Lunds stift, Svenska kyrkan

Internationell konferens om utveckling av det kyrkliga kulturarvet

Dela

Inom Lunds stift finns 520 kyrkor. Det är en utmaning att bevara och använda kyrkorna på bästa sätt, anser Lunds stiftsantikvarier som nu bjuder in till den första internationella konferensen om det kyrkliga kulturarvet i Sverige med fokus på utveckling och användning.

Lunds stift driver linjen att kyrkobyggnader ska användas för gudstjänstfirande – men gärna i kombination med andra aktiviteter. Under konferensen ”Preserve, Use and Develop” presenteras flera studier från Sverige, England, Norge, Tyskland och Kanada om hur vi kan bevara, använda och utveckla våra kyrkor. En representant från EU-kommissionen presenterar också ett EU-projekt i ämnet.
– Detta är ett unikt tillfälle att hämta inspiration och få exempel på kreativa lösningar för underutnyttjande kyrkor, säger Lunds stiftsantikvarier Henrik Lindblad och Heikki Ranta, som är ansvariga för konferensen.

Pilotprojektet ”Framtidens kyrka 2020” har pågått i Lunds stift sedan 2014. I projektet har Virke kyrka i Kävlinge församling, Östra Nöbbelöv utanför Simrishamn och Odarslövs kyrka i närheten av Lund ingått. Resultaten från projektet kommer att presenteras på konferensen. Den metod som Lunds stift tagit fram för att bevara, använda och utveckla det kyrkliga kulturarvet, ”Virket”, presenteras också.
– Odarslövs kyrka var länge stängd eftersom den låg i ett utkantsområde med få boende. Sedan fick Lund forskningsanläggningen ESS och plötsligt hamnade Odarslövs kyrka i ett hett utvecklingsområde mitt i händelsernas centrum. Detta är ett lysande exempel på hur viktigt det är att vara flexibel.

Ur programmet:
Chefen för CCT, Churches Conservation Trust, Peter Aiers, London.
Professor Luc Noppen, Universite du Quebec a Montreal.
Musikern Alex Bloom, Los Angeles.
Kontraktsprost Pamela Garpefors och projektledare Per Gustafsson, Karlskrona.
Ljud- och ljuskonstnärerna Nadege Feyrit, Paris, Jesper Wachtmeister och Jérôme France, Stockholm.
Church Keys – en satsning där rockmusiken bereds plats i kyrkorummet.

Om konferensen:
Konferensen ”Preserve, Use and Develop” arrangeras den 25-26 april på Kulturen i Lund och i Odarslövs kyrka utanför Lund. Konferensen hålls på engelska.
Följ länken för program och mer information: https://www.svenskakyrkan.se/lundsstift/pud.
Konferensen ingår i EU-kommissionens program för ”The European Year of Cultural Heritage 2018”.

Ackreditering:
Journalister hälsas varmt välkomna att bevaka konferensen. Anmäl namn, telefonnummer och redaktion senast 11 april till camilla.lindskog@svenskakyrkan.se.

För mer information:
Henrik Lindblad, stiftsantikvarie för Lunds stift
tfn: 046-15 55 86
e-post: henrik.lindblad@svenskakyrkan.se

Heikki Ranta, stiftsantikvarie för Lunds stift
tfn: 046-15 55 06
e-post: heikki.ranta@svenskakyrkan.se

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Lunds stift, Svenska kyrkan
Lunds stift, Svenska kyrkan
Box 32
221 00 Lund

+46 155500http://svenskakyrkan.se/lundsstift

Lunds stift är ett av Svenska kyrkans tretton stift. Biskop sedan 2014 är Johan Tyrberg. I stiftet, som omfattar Skåne och Blekinge, finns 166 församlingar och mer än 500 kyrkor. Stiftskansliets uppgift är att stödja och stimulera församlingsverksamheten, samt förvalta stiftets jord, skog och fonder. Högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige. Stiftsstyrelsen och egendomsnämnden är de verkställande organen. Genom domkapitlet prövas om beslut är fattade enligt kyrkoordningen.

Följ Lunds stift, Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Lunds stift, Svenska kyrkan

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum