Järfälla Kommun

Järfälla deltar i Samverkan för bästa skola

Dela

Järfälla kommun har tackat ja till att delta i Skolverkets utvecklingsinsats Samverkan för bästa skola. Syftet är att förbättra elevernas kunskapsresultat och öka likvärdigheten inom och mellan skolor.

Skolverket ska i samverkan med Järfälla kommun identifiera insatser som kan stärka förmågan att planera, följa upp och utveckla utbildningen.

– Alla skolor i Järfälla ska vara bra skolor. Nu tar vi krafttag tillsammans med Skolverket för att höja resultaten i tre skolor som har utmaningar. Samverkan för bästa skola ger oss ytterligare möjlighet till kompetensutveckling och handledning för lärare och rektorer i samverkan med universitet och högskolor. Så skapar vi en skola byggd på forskning och beprövad erfarenhet, säger Eva Ullberg (S), ordförande i Barn- och ungdomsnämnden.

I ett första steg sker en nulägesanalys för att komma fram till vilka insatser som bäst bidrar till att förbättra elevernas resultat. Sedan kommer Järfälla kommun och Skolverket överens om vilka insatser i nulägesanalysen som är rimliga att genomföra. Samarbetet mellan Skolverket och Järfälla kommun pågår i tre år. 

Samverkan för bästa skola är ett statligt finansierat projekt som genomförs på uppdrag av regeringen. www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2015/06/uppdrag-om-samverkan-for-basta-skola

Nyckelord

Kontakter

Om

Järfälla Kommun
Järfälla Kommun
Riddarplatsen 5
177 80 Järfälla

08-580 285 00https://www.jarfalla.se/

Järfälla i nordvästra Stockholm är en av de snabbast växande kommunerna i Sverige. Med ny tunnelbana, spår och vägar växer Barkarbystaden och Barkarby station fram till ett av regionens bästa kollektivtrafiknav. Hela Järfälla växer, och det byggs nya attraktiva bostäder för 30-40 000 människor. Samtidigt planerar vi för tusentals nya jobb, högre utbildning och fler besökare.

Följ Järfälla Kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Järfälla Kommun

Starkt ekonomiskt resultat när Järfälla stänger 20171.2.2018 13:33Pressmeddelande

Järfällas bokslut för 2017 visar på en fortsatt stabil ekonomi och god ekonomisk hushållning i den tillväxt som kommunen befinner sig i. Årets resultat blev ett överskott om 72 miljoner och innehåller engångsposter från markförsäljning och kostnader för utbyggnad av tunnelbanan till Barkarby. Ordning och reda i ekonomin möjliggör bland annat amortering på låneskulden och finansiering av till exempel nya för- och grundskolor, äldreboenden och infrastruktur.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum