Myndigheten för press, radio och tv

Inget presstöd för Syre och Fria Tidningen

Dela

Mediestödsnämnden avslår ansökningarna om driftsstöd för Syre och Fria Tidningen och kräver tillbaka stöd som betalats ut under 2019.

Mediehuset Grönt AB beviljades preliminärt driftsstöd för 2019 för Syre och Fria Tidningen i december 2018.

Myndigheten har därefter gjort en fördjupad utredning för att bedöma om kravet gällande andel eget redaktionellt innehåll uppfylls för Syre och Fria Tidningen. Nämndens bedömning är att innehållet i vare sig Syre eller Fria Tidningen uppfyller kravet på minst 55 procent eget redaktionellt innehåll. Nämnden avslår därför ansökningarna.

Mediehuset Grönt AB ska återbetala det preliminära driftsstöd för 2019 som redan betalats ut: 1 428 332 kronor för Syre och 985 000 kronor för Fria Tidningen.


Bakgrund

Driftsstöd kan ges till dagstidningar som uppfyller de krav som ställs i presstödsförordningen. Det ska vara en allmän nyhetstidning eller publikation av dagspresskaraktär med reguljär nyhetsförmedling eller allmänpolitisk opinionsbildning. Driftsstödet får bara täcka en viss andel av tidningens kostnader och får bara användas för att täcka kostnader som är knutna till den dagstidning som stödet beviljats för vilket ska redovisas till nämnden.

Om

Myndigheten för press, radio och tv
Myndigheten för press, radio och tv
Kabyssgatan 4D
120 30 Stockholm

08-580 070 00https://www.mprt.se/

Myndigheten för press, radio och tv tillhör Kulturdepartementets ansvarsområden. Vi arbetar för yttrandefrihet samt stödjer möjligheterna till mångfald och tillgänglighet inom press, radio och tv.

Följ Myndigheten för press, radio och tv

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Myndigheten för press, radio och tv

Dagspressens lönsamhet ökade trots coronakris20.10.2021 14:01:32 CEST | Pressmeddelande

Året 2020 präglades av pandemin och slog hårt mot medborgare och samhälle, men även mediemarknaden. Men trots krisen med vikande annonsintäkter lyckades dagspressen ändå öka sin lönsamhet. Tack vare snabbt utbetalda stödåtgärder så räddades stora delar av tidningsbranschen ur krisen visar den nya rapporten Medieekonomi 2021. Rapporten är skriven av Tobias Lindberg, forskare på Nordicom vid Göteborgs universitet, på uppdrag av MPRT.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum