Örnsköldsviks Kommun

Information från kommunstyrelsen i Örnsköldsvik

Dela
Kommunstyrelsen behandlade idag bland annat två medborgarförslag om vägar.

Här följer kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde i Örnsköldsvik den 7 mars 2023. Kompletta handlingar finns på kommunens webbplats www.ornskoldsvik.se. 

Förlängning av cykelbana inte aktuell

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska avslå medborgarförslaget om cykelbana Kubbe-Bredbyn förbi Norrflärke skola eftersom vägen är Trafikverkets. En cykelbana finns, men förslagsställaren föreslår förlängning. Örnsköldsviks kommun framhåller att denna trygg- och trafiksäkerhetsfråga berör medborgare på flera håll och att Kubbe-Norrflärke ska lyftas i dialogprocessen med Trafikverket.

Nej till väghållaransvar i Nyänget

Kommunstyrelsen föreslår avslag på medborgarförslaget om att kommunen ska ta över väghållaransvaret för alla vägar i Nyänget. Örnsköldsviks kommun står för drift och underhåll av en del av vägnätet i området och viss ombyggnation kommer att ske i samband med insatser från MIVA. Men att överta ytterligare delar av det enskilda vägnätet i kommunen finns inte resurser till idag.

Ingen utredning om delaktighet

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska avslå Gunnar Eklöfs (V) och Göran Wåhlstedths (V) motion om att tillsätta en utredning med fokus på personalens delaktighet i större om-, till- och nybyggnationer under de senaste 15 åren. Sammantaget finns möjligheter till delaktighet i de olika processer som finns för byggnationer och bedömningen är att detta inte behöver utredas vidare.

Övriga ärenden:
Resultatöverföringar 2023

Ekonomiskt läge 2023-2027

Budget 2023 – Ekonomiska planer nämnder

Yttrande över aktualitetsprövning i Västernorrlands län av riksintresse enligt Miljöbalken

Återrapportering, utredning medborgarförslag Paradisgaraget

Revidering av reglementen för kommunstyrelsen, valnämnden, myndighetsnämnden, bildningsnämnden, välfärdsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, krisledningsnämnden.

Valda ledamöter och ersättare för finska och samiska till budgetsamråd finska och samiska

Anmälan av fattade delegationsbeslut

Anmälan av fattade delegationsbeslut

Nyckelord

Kontakter

Om

Örnsköldsviks Kommun
Örnsköldsviks KommunÖrnsköldsviks kommun är kommunens största arbetsplats. Drygt 5 000 personer i kommunal förvaltning och kommunala bolag ser till att kommunens 56 000 invånare får god samhällsservice.

Kommunen är företagstät med många internationella företag, lång företagande- och industritradition och stort utvecklingsfokus där samverkan är en viktig nyckel. Närheten till Umeå gör att Örnsköldsvik är en del av en större arbetsmarknadsregion med totalt 200 000 invånare och 13 000 företag. Örnsköldsvik är en del av natursköna Höga kusten där skärgård och klippor möter skog och vildmark.

Följ Örnsköldsviks Kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Örnsköldsviks Kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum