Vinnova

Innovationsprojekt i krisens spår

Dela

Ny kylbehandling för covid-19-patienter, antiviral spray för smittfria offentliga miljöer och nya användningsområden för konferensanläggningar. Det är några av tolv nya projekt som Vinnova finansierar för att bidra till snabb och hållbar omställning i spåren av krisen.

Nya lösningar behövs för att möta både de akuta och de mer långsiktiga behov som uppstår i spåren av coronakrisen. Nu finansierar Vinnova tolv projekt som ska bidra till en snabb och hållbar omställning genom såväl smittfria offentliga miljöer, bättre behandling av covid-19 och nya sätt att använda konferensanläggningar.  

- Projekten tar vara på de behov och möjligheter som uppstår under krisen och tar fram lösningar som kan bidra till att förbereda Sverige på den återhämtning och omställning som kommer att krävas, säger Erik Borälv, ansvarig för satsningen Innovationer i krisens spår.  

Projekten får dela på drygt elva miljoner kronor. Nästa ansökningsomgång stänger den 21 augusti. 

 Exempel på projekt: 

Kylning för att hjälpa skadade lungor och hjärna 

Målet med projektet är att kylbehandla patienter för att minska effekterna av akut andningsbesvärssyndrom hos allvarligt sjuka covid-19-patienter och för att minska risken för potentiell hjärnskada och hög återfallsfeber. Tekniken hjälper till att minska behovet av långvarig sjukhusvistelse. 

Koordinator: BrainCool AB i samarbete med Södersjukhuset i Stockholm 

Ökad effektivitet och flexibelt användande av existerande konferensanläggningar 

Pandemin har fört med sig att möten, event och utbildningar nu sker via digitala plattformar. Det kan även i framtiden minska behovet av mötesanläggningar. Projektet ska utveckla nya mötesformer där ny teknik och det personliga mötet samspelar och finna nya användningsområden för konferensanläggningar.  

Koordinator: PM Hotell Aktiebolag i samarbete med Visita Stockholm och flera företag 

Spray-on, self-sanitizing surfaces  

För att samhället ska fungera smidigt mitt i ett sjukdomsutbrott som covid-19, ska allmänheten kunna känna sig säker när man tar i föremål som handtag, räcken och rulltrappsband i offentliga miljöer. Projektet ska undersöka den antivirala effektiviteten hos olika medel och testa dem i offentliga miljöer. 

KoordinatorRISE Research Institutes of Sweden AB 

Låt musikstudenter och lärare spela tillsammans igen

Den fördröjning som finns i dagens digitala verktyg för onlinemöten och utbildning gör det omöjligt att spela tillsammans. Projektet ska skapa en  ny lösning som gör det möjligt för musiker och musikstudenter att på avstånd spela tillsammans i synk.  

Koordinator: Modern ancient instruments networked AB i samarbete med Kungliga musikhögskolan 

Motoriserad patientförflyttning för covid-19 patienter

För att minimera antalet dödsfall av covid-19 samt begränsa antal patienter som behöver vårdas på intensivvårdsavdelningar med respirator genomförs buklägesvändningar och vändningar till framstupa sidolägeProjektet ska utveckla en anpassad motoriserad produkt för vändning för att begränsa smittorisk och belastningsskador för personalen. 

Koordinator: Draghjälp AB i samarbete med bland andra Västra Götalandsregionen 

Innovativt andningskydd 

 Projektet ska ta fram en andningsmask som filtrerar både ingående och utkommande luft, för att kunna användas som skyddsutrustning för sjukvårdspersonal och som komplement till syrgasmaskiner för bekvämare tillförsel av syrgas till patienter, samtidigt som deras omgivning skyddas från utandningsluften.

Koordinator: OIM Sweden AB i samarbete med bland andra Region Skåne 

 
Vinnova har i en tidigare ansökningsomgång beslutat att finansiera 18 projekt. Se alla projekt


För mer information:
Erik Borälv, 08-473 32 22, erik.boralv@vinnoa.se

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Vinnova
Vinnova
Mäster Samuelsgatan 56
101 58 Stockholm

http://www.vinnova.se/

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vårt uppdrag är att stärka Sveriges innovationsförmåga för att bidra till hållbar tillväxt. Vi skapar möjligheter och drivkrafter för organisationer att arbeta tillsammans för att möta viktiga samhällsutmaningar. Varje år satsar Vinnova ungefär tre miljarder kronor på forskning och innovation.

 

Följ Vinnova

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vinnova

Fler företagsinkubatorer får stöd från Vinnova29.6.2020 15:29:04 CESTPressmeddelande

Vinnova satsar 350 miljoner kronor under de kommande fyra åren på inkubatorer som ger affärsutvecklingsstöd till nya, kunskapsintensiva företag med internationell potential. Antalet inkubatorer som får stöd utökas från 24 till 29. Med anledning av den pågående covid-19 pandemin gör Vinnova dessutom en extra satsning på 33 miljoner under 2020 för att ge företagen inom inkubatorerna möjlighet att verifiera sina affärsidéer.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum