Trafikverket

Klart med fortsatt flygtrafik Torsby/Hagfors-Arlanda

9.12.2016 15:12 | Trafikverket

Dela

Eftersom antalet flygpassagerare har ökat på linjen Torsby/Hagfors-Arlanda förlänger Trafikverket avtalet med den nuvarande flygoperatören till oktober 2019.

Trafikverket ger Flexflight rätten att fortsätta flyga på sträckan Torsby/Hagfors-Arlanda år 2017-2019. Det nuvarande avtalet gäller till oktober 2017 och Trafikverket har nu beslutat att förlänga det med ytterligare två år.

– I uppdraget från regeringen fanns en möjlighet för Trafikverket att förlänga avtalet med två år om antalet resenärer som nyttjar trafiken ökade markant och stabilt fram till och med 2016, säger Bosse Andersson, utredningsledare på Trafikverket.

Utifrån prognosen för 2016 har resandet sedan 2014 ökat med cirka 25 procent, från 5000 resande till 6200.

Linjen kommer att bedrivas med nuvarande trafikupplägg med två dubbelturer per dygn även under perioden 2017-2019.

Bakgrund

I regeringens regleringsbrev till Trafikverket 2014 löd uppdraget att den allmänna trafikplikten för flyglinjen Torsby–Arlanda och Hagfors–Arlanda skulle bestå från oktober 2015 i ytterligare två år. Trafikverket skulle i enlighet med detta se till att det efter oktober 2015 fanns regelbunden flygtrafik på linjerna. Trafikupplägget omfattar två dubbelturer per dygn.

Trafikverket ska ingå och ansvara för statens avtal om transportpolitiskt motiverad interregional kollektivtrafik, inklusive flygtrafik, som inte upprätthålls i annan regi och där det saknas förutsättningar för kommersiell drift, samt linjesjöfart till Gotland.

Trafikverket har i uppdrag att utreda behov av allmän trafikplikt, fatta beslut om allmän trafikplikt och om inte kommersiella krafter gör att trafiken kommer till stånd, kunna upphandla flygtrafik. När en allmän trafikplikt föreligger på en flyglinje får lufttrafikföretag utöva regelbunden lufttrafik på linjen endast under förutsättning att lufttrafikföretag uppfyller samtliga krav i den allmänna trafikplikten.

Flygsträckor som Trafikverket har upphandlat för 2015 – 2019:

  • Pajala – Luleå
  • Hemavan – Vilhelmina – Arlanda
  • Lycksele - Arlanda
  • Östersund – Umeå
  • Torsby – Hagfors – Arlanda (2015 – 2017 med förlängning 2017-2019 enligt option)
  • Sveg – Arlanda

Kontakter

Bosse Andersson, utredningsledare,
Trafikverket, 070-316 76 13
Trafikverkets pressjour, 0771-31 15 00

Om

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar och långsiktig planering av det samlade transportsystemet.

Följ Trafikverket

Skriv in din e-postadress så får du ett mejl när vi har något nytt att berätta.

Senaste nyheterna från Trafikverket

Pressinbjudan Trafikverket har förbättrat säkerheten längs väg 597 genom Björsbyn18.5.2017 13:25

Den 19 maj inviger Trafikverket den 4,3 km långa gång- och cykelvägen längs väg 597 mellan Reveln och Sinksundet, genom Björsbyn. Gång- och cykelvägen är dels friliggande och dels åtskild med kantsten. Passager och refuger ger säkrare övergångar för oskyddade trafikanter. Vägen har även förbättrats för fordonstrafik. Linjemålning återstår och görs under våren 2017. Tid och plats: Fredagen den 19 maj 2017 kl. 15.00–16.30 vid fotbollsplanen i Björsbyn. Besökare har möjlighet att genomföra en cykelutmaning och delta i tipspromenad. På plats deltar Arnold Vonkavaara, regional direktör, Trafikverket och Malin Lagervall, stadsbyggnadschef, Luleå kommun.   BakgrundBjörsbyn ligger nära Luleå och främst stadsdelen Porsön med affär, vårdcentral, skola, kyrka och universitet. I Björsbyn finns en välbesökt fotbollsplan och ett antal stall med många unga medlemmar. Innan den nya gång- och cykelvägen byggdes fanns ett behov av att kunna gå eller cykla mellan platserna och trafikmiljön längs Björsbyv

I vårt nyhetsrum kan du läsa de senaste nyheterna, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.Besök vårt nyhetsrum