Järfälla Kommun

Järfälla gymnasium är HBTQ-certifierad

Dela

Med HBTQ-certifieringen har Järfälla gymnasium påbörjat ett förändringsarbete för en än mer öppen och inkluderande arbetsmiljö, samt ett välkomnande bemötande av besökare, utifrån ett HBTQ-perspektiv.

Järfälla gymnasium har HBTQ-utbildat sin personal. Syftet har varit, i enlighet med HBTQ-certifieringens mål från RFSL, att alla anställda i verksamheten ska få en ökad kunskap om HBTQ, normer samt konsekvenser för hälsa och livsvillkor för HBTQ-personer.

– Utbilningstillfällena har stöttat oss som kollegium i att lyfta värdegrundsfrågor med en annan vinkling. Att ”alla finns i rummet”. Det förhållningssättet tar vi med oss i det fortsatta arbetet gällande inkludering och bemötande. Vi har verkligen uppskattat den diskussion som förts personal emellan under hela certifieringsarbetet, berättar skolans rektor Mariella Augustsson.

De mål Järfälla gymnasium haft som utgångspunkt från den gemensamt utarbetade handlingsplanen är:

  • HBTQ-frågor är integrerat i undervisningen på ett för ämnet relevant sätt.
  • Elever och personal känner sig bemötta på ett respektfullt sätt.
  • Elever och personal upplever att det är tryggt att vara öppen HBTQ-person på Järfälla gymnasium.
  • All personal vet hur de ska agera om det uppstår ”incidenter” kopplade till HBTQ.

– Med en HBTQ-certifiering visar vi på att vi värnar om alla människors lika värde och välkomnar alla människor med olika identiteter och bakgrund till vår kommun. Med det här kan vi även skapa en tryggare och mer inkluderande skolmiljö och inleda ett förändringsarbete för en öppen och inkluderande arbetsmiljö för alla utifrån ett HBTQ-perspektiv, säger Christian Bengtzelius (S), ordförande i Kompetensnämnden.

Mer information

Mariella Augustsson, rektor Järfälla gymnasium, mariella.augustsson@jarfalla.se, 08-580 283 59

Nyckelord

Om

Järfälla Kommun
Järfälla Kommun
Riddarplatsen 5
177 80 Järfälla

08-580 285 00https://www.jarfalla.se/

Järfälla i nordvästra Stockholm är en av de snabbast växande kommunerna i Sverige. Med ny tunnelbana, spår och vägar växer Barkarbystaden och Barkarby station fram till ett av regionens bästa kollektivtrafiknav. Järfälla växer, och samtidigt som det byggs nya attraktiva bostäder planerar vi för tusentals nya jobb i attraktiva kontorslägen, högre utbildning och fler besökare.

Följ Järfälla Kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Järfälla Kommun

Detaljplaner för ny stadsmiljö i Barkarby har vunnit laga kraft12.6.2020 06:45:00 CESTPressmeddelande

Två detaljplaner för att omvandla Veddesta industriområde till livfull och upplevelserik stadsmiljö i Barkarby har vunnit laga kraft. Det är här som Barkarby, och hela Stockholmsregionen och Mälardalen, får en ny nod för kollektivtrafik med tunnelbana, buss, pendeltåg och regionaltåg i direkt anslutning till varandra. I området äger Veidekke och Sagax fastigheter, Serneke har en markanvisning för sex kvarter och Tricoreal ett intentionsavtal för markanvisning.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum