Svenska institutet för standarder, SIS

Ingen klimatomställning utan standarder

Dela

På miljökonferensen Stockholm +50 och senaste G7-mötet uttrycktes viljan att åstadkomma den nödvändiga omställningen med stöd av standarder. ISO är på plats under COP27 för att lyfta standardiseringsprocessen unika förutsättningar att generera vetenskapsgrundade lösningar som det internationella samfundet kan enas kring.

Utsläppen av växthusgaser fortsätter att stiga och som följd riskerar vi att nå en genomsnittlig global uppvärmning som överstiger två grader. Nu behövs mer samarbete än någonsin och därför är det avgörande att utnyttja alla upparbetade kanaler – speciellt de som vi vet klarar att generera vetenskapsgrundade lösningar som det internationella samfundet kan enas kring.

– Standardprocessen har unika förutsättningar. Bara inom ISO finns i dagsläget 400 kommittéer som engagerar 55 000 experter inom olika områden. Att alla intressenter deltar i processen och att i princip alla handelsavtal hänvisar till internationella standarder är exempel på styrkan. Talk is cheap brukar det heta. Därför är mätbarhet och att påståenden ska gå att verifiera helt centralt. Det är här vår expertis kommer in, säger ISO:s ordförande Ulrika Francke som deltar på COP27.

Kostnadsfri ISO-guide visar vägen till Parisavtalet

Ytterligare en viktig faktor är att alla nya och reviderade standarder kommer att genomlysas med vetenskaplig grund ur klimat- och miljösynpunkt, så att de bidrar till att vi når Parisavtalet. Samma sak gäller för det arbete som sker på europeisk nivå genom standardiseringsorganisationerna CEN, liksom på nationell nivå genom SIS.

ISO:s guide 84:2020 som beskriver hur klimatförändringen ska beaktas vid utveckling och revidering av standarder, finns nu tillgänglig kostnadsfritt på Sis.se.

– En viktig del i standardiseringsvärldens arbete är att revidera befintliga standarder så att de är kompatibla med de klimatutmaningar vi står inför. Det är lika viktigt som att ta fram nya, säger Ulrika Francke.

SIS vd Annika Andreasen deltar också på COP27 för att lyfta hur standarder kan stötta både regeringar och företag i att anpassa sig till och bromsa effekterna av klimatförändringarna, samtidigt som de skyndar på utvecklingen mot net-zero.

– Jag ser att något värdefullt håller på att hända. För att den här positiva utvecklingen ska hålla i sig behöver beslutsfattare använda sig av internationella standarder så att deras beslut realiseras och får effekt, säger Annika Andreasen.

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Svenska institutet för standarder, SIS
Svenska institutet för standarder, SIS
Solnavägen 1 E/Torsplan
113 65 Stockholm

08 - 555 520 00https://www.sis.se

SIS är en del av ISO och CEN som är nätverk av experter som arbetar med att skapa internationella standarder. Hos oss kan aktörer ta initiativ till standardisering som främjar Sveriges konkurrenskraft och ger smart och hållbar samhällsutveckling. SIS samverkar med alla delar av det svenska samhället, som till exempel industri, akademi, offentlig sektor och frivilligorganisationer.

SIS projektleder det svenska arbetet med att ta fram standarder. Vi verkar för ökat svenskt inflytande i internationella samarbeten och för att standardisering sprids och tillämpas i Sverige. Vi erbjuder också utbildningar, tjänster och produkter som hjälper våra kunder att utveckla sina verksamheter och skapa samhällsnytta med hjälp av standarder. SIS är utsedd av regeringen som svenskt standardiseringsorgan inom ansvarsområdena för ISO och CEN.

Följ Svenska institutet för standarder, SIS

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenska institutet för standarder, SIS

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum