Naturskyddsföreningen

Industrins frikort från klimatkrav en feltolkning – måste rättas till

Dela

De företag i Sverige som ingår i EU:s utsläppshandel har felaktigt sluppit kompletterande klimatkrav under alla år. Naturskyddsföreningen välkomnar att Klimaträttsutredningen (SOU 2021:21) nu klargör att det går att ställa klimatkrav på dessa verksamheter. Men utredningen lyckas inte presentera ett förslag på hur befintliga verksamheters tillstånd ska kunna omprövas. Ett förbud mot användning av fossil energi till 2030 skulle lösa problemet, skriver Naturskyddsföreningen i sitt remissvar till utredningen.

– Vi befinner oss mitt i en klimatkris och behöver fler verktyg för att stoppa den. Äntligen blir det tydligt att det går att ställa kompletterande klimatkrav på verksamheter som omfattas av utsläppshandeln. Det är på tiden. Dessa verksamheter har alltså inte bara fått gratis utsläppsrätter, de har dessutom sluppit andra krav på att minska sina koldioxidutsläpp. De har i alla år haft frikort från klimatkrav, säger Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen.

Sverige har hittills tolkat EU-reglerna som att det inte går att ställa krav på utsläppsminskningar av växthusgaser för de verksamheter som omfattas av utsläppshandeln. Det innebär att de verksamheter som står för nästan 40 procent av Sveriges utsläpp av växthusgaser inte har några krav på exempelvis energieffektivisering, byte av bränsle eller byte till bästa möjliga teknik i syfte att få ner klimatutsläppen. Verksamheterna har samtidigt under alla år fått gratis utsläppsrätter, och har alltså under inte haft några som helst krav på att minska sina utsläpp av växthusgaser.

Den tolkningen gör Klimaträttsutredningen nu upp med, vilket Naturskyddsföreningen välkomnar i sitt remissvar. Enligt utredningen är det fullt möjligt att ställa kompletterande krav på verksamheter som ingår i utsläppshandeln.

Men samtidigt lyckas inte utredningen ta fram förslag på hur de företag som redan i dag har ett tillstånd för en viss verksamhet ska kunna få nya villkor. De allra flesta tillstånd i Sverige gäller för alltid, och måste omprövas på något sätt för att få in de nya villkoren i tillstånden. Naturskyddsföreningen befarar att det kommer att ta alldeles för lång tid att ompröva verksamheterna.

– Vi måste få ner utsläppen till noll inom det här decenniet. Det är ett faktum. För att komma dit måste dessa verksamheters klimatpåverkande utsläpp ner – och det snabbt. Med ett förbud mot användning av fossil energi inom industrin från år 2030 har Sverige större chans att klara sitt åtagande inom Parisavtalet, säger Johanna Sandahl.

Ett fossilförbud för verksamheter som kräver tillstånd enligt miljöbalken skulle enligt Naturskyddsförening vara att föredra framför omprövningar av flera skäl. Förutsebarheten är större med ett fossilförbud och kostnaderna för myndigheterna för omprövningar skulle undvikas. Alla verksamhetsutövare behöver minska sina utsläpp av växthusgaser. Myndigheterna kan bara ompröva ett fåtal tillstånd varje år och olika verksamheter kommer därför träffas av ökade klimatkrav vid olika tillfällen. Genom en lagstiftning med fossilförbud träffas alla verksamhetsutövare vid ett och samma tillfälle.

Bakgrund: Hälften av Sveriges utsläpp av växthusgaser kommer från verksamheter som är tillståndspliktiga enligt miljöbalken, och en stor del av dessa utsläpp kommer från några få anläggningar som ingår i EU:s utsläppshandelssystem. Anläggningar som tillhör tre olika företag står för hälften av den svenska industrins utsläpp. Tio anläggningar står för nästa 70 procent av industrins utsläpp. Ingen av dessa verksamheter har hittills haft några som helst krav alls för att minska sina utsläpp av växthusgaser. De ingår i systemet för utsläppsrätter och har under alla år fått gratis utsläppsrätter. Detta dels för att företagen verkar inom branscher som anses utsatta för internationell konkurrens, dels för att många svenska företag tillhör de bästa tio procenten vad gäller utsläpp per producerad vara enligt EU:s benchmarking och därför får gratistilldelning av den anledningen.

Efter att EU fattat beslut om ett höjt klimatmål, minus 55 procent till 2030, har också en revidering av EU:s klimatlagstiftning inletts. Även reglerna för utsläppshandeln, ETS, ska omförhandlas. Bland annat är den fortsatta gratistilldelningen uppe för diskussion, i kombination med förslag om klimattullar för EU gentemot omvärlden. I kommissionens reformförslag tänker man sig dock en gradvis utfasning, med till viss del fortsatt gratistilldelning fram till år 2035 även om en gränsjusteringsmekanism införs.

Sverige kan enligt Naturskyddsföreningen driva på utvecklingen inom EU genom att gå före och ställa högre krav på industrins klimatomställning, vilket kan ge en starkare ställning i de kommande förhandlingarna med andra medlemsländer.

Kontakter

Om

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation och en folkrörelse som sedan 1909 står upp för naturen.

Vi sprider kunskap, bildar opinion och påverkar beslutsfattare  lokalt, nationellt och globalt. 

Klimat, skog, jordbruk, miljögifter, vatten, hav och hållbar konsumtion är våra viktigaste arbetsområden. Bra Miljöval är vår miljömärkning och Sveriges Natur vår medlemstidning.

Följ Naturskyddsföreningen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Naturskyddsföreningen

Ny Sifo-undersökning inför Black Friday – en av tre shoppar onödiga kläder25.11.2021 07:00:00 CET | Pressmeddelande

Det är mycket vanligt med olika knep för att locka till merköp vid köp av skor och kläder on-line. Det visar en granskning som Naturskyddsföreningen låtit göra. Hela 28 olika säljtekniker identifierades hos de tio största modeföretagen i Sverige. Samtidigt visar en färsk Sifo-undersökning att nära en av tre har köpt nyproducerade kläder eller skor i e-handeln som de i efterhand tyckte var onödiga.

Regeringens skogsproposition löser inte naturkrisen i skogen15.11.2021 14:21:47 CET | Pressmeddelande

Naturskyddsföreningen anser att regeringens nya proposition om skogen inte löser de problem som finns i det svenska skogsbruket. Föreningen är också kritisk till förslaget att områdesskyddet i skogen i huvudsak ska utgå från frivillighet, vilket kan leda till att områden med höga skyddsvärden inte skyddas. Men det finns också några ljuspunkter, som exempelvis flera ersättningsmodeller till markägare. Det som nu krävs är en ny politik och lagstiftning för skogen.

Hälften av svenskarna positiva till fossilförbud till 2030 – men bara ett parti10.11.2021 11:52:11 CET | Pressmeddelande

Hälften av svenska folket är positiva till ett förbud av fossila bränslen till 2030, enligt en ny Sifo-undersökning. Men politikerna har en annan inställning. Bara ett riksdagsparti av åtta ställer sig bakom Naturskyddsföreningens förslag om förbud. Det blev tydligt på Naturskyddsföreningens pressträff för klimatet, där samtliga riksdagspartier även svarat på frågan om vilka konkreta förslag partierna har för hur Sverige ska kunna nå Parisavtalets 1,5 gradersmål.

PÅMINNELSE: Pressträff för klimatet den 10 november – Så vill politikerna minska koldioxidutsläppen9.11.2021 10:51:02 CET | Pressmeddelande

I morgon onsdag den 10 november är det dags för Naturskyddsföreningens fjärde pressträff om klimatkrisen. På träffen deltar klimatpolitiska talespersoner från riksdagspartierna, som kommer att få svara på hur de ska bidra till att stoppa krisen. Deras svar kommenteras av experter på plats. På träffen kommer också generalsekreterare Karin Lexén att uppdatera oss på läget i klimatförhandlingarna i COP26 – direkt från Glasgow.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum