Solna stad

Insatser för fler bin, fjärilar och andra pollinatörer i Solna

Dela
Under året genomförs flera insatser för att förbättra livsmiljöer och tillgång på föda för bin, fjärilar och andra pollinerande insekter i Solna. Det handlar till exempel om återställning av naturmark, fler sandbäddar och ökad tillgång på vilda blommande växter.
Humla och vilda blommor i Tivoli, Bergshamra.
Humla och vilda blommor i Tivoli, Bergshamra.

Bin, fjärilar och andra pollinerande insekter är livsviktiga för oss människor och för den biologiska mångfalden. Att förbättra förutsättningarna för de pollinerande arterna – genom till exempel förbättrade livsmiljöer och ökad tillgång på mat – är en viktig del i Solna stads arbete med biologisk mångfald.

Bättre livsmiljö för pollinatörer

Solna stad har sökt och fått statliga medel från Länsstyrelsen Stockholm för förbättringsåtgärder för pollinerande insekter. Under 2020 genomför Solna stad flera insatser för att gynna pollinatörer med fokus på att skapa fler boplatser för pollinatörer, förbättra deras livsmiljöer och öka tillgången på vilda blommande växter. Redan förra året påbörjade staden arbetet med att ställa om vissa gräsytor från gräsmattor till blommande ängar.

Insatser 2020

Insatser som genomförs under året för att gynna pollinerande insekter i Solna

  • Återställning av naturmark längs Kolonnvägen, när Ulriksdals station, vilket inkluderar anläggande av äng och en stor sandbädd
  • Skapa ett flertal öppna sandytor i Igelbäckens naturreservat, bland annat vid Järvastaden och Dammtorp
  • Skapa en öppen sandyta och öka mängden vilda blommande växter (äng) på Polska udden i norra Brunnsviken
  • Skapa sandbäddar och ”stekelhotell” i anslutning till Huvudstafältet
  • Öka mängden vilda blommande växter (äng) vid Jungfrudansen
  • Öka mängden vilda blommande växter (äng) mellan E4 och Brunnviken vid Järva krog

Över 300 arter

Under en inventering av pollinerande och sandlevande insekter som genomfördes i Solna 2019 hittades över 300 arter, varav 59 arter av vildbin. Inventeringen gav staden värdefull kunskap om utbredningen av pollinerande insekter i Solna.

Solna på plats 25 av bivänliga kommuner

För första gången har Naturskyddsföreningen rankat landets kommuner utifrån på hur långt kommunerna kommit i arbete med att gynna bin och andra pollinatörer. Solna stad kom på plats 25 bland Sveriges bivänligaste kommuner. Rankningen utgår från enkätsvar från 212 kommuner i Sverige.

Kontakter

Bilder

Humla och vilda blommor i Tivoli, Bergshamra.
Humla och vilda blommor i Tivoli, Bergshamra.
Ladda ned bild
Anläggning av sandbädd som boplats för pollinerande insekter, Ritorp.
Anläggning av sandbädd som boplats för pollinerande insekter, Ritorp.
Ladda ned bild

Om

Solna stad
Solna stad
Stadshusgången 2
171 45 Solna

Pressjour 08-746 12 00http://www.solna.se

Solna är en framtidsstad i tillväxt, unikt belägen mellan Hagaparkens lugn och huvudstadens puls. Varje dag fördubblas befolkningen av människor som jobbar här eller besöker oss. Och i takt med att Solnaborna blir fler växer nya kvarter och stadsdelar fram, kollektivtrafiken byggs ut och allt fler företag etablerar sig i staden. Här kan du ta del av stadens pressmeddelanden om till exempel nya detaljplaner och hållbar stadsutveckling.

Följ Solna stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Solna stad

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum