Region Örebro län

Jämställd fritid, Brobygge för trygghet och Food Truck får regionens stöd

Dela

Region Örebro läns kultur- och fritidsnämnd har i dag den 18 oktober beviljat stöd till tre sociala innovationer. Studiefrämjandet Örebro-Värmland får 200 000 kronor för utvecklingsprojektet Equality toolbox – verktyg för en jämställd fritid. Verdandi får 200 000 kronor för utvecklingsprojektet Brobyggare för trygghet. Medborgarskolan får 50 000 kronor för förberedelseprojektet Vägen till integration genom en mobil Food Truck.

- Genom vårt stöd till sociala innovationer i länet vill vi bidra till förverkligande av nya idéer som möter olika samhällsutmaningar, säger Torbjörn Ahlin (C), ordförande i kultur- och fritidsnämnden. - Ideella organisationer har förmågan att finnas nära människorna och kan i sitt arbete utveckla innovativa metoder som ger samhällsnytta och bidrar till en hållbar tillväxt.

- Sociala innovationer bidrar till att inkludera personer i samhället, personer som annars riskerar utanförskap. De projekt som vi nu premierar har alla möjligheter att bidra till att minska utanförskapet, säger Eva-Lena Jansson (S), vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

- I det civila samhället finns en kreativitet för att lösa samhällsproblem. Genom att stödja sociala innovationer tar vi vara på denna kraft, säger Malin Silén (KD), ledamot i kultur- och fritidsnämnden.

Medborgarskolan - Food Truck som integration
Medborgarskolan får 50 000 kronor för förberedelseprojektet Vägen till integration genom en mobil Food Truck. Projektet syftar till att stödja en särskild målgrupp, (långtidsarbetslösa utrikesfödda kvinnor) , i starten av ett socialt företag i form av en Food Truck samt att ta fram en metod för att främja socialt företagande som också kan användas av andra studieförbund och aktörer.

Studiefrämjandet - Jämställd fritid
Studiefrämjandet Örebro-Värmland får 200 000 kronor för utvecklingsprojektet Equality toolbox – verktyg för en jämställd fritid. Projektets syfte är att utveckla, testa och sammanställa verktyg för en mer jämställd fritidsverksamhet och överbrygga glappet mellan jämställdhet på policynivå och i konkret verksamhet. Organisationen arbetar med två egna verksamheter och skapar därefter en verktygslåda som avses spridas till andra organisationer.

Verdandi - Uppsökande verksamhet
Verdandi får 200 000 kronor för att förlänga sitt utvecklingsprojekt Brobyggare för trygghet. Genom metoden Brobyggare motiverar och stödjer de kvinnor med låg samhällsanknytning att ta del av den offentliga välfärden och annat utbud i samhället. Som civilsamhällsorganisation har de möjlighet att nå en målgrupp som det offentliga inte alltid når. Verksamheten är uppsökande och handlar om att motivera och stödja, med särskilt fokus på kvinnor i socialt utsatta områden.

Kontakt:
Torbjörn Ahlin, ordf i kultur- och fritidsnämnden, Region Örebro län, tel. 073 - 8427454

Nyckelord

Kontakter

Om

Region Örebro län
Region Örebro län
Eklundavägen 1
701 16 Örebro

http://www.regionorebrolan.se

Region Örebro län - för oss tillsammans

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.

Följ Region Örebro län

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Örebro län

Solceller - en lysande investering för BRF Karlavagnen19.11.2019 10:13:00 CETPressmeddelande

Solceller är ett ständigt aktuellt ämne i diskussionen om miljön och klimatet, och intresset har ökat stort i Sverige. Bostadsrättsföreningen Karlavagnen i Örebro installerade solpaneler på två av föreningens fem fastigheter under sommaren 2019. "Med det här visar vi att vi är en förening på alerten, det är ett värde för alla som bor här. Det känns bra att vi bidrar till en bättre miljö", förklarar föreningens ordförande Tomas Ring.

Här är länets mest cykelvänliga arbetsplatser18.11.2019 14:23:00 CETPressmeddelande

Cykelparkering med tak, tillgång till verkstad för cykelservice och cykelaktiviteter med personalen. Det är några exempel på åtgärder som årets deltagare i utmaningen Cykelvänlig arbetsplats nu prisas för. - De här arbetsplatserna är goda förebilder eftersom de underlättar för sina anställda att ta cykeln till jobbet, säger Mirja Mattsson, projektledare för Hållbart resande i Örebroregionen och arrangör av utmaningen.

Tobaksfria veckan: e-cigaretter ett allt större hot mot unga17.11.2019 07:35:00 CETPressmeddelande

Denna vecka är det tobaksfria veckan och Region Örebro län uppmärksammar det tobakspreventiva arbetet lite extra. På vårdcentraler och Folktandvårdskliniker kommer patienter att uppmärksammas på sina rökvanor och få extra råd och stöd. För personal inom hälso- och sjukvården hålls en utbildningsdag med bland annat en föreläsning om e-cigaretter. Användningen ökar bland unga. I Örebro län har drygt var fjärde niondeklassare någon gång rökt e-cigaretter (2017).

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum