Region Örebro län

Insatser för att säkra framtida kompetensförsörjning

Dela

Hur ska mötet mellan näringslivet, utbildningsväsendet och offentlig sektor se ut för att underlätta framtidens kompetensförsörjning? Det är en viktig fråga som Region Örebro läns regionala tillväxtnämnd nu attackerar från flera håll.

- Hur vi tar oss an frågan om kompetensförsörjningen i länet har betydelse för väldigt många, det handlar om allt från att säkra företagens behov av rätt arbetskraft till att underlätta enskilda arbetssökandes möjligheter att hitta ett arbete, säger Irén Lejegren (S), ordförande i regionala tillväxtnämnden.

Då frågan är omfattande finns inte en självklar lösning och i den regionala tillväxtnämnden angrips den på bred front.

- En väg att gå är att skapa arenor där näringslivet och akademin kan mötas för att på så sätt underlätta kontakten mellan näringslivet, studenter, forskare, entreprenörer och den offentliga sektorn på ett regionövergripande plan, säger Irén Lejegren (S).

En sådan arena är Innovationsarenan vid Örebro universitet som nu tilldelas ett ekonomiskt stöd på 500 000 kronor av regionala tillväxtnämnden.

Start av programråd

Ett annat sätt att underlätta kompetensförsörjningen, och samtidigt utveckla kvaliteten på länets utbildningar, är att införa så kallade program- och branschråd där företag och utbildningsanordnare kan mötas.

- Vi vet att det har gjorts försök att bygga upp diverse programråd med lite olika resultat så nu vill vi ta ett regionalt grepp om frågan. Vi tror att de olika parterna behöver hjälp och stöd för att få till en struktur för en kraftfull, kontinuerlig och hållbar branschsamverkan för gymnasiala utbildningar, säger Irén Lejegren.

För att möjliggöra ett nytt programråd avsätter den regionala tillväxtnämnden 200 000 kronor för år 2021.

Yrkeshögskoleutbildningar

En något mer nischad fråga är den om yrkeshögskoleutbildningarnas behov av samverkan med relevanta aktörer, men den är inte desto mindre viktig.

- Vi har fått signaler om att vi med gemensamma krafter behöver stärka utvecklingsarbetet inom yrkeshögskoleutbildningarna genom att möjliggöra diskussioner mellan de som anordnar utbildningarna och näringslivet, säger Irén Lejegren.

I vilket forum dessa diskussioner ska föras och hur de ska genomföras behöver utredas vilket är anledningen till att regionala tillväxtnämnden nu påbörjat en förstudie om hur en regional yrkeshögskolesamverkan för Örebro län ska finansieras och organiseras. Förstudien finansieras med 400 000 kronor.

Kontakt

Irén Lejegren, ordförande i den regionala tillväxtnämnden, telefon: 070-663 19 75

Kristina Eklöf, områdeschef på Näringslivsutveckling, telefon: 019-602 63 80

Maria Svensson Hallberg, utvecklingsledare, telefon: 019-602 63 75

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Irén Lejegren
Irén Lejegren
Ladda ned bild

Om

Region Örebro län
Region Örebro län
Eklundavägen 1
701 16 Örebro

http://www.regionorebrolan.se

Region Örebro län - Tillsammans skapar vi ett bättre liv

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.

Följ Region Örebro län

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Örebro län

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum