.

Mer information:

Andreas Lundgren (S)
ordförande
individ- och familjenämnden
Umeå kommun
070-330 63 24
andreas.lundgren@umea.se

Björn Kjellsson (L)
vice ordförande
individ-och familjenämnden
Umeå kommun
070-618 73 30
bjorn.kjellsson@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se/kommun

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum