Umeå kommun

Klart för exploateringsavtal för central fastighet på Teg

Dela

Kommunstyrelsens planeringsutskott har godkänt ett exploateringsavtal för fastigheten Bilhandlaren 1 på Teg, för att reglera genomförandet av detaljplanen för fastigheten. Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för bostäder med verksamheter i bottenplan och nedgrävt garage.

– Det här är ytterligare ett steg som vi tar när det gäller utvecklingen av stadsmiljön på Teg, som möjliggör nya parker, torg och ett ökat kund­underlag för både handel och service, men också bostäder till 4 000 nya Tegsbor. Allt detta dessutom på gång- och cykelavstånd till centrum, säger Janet Ågren (S), ordförande i kommunstyrelsens planeringsutskott.

Fastigheten Bilhandlaren 1 som ligger intill rondellen i korsningen Norra Obbolavägen, Tegsvägen, finns inom programområdet Innanför ringleden – Stadsutvecklingsprogram, som godkändes av kommunfullmäktige augusti 2018.

Stadsutvecklingsprogrammet beskriver Umeå kommuns vilja att bygga om Trafikverkets motortrafikleder genom Umeå till stadsgator när dessa tas över av Umeå kommun och omvandla intilliggande mark till nya kvarter med bostäder och verksamheter. Syftet med det är att förbättra luftkvaliteten i staden, komplettera med bostäder och verksamheter och minska barriärerna som idag orsakas av trafikleden. Det ställer krav på ny infrastruktur inom området men också en ombyggnation av befintliga gator och trafikplatser för att bättre anpassa dessa till omvandlingsområdets behov och syften.

I mars 2021 antog planeringsutskottet en bilaga till kommunens riktlinjer för exploateringsavtal som tydliggör att exploatörer inom omvandlingsområdet på Teg ska vara med och bekosta de stora infrastrukturinvesteringar som krävs för att möjliggöra omvandling och utveckling av fastigheter inom området.

I det aktuella exploateringsavtalet ingår bland annat markreglering, kostnad utbyggnad allmän plats, ledningsflytt, vatten- och avloppsledningar, med mera.

Läs mer om programområdet Innanför ringleden - Umeå kommun (umea.se)

Läs mer om fastigheten Bilhandlaren 1 med flera - Umeå kommun (umea.se)

Mer information:
Janet Ågren (S)
ordförande i kommunstyrelsens
planeringsutskott
Umeå kommun
070-610 47 85
janet.agren@umea.se


Anders Ågren (M)
vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum