GlobeNewswire

Karolinska Developments portföljbolag Biosergen förbereder klinisk fas 2-studie med BSG005 mot systemisk svampinfektion

Dela

STOCKHOLM, SVERIGE 2 maj 2022. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) meddelar att portföljbolaget Biosergen förbereder en klinisk fas 2-studie av sin längst utvecklade läkemedelskandidat BSG005 mot svampinfektionen mukormykos. Studien planeras att genomföras i Indien där det pågår ett omfattande utbrott av sjukdomen.

Mukormykos, även känd som svart svamp, är en svårbehandlad systemisk svampinfektion som orsakar hög dödlighet. Behovet av nya effektiva och säkra svampdödande behandlingar är därför stort. Biosergens ledande läkemedelskandidat BSG005 är ett svampdödande preparat som visat sig vara säker i tidigare toxikologiska studier. Läkemedelskandidaten är därmed ett väl positionerat alternativ till standardbehandlingar som AmBisome och andra amfotericin B-produkter.

Biosergens kliniska fas 2-studie kommer att genomföras i Indien där en epidemi av opportunistisk mukormykos, som bröt ut under covid-19-pandemin, har orsakat en exponentiell ökning av antalet fall. Den fortsatta utbredningen av omikron, liksom eventuella nya varianter av coronavirus, förväntas upprätthålla den förhöjda incidensen av mukormykos i regionen under flera år. Företaget befinner sig i slutskedet av förberedelserna för studiens utformning och har identifierat en klinisk partner (CRO) som ska leda studien samt lokala och internationella huvudprövare.

Karolinska Development har indirekt ägande i Biosergen via KDev Investments, vars ägarandel i Biosergen uppgår till 3,2%.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Viktor Drvota, vd, Karolinska Development AB
Tel: +46 73 982 52 02, e-mail: viktor.drvota@karolinskadevelopment.com

Johan Dighed, chefsjurist och vice vd, Karolinska Development AB
Tel: +46 70 207 48 26, e-mail: johan.dighed@karolinskadevelopment.com

TILL REDAKTÖRERNA

Om Karolinska Development AB
Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) är ett nordiskt investmentbolag inom life science. Bolaget fokuserar på att identifiera medicinska innovationer och att investera för att skapa och utveckla bolag som vidareutvecklar sådana innovationer till differentierade produkter som kan göra skillnad för patienters liv och generera en attraktiv avkastning till aktieägarna.

Karolinska Development har tillgång till medicinsk forskning i världsklass från Karolinska Institutet och andra ledande universitet och forskningsinstitutioner i Norden. Bolagets målsättning är att bygga bolag kring forskare som är ledande inom sina respektive vetenskapsområden, med stöd från erfarna ledningsgrupper och rådgivare, samt med finansiering tillsammans med internationella investerare som är specialiserade inom sektorn. För att skapa bästa möjligheter till framgång byggs företagen med erfarna managementteam och rådgivare och de medfinansieras av professionella life science-investerare.

Karolinska Developments portfölj består av nio bolag inriktade på att utveckla innovativa behandlingsmetoder för sjukdomar som är livshotande eller funktionsnedsättande och andra medicinska tillstånd.

Bolaget leds av ett entreprenörsteam bestående av professionella investerare med lång erfarenhet inom företagsbyggande och med tillgång till ett starkt globalt nätverk.

För mer information, besök www.karolinskadevelopment.se

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswireFölj GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

JLT Mobile Computers gör strategiskt förvärv – går in som delägare i sin australiensiska säljpartner26.5.2023 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

JLT förvärvar 33% av aktierna i Control Synergi, JLT:s återförsäljare i Australiensedan tjugo år, och skapar därmed nya expansionsmöjligheter på den australiensiska marknaden. Växjö, Sverige, 26:e maj2023 * * * JLT Mobile Computers, ledande leverantör av stryktåliga datorer för krävande miljöer, har förvärvat 33% av aktierna i sin australiensiska säljpartner, Control Synergy, med option att förvärva resterande aktier i bolaget om fem år. Huvudsakliga effekter av förvärvet Skapar expansionsmöjligheter i Australien, och på sikt i övriga APACHöjer servicenivån på den australiensiska marknadenUtökar kunskapsutbyte för att driva tillväxtFörbättrar möjligheter för kundnära produkt- och tjänsteutveckling Nya expansionsmöjligheter och höjd servicenivå Under de senaste 20 åren har Control Synergy framgångsrikt byggt upp försäljningen av JLT:s produkter i Australien. Genom förvärvet skapas nya expansionsmöjligheter, framför allt inom gruvsegmentet, men även andra segment såsom transport, lager o

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I HOYLU AB (PUBL)25.5.2023 08:30:00 CEST | Pressmeddelande

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I HOYLU AB (PUBL) Styrelsen i Hoylu AB (publ), org. nr 559084-6381 ("Bolaget") kallar härmed till årsstämma i Bolaget att hållas klockan 10.00, den 26 juni 2023 i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler på Sveavägen 20, Stockholm. Inregistrering inleds från klockan 09.45. DELTAGANDE En aktieägare som vill delta på årsstämman ska: vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 15 juni 2023, och anmäla sitt deltagande till Bolaget senast den 19 juni 2023, helst före kl. 16.00. Anmälan att delta på årsstämman ska ske via e-post till bolagsstamma@hoylu.com eller via post till Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB, Att: Hoylu AGM, Sveavägen 20, Box 140 55, 104 40 Stockholm. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och an

Aktia emitterade en säkerställd obligation på 500 miljoner euro24.5.2023 15:15:00 CEST | Pressmeddelande

Aktia Bank Abp Pressmeddelande 24.5.2023 kl. 16.15 Aktia emitterade en säkerställd obligation på 500 miljoner euro Aktia Bank Abp emitterade tisdagen den 23 maj 2023 en ny säkerställd obligation (covered bond) på 500 miljoner euro, som förfaller till betalning i maj 2027. Lånet prissattes 17 räntepunkter över swap-räntorna (MS +17). Aktias föregående motsvarande obligation emitterades i januari i fjol. Den slutliga orderboken innehöll teckningsanbud till ett värde av över 1,25 miljarder euro från mer än 50 olika investerare. Över hälften av anbuden kom från tyskspråkiga Europa. Cirka en tredjedel av anbuden kom från Norden, varav över hälften från finländska investerare. Teckningsanbud mottogs också bland annat från Nederländerna, Frankrike, Italien och Storbritannien. Emissionen ordnades av Danske Bank, DZ Bank, Erste Group, LBBW och Nordea. ”Jag är väldigt nöjd med emissionens slutresultat. Emissionen övertecknades med 2,5 gånger och prissattes konkurrenskraftigt, vilket är ett mycke

Elisa tar över en del av Aktias IT- och nätadministrationstjänster23.5.2023 08:15:00 CEST | Pressmeddelande

Aktia Bank Abp / Elisa Abp Pressmeddelande Publicering: 23.5.2023 kl. 9.15 Elisa tar över en del av Aktias IT- och nätadministrationstjänster Aktia Bank Abp och Elisa Abp har undertecknat ett avtal om ett långvarigt partnerskap, genom vilket Elisa i fortsättningen kommer att svara för en del av Aktias IT- och nätadministrationstjänster. Avtalet träder i kraft 1.6.2023 och har ingåtts för de fem följande åren, varefter avtalet kan förlängas. Samarbetet stöder Aktias strategiska mål på att vara den ledande kapitalförvaltarbanken i Finland. I och med ändringen övergår 22 arbetsuppgifter inom Aktias IT-tjänster och nätadministration till Elisa. De experter som ansvarar för dessa uppgifter övergår i samband med affärsöverlåtelsen som gamla anställda till Elisa Abp:s tjänst från och med 1.6.2023. ”Partnerskapet med Elisa utgör en del av genomförandet av Aktias IT-strategi. Det tryggar tillgången till och kompetensen hos kritisk IT-arbetskraft samt säkerställer å sin sida att Aktias tjänster

Aktia och Käärijä uppmuntrar barn och unga att lära sig mer om ekonomi19.5.2023 15:45:00 CEST | Pressmeddelande

Aktia Bank Abp Pressmeddelande 19.5.2023 kl. 16.45 Aktia och Käärijä uppmuntrar barn och unga att lära sig mer om ekonomi Aktia inleder ett samarbete med Käärijä, eller Jere Pöyhönen, som vann silvermedaljen i årets Eurovision.Avsiktenär att förbättra barns och ungdomars ekonomiska kunskaper. Goda kunskaper i ekonomi ärviktig medborgarkunskap som ökar jämlikheten i samhället. Att man redan som barn och ung får färdigheter i att använda och hushålla med pengar skapar en stark grund för hela livet. De praktiska ekonomikunskaperna lär man sig bäst i vardagen genom att öva på att använda pengar, och inlärningsprocessen kan vara intressant och rolig. Som kapitalförvaltarbank vill Aktia skapa välfärd för finländare och hela samhället. ”Goda kunskaper i ekonomi är viktig medborgarkunskap som ökar jämlikheten i samhället. Grunden för att kunna hantera och utveckla den egna ekonomin skapar man redan i barndomen, eftersom den förståelse man får då bidrar till att forma den egna relationen till p

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum