Järfälla Kommun

Järfälla tecknar ramavtal för Saab-tomten

Dela

Järfälla kommun och Saab tecknar ramavtal för att konkretisera förutsättningarna för kommande exploatering i Jakobsberg. Utvecklingsområdet omfattar cirka 2 000 nya bostäder, Saab:s nya kontor, hotell, skola och lokaler för centrumverksamhet.

I syfte att konkretisera förutsättningarna för kommande exploateringsavtal för detaljplaneområdet Bällstadalen i Jakobsberg tecknas ett ramavtal mellan Järfälla kommun och exploatören.

Exploateringsområdet inrymmer idag kontors- och verksamhetsytor för Saab:s egen verksamhet med drygt 1900 anställda. Saab önskar bygga ett nytt kontor för all sin verksamhet på platsen vilket möjliggör att området kan omvandlas till en modern stadsdel med blandning av kontor, preliminärt cirka 2 000 nya bostäder, hotell och lokaler.

– Saab är en viktig arbetsgivare i Järfälla. Att de nu väljer att utveckla sin verksamhet med fler arbetsplatser är positivt för hela Stockholmsregionen. Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete för att utveckla platsen till en attraktiv miljö att bo, besöka och arbeta i, säger Claes Thunblad (S), kommunstyrelsens ordförande.

Den nya stadsdelen ligger i nära anslutning till centrala Jakobsberg och ska knytas samman med Söderdalen genom nya gång- och cykelförbindelser över Bällstaån.

Utbyggnaden kommer att ske under en period på mellan 10 och 15 år och inleds med att Saab bygger ett nytt kontor för sin egen verksamhet.

Beslut om att teckna ramtalet tog av kommunstyrelsen i Järfälla den 3 september.

Nyckelord

Kontakter

Claes Thunblad (S)Kommunstyrelsens ordförande

Claes Thunblad är ordförande i kommunstyrelsen och kommunalråd sedan 20 oktober 2014. Presskontakt: William Sundelin, 070-002 35 06, william.sundelin@jarfalla.se

070-002 35 06 claes.thunblad@jarfalla.se

Bilder

Om

Järfälla Kommun
Järfälla Kommun
Riddarplatsen 5
177 80 Järfälla

08-580 285 00https://www.jarfalla.se/

Järfälla i nordvästra Stockholm är en av de snabbast växande kommunerna i Sverige. Med ny tunnelbana, spår och vägar växer Barkarbystaden och Barkarby station fram till ett av regionens bästa kollektivtrafiknav. Hela Järfälla växer, och det byggs nya attraktiva bostäder för 30-40 000 människor. Samtidigt planerar vi för tusentals nya jobb, högre utbildning och fler besökare.

Följ Järfälla Kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Järfälla Kommun

Ett steg närmare Stockholms första skidspår inomhus i Veddesta18.9.2018 12:46Pressmeddelande

På tisdagen inleder Järfälla kommun samrådet för detaljplanen för den tredje etappen i Veddesta. Detaljplanen omfattar sex kvarter med kontor, hotell, handel, 600 bostäder, skola och en stor satsning på en idrottsgalleria med Stockholms första skidspår inomhus. Området ligger i direkt anslutning till det framtida kollektivtrafiknavet i Barkarby med pendeltåg, bussterminal, tunnelbana och regionaltågstation.

Första spadtaget taget för utbyggd tunnelbana till Järfälla27.8.2018 15:36Pressmeddelande

Nu har första spadtaget tagits för att bygga ut tunnelbanans Blå linje mellan Akalla och Barkarby via Barkarbystaden. Dagens spadtag markerar inte bara att arbetet med olika samråd och tillstånd landats och att byggskedet nu tar vid i Järfälla, utan också inledningen på en lång rad byggstarter för tunnelbanan kommande år. Totalt handlar det om 17 nya stationer och 3 mil nya spår, en utbyggnad av tunnelbanenätet med nästan 30 procent. Det innebär den första och största utbyggnaden av tunnelbanan på över 40 år.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum