Järfälla Kommun

Järfälla bildar nytt naturreservat

Dela

Det nya naturreservatet runt Igelbäcken i Järfälla ska bland annat säkra vattenkvaliteten i bäcken, ge utrymme för utvecklade rekreationsmöjligheter för boende i Barkarbystaden samt säkra en svag länk i den gröna Järvakilen. Norra Igelbäckens naturreservat blir Järfällas fjärde naturreservat.

Norra Igelbäckens naturreservat ska bland annat:

  • Skydda Igelbäckens flöden och goda vattenkvalitet.
  • Säkra värdefulla livsmiljöer i och omkring Igelbäcken.
  • Ge möjlighet till rekreation för boende i bland annat Barkarbystaden.
  • Säkra en svag länk i den gröna Järvakilen.

Igelbäcken förbinder Säbysjön i Järfälla med Edsviken i Solna och är en av länets fiskrikaste vattendrag samt en viktig spridningskorridor för växt- och djurliv i Järvakilen. Syftet med reservatet, som kommer att heta Norra Igelbäckens naturreservat, är att bland annat att säkra de värdefulla livsmiljöerna i och omkring Igelbäcken. Dessutom ska naturreservatet ge möjlighet till rekreation och vara ett område för friluftsliv.

– Järfällas vackra natur är en av de främsta anledningarna till att folk vill bo och leva här. När kommunen växer och utvecklas är det självklart att vi både skyddar och tillgängliggör våra naturområden. Tillsammans med övriga kommuner runt Igelbäcken kan vi nu se till att bevara områdets höga naturvärden för framtida generationer, säger Aphram Melki (C), kommunalråd och ordförande i miljö- och bygglovsnämnden.

Genom bildandet av naturreservatet säkerställs de värdefulla livsmiljöerna i och omkring Igelbäcken. Det ger gynnsamma förhållanden för de växt- och djursamhällen som är karaktäristiska för dessa livsmiljöer.

Beslut om införande av naturreservatet Norra Igelbäckens naturreservat togs av kommunstyrelsen i Järfälla den 9 april. Ärendet avgörs slutligen i kommunfullmäktige den 23 april.

Mer information

Per Rydén, kommunikationschef, per.ryden@jarfalla.se, 08-580 288 77

Aphram Melki (C), ordf. miljö- och bygglovsnämnden, aphram.melki@jarfalla.se, 08-580 286 74

Nyckelord

Kontakter

Aphram Melki (C) Miljö- och bygglovsnämndens ordförande

Miljö- och bygglovsnämnden har ansvar för: - Miljö- och hälsoskyddsfrågor - Bygglovsverksamhet

08-580 286 74aphram.melki@jarfalla.se

Om

Järfälla Kommun
Järfälla Kommun
Riddarplatsen 5
177 80 Järfälla

08-580 285 00https://www.jarfalla.se/

Järfälla i nordvästra Stockholm är en av de snabbast växande kommunerna i Sverige. Med ny tunnelbana, spår och vägar växer Barkarbystaden och Barkarby station fram till ett av regionens bästa kollektivtrafiknav. Hela Järfälla växer, och det byggs nya attraktiva bostäder för 30-40 000 människor. Samtidigt planerar vi för tusentals nya jobb, högre utbildning och fler besökare.

Följ Järfälla Kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Järfälla Kommun

Pulshöjande aktiviteter ger bättre betyg visar forskning i Järfälla29.11.2018 07:01Pressmeddelande

Kan ett kort och intensivt träningspass före lektion leda till bättre resultat? Ja, absolut! Eleverna i forskningsprojektet ”Rörelse för bättre hälsa och inlärning” har i genomsnitt höjt sina betyg i svenska och engelska och mår dessutom mycket bättre. Fler skolor i Järfälla är nu på väg att testa konceptet och Izabela Seger, lektor och idrottslärare på Björkebyskolan är inbjuden att föreläsa runt om i landet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum