Järfälla Kommun

Järfälla och Skanska tecknar avtal om infrastuktur för ny etapp i Barkarbystaden

Dela

Järfälla kommun tecknar entreprenadavtal med Skanska för anläggande av kommunal infrastruktur i en ny strategiskt viktig etapp i Barkarbystaden.

Entreprenadavtalet med Skanska omfattar projektering och byggnation av det allmänna gatu- och VA-nätet i den nya stadsdelen Barkarbystaden II. Utmed årummet anläggs mindre platser som nås med trappor och ramper. I bakgrunden syns Å-torget. Visionsbild: Urbio.
Entreprenadavtalet med Skanska omfattar projektering och byggnation av det allmänna gatu- och VA-nätet i den nya stadsdelen Barkarbystaden II. Utmed årummet anläggs mindre platser som nås med trappor och ramper. I bakgrunden syns Å-torget. Visionsbild: Urbio.

Entreprenadavtalet med Skanska omfattar projektering och byggnation av det allmänna gatu- och VA-nätet i den nya stadsdelen Barkarbystaden II som kommer omfattar sju kvarter med 900 lägenheter,
15 000 kvadratmeter kontor, 4 000 kvadratmeder lokaler, BAS Barkarby - ett centrum för högre utbildning, näringsliv och kultur, två förskolor, parkeringsplatser och ett stort park- och naturområde.

Den nya stadsdelen Barkarbystaden II kommer att ha ett strategiskt viktigt läge nära Barkarby station som planeras bli regionens framtida kollektivtrafiknav med tunnelbana, pendeltåg, buss och regionaltågstation.

– Barkarbystadens andra etapp är en nyckelplats i den framväxande staden med sitt kollektivtrafiknära läge samt den kommande Veddestabron. Med hotell, kultur- och utbildningscentrum, bostäder och kontor samt ett stort parkområde kommer den att bli ett naturligt besöksmål för hela regionen, säger kommunstyrelsens ordförande Claes Thunblad (S).

Avtalet med Skanska är en totalentreprenad i utökad samverkan enligt FIA-modellen. Det ger Järfälla kommun stor flexibilitet vid planering och genomförande. Bland annat kan utbyggnadsetapperna planeras så att boende- och trafikmiljön blir trygg för alla boende i Barkarbystaden, inte minst för barn och ungdomar.   

Entreprenaden ska preliminärt genomföras mellan 2018 och 2026 och kommer att delas upp i två faser, där fas ett omfattar planering, projektering och budgetarbete, och fas två byggande.

Sedan tidigare har Skanska och Järfälla avtal om entreprenad för infrastruktur i tredje och fjärde etappen i Barkarbystaden.

– Vi är naturligtvis mycket glada och stolta över att få förtroendet från Järfälla kommun att tillsammans bygga Barkarbystaden. Att nu kunna planera för både Barkarbystaden II och Barkarbystaden III-IV ger oss större möjligheter att utveckla affären tillsammans med vår kund. Vi möjliggör en större flexibilitet och ser många synergier mellan projekten gällande resurshantering, säkerhetsarbete och hållbart byggande, säger Ebba Engman, projektchef på Skanska.

Anbudet från Skanska för anläggandet av kommunal infrastruktur i Barkarbystaden II antogs av kommunstyrelsens arbetsutskott i Järfälla onsdagen den 28 mars 2018.

Om Barkarbystaden

Enligt avtal om utbyggnad av tunnelbana till Barkarby ska Järfälla kommun uppföra 14 000 bostäder i tunnelbanans influensområde fram till år 2032. Inom stadsutvecklingsområdet Barkarbystaden pågår utbyggnad inom detaljplan för Barkarbystaden I och detaljplanearbete för detaljplanerna Barkarbystaden III, Barkarbystaden IV, Barkarbystaden X, Veddesta I, Veddesta II, Veddesta III och Veddesta IV. Detaljplanen för Barkarbystaden II har vunnit laga kraft och miljödom väntas sommaren 2018.

Nyckelord

Kontakter

Claes Thunblad (S)Kommunstyrelsens ordförande

Claes Thunblad är ordförande i kommunstyrelsen och kommunalråd sedan 20 oktober 2014. Presskontakt: William Sundelin, 070-002 35 06, william.sundelin@jarfalla.se

070-002 35 06 claes.thunblad@jarfalla.se

Bilder

Entreprenadavtalet med Skanska omfattar projektering och byggnation av det allmänna gatu- och VA-nätet i den nya stadsdelen Barkarbystaden II. Utmed årummet anläggs mindre platser som nås med trappor och ramper. I bakgrunden syns Å-torget. Visionsbild: Urbio.
Entreprenadavtalet med Skanska omfattar projektering och byggnation av det allmänna gatu- och VA-nätet i den nya stadsdelen Barkarbystaden II. Utmed årummet anläggs mindre platser som nås med trappor och ramper. I bakgrunden syns Å-torget. Visionsbild: Urbio.
Ladda ned bild
Barkarbystaden II. Naturområdet i söder av stadsdelen får en utformning med spänger och enkla broar där boende och besökare kan
promenera. Visionsbild: Urbio.
Barkarbystaden II. Naturområdet i söder av stadsdelen får en utformning med spänger och enkla broar där boende och besökare kan promenera. Visionsbild: Urbio.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Järfälla Kommun
Järfälla Kommun
Riddarplatsen 5
177 80 Järfälla

08-580 285 00https://www.jarfalla.se/

Järfälla i nordvästra Stockholm är en av de snabbast växande kommunerna i Sverige. Med ny tunnelbana, spår och vägar växer Barkarbystaden och Barkarby station fram till ett av regionens bästa kollektivtrafiknav. Hela Järfälla växer, och det byggs nya attraktiva bostäder för 30-40 000 människor. Samtidigt planerar vi för tusentals nya jobb, högre utbildning och fler besökare.

Följ Järfälla Kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Järfälla Kommun

Efterlängtad byggstart för Veddestabron i Barkarby18.3.2019 14:23:36 CETPressmeddelande

Idag tog Järfälla kommun och Trafikverket det första spadtaget för Veddestabron. Bron blir en viktig pusselbit i den nya staden som växer fram i Barkarby och en viktig del i den stora regionala infrastruktursatsning som görs här för resenärer i hela Stockholmsregionen: en ny stad och en ny kollektivtrafikknutpunkt där direkt anslutning mellan tunnelbana, buss, pendeltåg och regionaltåg gör att fler människor i regionen har möjlighet att bo, leva, arbeta och studera där de vill.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum