Flygbolaget BRA

Inrikesflygbolaget BRA anpassar sig till den svagare inrikesflygmarknaden 

Dela

Det är ingen hemlighet att det generella marknadsläget för inrikesflyg med minskad efterfrågan, kraftiga kostnadsökningar genom flygskatt, stigande priser på flygbränsle, svag kronkurs, höjda flygplatsavgifter och flygskam på toppen av det är utmanande för flygbranschen.

Inrikesflygbolaget BRA vill därför anpassa sin verksamhet ytterligare för att ännu bättre möta kundernas önskemål avseende tidtabeller och avgångar, stärka den gröna positionen ytterligare samt framförallt förenkla och effektivisera verksamheten för att komma tillrätta med lönsamheten, som varit svag de senaste åren. BRA vill:

  • Fortsätta fasa ut jetflygen, Avro RJ, från flygflottan under 2019-2020 till förmån för de något mindre och klimatsmartare propellerflygplanen.
  • Justera tidtabeller och avgångstider från oktober för att ännu bättre möta kundernas behov och önskemål.
  • Lägga ned flyglinjen Jönköping-Stockholm i mitten av juni 2019. 
  • Flyg Östersund-Stockholm torsdag-söndag istället för alla dagar i veckan från oktober.
  • Öka kapaciteten något från Gotland.

Konkret innebär det att bolaget under år 2019-2020 har för avsikt att fortsätta arbetet med att successivt fasa ut sina tio äldre jetflygplan till förmån för att flyga mer med de tolv klimatsmartare och snabbare propellerflygplanen från ATR. Jetflygplanen tar 112 passagerare och turbopropellerflygplan 72.

BRA vill till exempel flyga med olika flygplansstorlekar mellan Malmö-Stockholm och Göteborg-Stockholm utifrån efterfrågan.

BRA ser även löpande över vilka linjer som är lönsamma och justerar linjenätverket när det behövs.

På grund av för få passagerare och dålig lönsamhet planerar BRA att lägga ned flyglinjen Jönköping-Stockholm i mitten av juni 2019. 

Den minskade efterfrågan på flyg från Östersund det senaste året innebär även att BRA från och med slutet av oktober 2019 vill minska trafiken till torsdag-söndag istället för avgångar alla dagar i veckan.

 Minskar intresset för flyg som det gjort från exempelvis Östersundsregionen, så tvingas vi minska antal avgångar och anpassa oss utifrån efterfrågan, säger Geir Stormorken, VD för flygbolaget BRA.

Samtidigt passar BRA på att öka kapaciteten något från Gotland och justerar alla sina tidtabeller generellt från och med vintern 2019, för att bli än mer attraktiva för fler passagerare, något som många resenärer efterfrågat. Antal avgångar från bolagets kvarvarande 17 destinationer i Sverige blir i det närmaste desamma som idag.

De planerade förändringarna kommer under de kommande åren innebära ett successivt minskande behov av jetflygplan, som i sin tur innebär minskande behov av bemanning och allt färre arbetstillfällen över tid. 

Hur många personer som under 2019-2020 kommer att behöva lämna BRA är för tidigt att gå in på i detalj, då det är en löpande och pågående process. Men det handlar om de som flyger, servar och administrerar bolagets jetflygplan och totalt har 363 personer varslats av bolagets strax över 1000 anställda.

– Vår personal är självklart en av våra allra viktigaste tillgångar men när allt färre svenskar väljer inrikesflyg måste vi anpassa oss även om det tyvärr innebär att kollegor berörs och tvingas lämna oss vilket gör beslutet oerhört tungt beslut att fatta, säger Geir Stormorken. 

– Vi måste som kommersiellt företag anpassa vår verksamhet utifrån efterfrågan för att fortsatt stå stadiga som en del av den svenska kollektivtrafiken både nu och i framtiden. Med de förändringar vi nu avser göra lägger grunden för att långsiktigt bli både ekonomiskt och miljömässigt hållbara, säger Geir. 

Den generella efterfrågan av inrikesflygresor har under 2018 minskat med 3,7 procent enligt Trafikverket. Under första kvartalet 2019 har efterfrågan fortsatt minska med cirka 5 procent. BRA ser motsvarande minskning eftersom bolaget i det närmaste endast flyger inrikes. 

 Vi är sedan länge Sveriges, kanske världens klimatsmartaste inrikesflygbolag vilket vi vill bygga vidare på. Här hjälper dessvärre inte den nya flygskatten tillTrots att vi klimatkompenserar alla utsläpp, ger alla möjlighet att välja biobränsle, är miljöcertifieradeköper utsläppsrätter via EUETS och flyger de klimatsmartaste flygplanen för regionalflyg som finns,  betalar våra inrikesresenärer dubbelt så mycket statlig flygskatt för en kortare tur- och returresa jämfört med många europaresenärer, avslutar Geir Stormorken.   

För mer pressinformation: 

Ulrika Matsgård, Kommersiell chef 070-699 49 49, ulrika.matsgard@flygbra.se   

Pressjour utanför kontorstid 010 -722 16 62 press@flygbra.se

Bilder

Om

Flygbolaget BRA
Flygbolaget BRA
Gårdsfogdevägen 16
16126 Bromma

https://www.flygbra.se/

BRA står för Braathens Regional Airlines. BRA flyger till flest orter i Sverige och med cirka 2 miljoner årliga passagerare, har BRA en marknadsandel av svenskt inrikesflyg om cirka 30 %.

BRA klimatkompenserar som enda kommersiella flygbolag i världen för mer än alla sina CO2-utsläpp utan extra kostnad för resenärerna. BRA erbjuder sedan 2018 alla att välja fossilfritt biobränsle vid bokning av flygresan och redan år 2009 miljöcertifierades bolaget som världens första passagerarflygbolag.

2016 lanserades varumärket BRA efter sammanslagning av flera regionala flygbolag i samma svenska koncern. Bolagets flyg-DNA sträcker sig samtidigt tillbaka till 1940-talets Braathens S.A.F.E.

BRA ägs av svenska investmentbolaget Braganza, helägt av Per G. Braathen.

Följ Flygbolaget BRA

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Flygbolaget BRA

Flygbolaget BRA:s vd Geir Stormorken kommenterar regeringens förslag om kreditgarantier till svensk flygbransch17.3.2020 19:31:35 CETPressmeddelande

”Regeringens till synes generösa kreditgaranti är säkert bra, men det vi behöver är insatser som ger både omedelbara och långsiktiga likviditetseffekter - inte lån med kreditkostnader. Vi behöver även bättre tillämpbara permitteringsregler.” ”Regeringens kreditgaranti innebär ingen stimulans till branschen i allmänhet. Det sänker inga kostnader och ger inget andrum till företagen i en oerhört utsatt bransch”. ”Att ta stora lån för att betala löpande kostnader och därmed skjuta växande skulder framför sig när ingen vet hur länge detta kommer att vara, är inte något som vi varken kan eller vill.” ”Kreditgarantin från regeringen förändrar tyvärr inte något för BRA här och nu. Kommer inte stöd för att minska kostnaderna inom kort, riskerar BRA, som flyger till flest orter i Sverige och som har det största flyglinjenätet med 28 flyglinjer inom landet under år 2019-2020, att tvingas till drastiska åtgärder – med nedläggning av ytterligare flyglinjer och ännu färre flygavgångar”.

Medarbetare hos flygbolaget BRA bekräftad med COVID-19 – har ej träffat resenärer eller kollegor5.3.2020 17:32:03 CETPressmeddelande

Det föreligger ingen uppenbar risk för smittspridning inom eller via BRA. Personen som bär på smittan har inte varit på arbetet sedan den 20 februari, det vill säga sedan långt innan personen själv smittades. Personen har inte heller arbetat eller träffat kollegor efter det förmodade smittotillfället. BRA har inte heller kontaktats av den pågående smittspårning som sjukvården bedriver.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum