Skogsstyrelsen

Intresset för att avverka näst högsta på över 20 år

Dela

Det rådde högkonjunktur i skogen förra året. Intresset för att avverka skog i Sverige var under 2018 det näst högsta på över 20 år. Det visar ny års-statistik från Skogsstyrelsen. Den areal skogsmark som anmälts för avverkning ökade med 13 procent och en orsak är sommarens omfattande skogsbränder.

– Den anmälda arealen var hög under fjolåret och till stor del kan den förklaras av den högkonjunktur som varit och de relativt höga virkespriserna. Men vi ser också att sommarens många skogsbränder påverkar statistiken när skogsägarna anmäler att de behöver avverka den skadade skogen., säger Svante Claesson, utredare vid Enheten för policy och analys på Skogsstyrelsen.

Alla skogsägare som vill avverka mer än 0,5 hektar skog ska anmäla det till Skogsstyrelsen senast sex veckor i förväg. Under 2018 kom det in nästan 68 000 sådana avverkningsanmälningar till Skogsstyrelsen, en ökning med sju procent jämfört med 2017 som även det var ett topp-år.

Mätt i antal hektar skog som anmälts för avverkning, visar statistiken på den näst högsta sedan 1995 (bara år 2014 var det högre). Den totala arealen skogsmark som anmälts för så kallad föryngringsavverkning under 2018 uppgick till 290 473 hektar, vilket är en ökning med 13 procent jämfört med året innan. Arealen har ökat i 18 av 21 län. (Se statistik fördelat på län nedan!)

De största brandområdena under sommaren 2018 berörde cirka 21 000 hektar. Statistiken visar att hälften av den skogen anmälts för avverkning motsvarande lite mer än 11 200 hektar.

Även intresset för att avverka i fjällnära skog ökade under 2018 till drygt 3 400 hektar. En ökning med sju procent jämfört med 2017. När det gäller tillstånd för avverkning i ädellövskog minskade däremot den ansökta arealen med 23 procent och stannade på knappt 1 200 hektar.

En anmälan om att få avverka gäller i fem år och innebär inte med automatik att den anmälda skogen också avverkas.

Alla resultat finns i Skogsstyrelsens statistikdatabas. I Statistiska meddelanden kan du ta del av resultaten i text, figurer och tabeller. Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik.

Mer information:

Analys: Svante Claesson, utredare, Enheten för policy och analys, Skogsstyrelsen, 036-35 93 68, 070-345 82 26, svante.claesson@skogsstyrelsen.se

Statistikfrågor: Surendra Joshi, statistiker, Enheten för policy och analys, Skogsstyrelsen, 036-35 93 65, 070-320 85 70, surendra.joshi@skogsstyrelsen.se

Peter Jernberg, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036-35 93 30, 076-785 93 30, peter.jernberg@skogsstyrelsen.se

Antal hektar anmäld skog per län

 

2017

2018

 Skillnad hektar

Skillnad procent

 

Stockholms län

2 585

2 835

250

10%

Uppsala län

7 012

8 270

1 258

18%

Södermanlands län

4 978

6 076

1 098

22%

Östergötlands län

8 038

9 694

1 656

21%

Jönköpings län

10 117

11 207

1 090

11%

Kronobergs län

7 791

8 734

943

12%

Kalmar län

12 451

13 646

1 195

10%

Gotlands län

1 010

969

-41

-4%

Blekinge län

3 447

3 975

527

15%

Skåne län

6 815

6 066

-748

-11%

Hallands län

4 242

4 151

-90

-2%

Västra Götalands län

19 322

21 233

1 911

10%

Värmlands län

14 991

17 264

2 273

15%

Örebro län

6 915

7266

351

5%

Västmanlands län

4 126

4640

514

12%

Dalarnas län

18 715

20 498

1 783

10%

Gävleborgs län

18 766

26 098

7 332

39%

Västernorrlands län

22 514

24 762

2 249

10%

Jämtlands län

28 688

30 757

2 069

7%

Västerbottens län

28 395

33 984

5 590

20%

Norrbottens län

25 962

28 349

2 386

9%

Anmäld areal större än 0,5 hektar produktiv skogsmark, fördelning på län.

Källa: Skogsstyrelsen

Bilder

Länkar

Om

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen
Skeppsbrogatan 2
553 29 Jönköping

036-35 93 00http://www.skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen – en lokalt förankrad myndighet med uppdragsverksamhet

Skogsstyrelsen är en myndighet för frågor som rör skog. Vi finns över hela landet med huvudkontor i Jönköping. Vår uppgift är att verka för att skogen sköts så att de skogspolitiska mål som beslutats av riksdagen kan nås. Målen för produktion och miljöhänsyn är jämställda. Den lokala förankringen är viktig för oss. Vår vision är ”Skog till nytta för alla”.

Följ Skogsstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Skogsstyrelsen

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum