CSN

Inkomst, utbildningsnivå och attityder viktigaste faktorerna bakom sämre återbetalning av studielån

Dela
Personer med lägre inkomst, lägre utbildningsnivå och med låg vilja att betala är mest sannolika att inte betala tillbaka på sitt studielån. Det visar en ny artikel från CSN som tittat på återbetalningen från låntagare bosatta utomlands.

Historiskt har studielånstagare bosatta utomlands varit sämre på att återbetala på sitt studielån. Återbetalningsgraden, ett mått på hur återbetalningen ser ut bland låntagarna, är 94,4 procent i Sverige och 80,9 procent utomlands. CSN har i en ny artikel tittat på vilka faktorer som påverkar återbetalningen hos utlandsbosatta, och inkomsten är avgörande för huruvida man kan betala tillbaka på sitt studielån eller inte.

– Ofta är det flera faktorer som samverkar och som påverkar återbetalningen, säger Hanna Rösth, analytiker på CSN som skrivit artikeln. Det som avgör mest är inkomsten, att man har de ekonomiska förutsättningarna att betala tillbaka på sitt lån. Vi saknar inkomstuppgifter för de flesta utlandsbosatta låntagare, men för låntagare i Sverige ser vi samband mellan låga inkomster och misskötta betalningar. Det är rimligt att tro att sambandet finns även utomlands. I vissa länder där lönenivån är lägre än i Sverige kan det skapa problem att betala sitt årsbelopp.

Utbildningsnivån påverkar betalningsviljan

Även utbildningsnivån är en viktig faktor. Studier på eftergymnasial nivå ökar sannolikheten att återbetalningen sker enligt plan, ett samband som finns både i Sverige och utomlands. Utbildningsnivån påverkar även viljan att återbetala, även när inkomsten räknas med.

– En trolig förklaring till detta är att högre utbildningsnivå ökar sannolikheten för att få ett arbete och därmed en högre inkomst, säger Hanna Rösth. Kopplingen mellan den högre utbildningsnivån och den ökade betalningsviljan, även med inkomst i beaktande, tyder på att det finns andra aspekter i den eftergymnasiala utbildningen som har betydelse. Man blir mer benägen att betala, helt enkelt.

Ålder och skuldstorlek bidrar

En högre ålder ökar också risken för sämre återbetalning, och även skuldstorleken har betydelse. En låg skuld kan indikera en kort utbildning eller avbrutna studier vilket kan försämra möjligheten att få jobb, medan höga skulder ger höga årsbelopp vilket kan försvåra återbetalningen i praktiken. Även låntagarens egna vilja att återbetala är också av betydelse. En låntagare som flyttar utomlands, och successivt tappar kontakten med Sverige kan se det som mindre viktigt att betala på sitt studielån, i synnerhet om avståndet till Sverige är stort och vistelsen varaktig.

– Våra erfarenheter är att kontakt med låntagarna är viktigt för en fungerande återbetalning, säger Hanna Rösth. Det är viktigt att förmedla att det som låntagarna betalar tillbaka kan nästa generation låna, precis som de lånat av studenterna innan dem.

Riskfaktorer för sämre återbetalning

  • Låg inkomst
  • Lägre utbildningsnivå
  • Högre ålder
  • Låg eller hög studieskuld
  • Attityder till skulder
  • Tiden utomlands och avståndet till Sverige

Kontakter

Bilder

Ladda ned bild
Grafik över återbetalningsgrad för studielån. Återbetalningen skiljer åt mellan de tio vanligaste bosättningsländerna för personer med studielån. Schweiz ligger i topp och Finland i botten. Gemensamt är dock att återbetalningsgraden har ökat de senaste åren. Mest dramatisk har ökningen varit i USA där ett domstolsfall till CSN:s fördel gjort det enklare att driva in skulderna där.
Grafik över återbetalningsgrad för studielån. Återbetalningen skiljer åt mellan de tio vanligaste bosättningsländerna för personer med studielån. Schweiz ligger i topp och Finland i botten. Gemensamt är dock att återbetalningsgraden har ökat de senaste åren. Mest dramatisk har ökningen varit i USA där ett domstolsfall till CSN:s fördel gjort det enklare att driva in skulderna där.
Ladda ned bild

Dokument

Om

CSN
CSN
Norra Tjärngatan 6
851 82 Sundsvall

http://www.csn.se

CSN ansvarar för studiestödet, bidrag och lån till studerande. Varje år betalar CSN ut cirka 45 miljarder kronor till cirka 900 000 studerande. Ungefär 1,6 miljoner personer har svenska studielån. CSN beviljar också hemutrustningslån till nyanlända flyktingar samt även körkortslån. Myndigheten finns på 11 orter, från Kiruna i norr till Lund i söder. Huvudkontoret ligger i Sundsvall.

 

 

Följ CSN

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från CSN

Förenklat regelverk och fler handläggare behövs till omställningsstudiestödet, bedömer CSN31.5.2023 10:50:08 CEST | Pressmeddelande

Handläggningsläget för omställningsstudiestödet är fortsatt utmanande och kommer att följa med under 2024 om inga stora förändringar sker. CSN bedömer fortfarande att större delen av anslaget för både 2023 och 2024 kommer att behöva lämnas tillbaka. CSN fortsätter därför att äska pengar för att anställa fler handläggare och driver också frågan om ett förenklat regelverk för omställningsstudiestödet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum