Skogsstyrelsen

Klart med målen om avverkning i fjällnära skog

Dela

De skogsägare som inte får avverka i fjällnära skog på grund av att det finns höga naturvärden har rätt till ersättning från staten motsvarande 125 procent av skogens marknadsvärde. Det står nu klart efter Mark- och miljööverdomstolens dom som Kammarkollegiet och Skogsstyrelsen beslutat att inte överklaga.

Foto: Lars Johansson
Foto: Lars Johansson

Mark- och miljööverdomstolen har prövat fem fall där skogsägare nekats avverkning i fjällnära skogar på grund av höga naturvärden och som en följd av detta stämt staten för att få ersättning. Sakfrågan har aldrig tidigare prövats och därför var det Skogsstyrelsens och Kammarkollegiets gemensamma bedömning att frågan behövde avgöras i Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) för att få en vägledande dom.

Bedömningen från Skogsstyrelsen och Kammarkollegiet är att domen i MÖD ger staten tillräcklig vägledning för att kunna hantera frågorna om avverkning i fjällnära skog.

- För oss har det aldrig handlat om att vinna eller förlora, utan om att få veta vad som gäller då denna fråga har stor betydelse för många skogsägare. Vi kommer nu att på ett rättssäkert sätt arbeta utifrån den vägledning vi har fått, säger Herman Sundqvist, Skogsstyrelsens generaldirektör.

- Det har varit nödvändigt att pröva dessa fall i två instanser, både i miljödomstolen och i Mark- och miljööverdomstolen eftersom det har funnits juridiska oklarheter i fråga om ersättningsrätten i fjällnära skog. Domstolarna har i sina juridiska bedömningar kommit till samma domslut när det gäller vad som ska anses vara pågående markanvändning och vilken ersättning som i så fall ska betalas ut. Alla berörda aktörer har nu fått normbildande domar att förhålla sig till, säger Gunnar Larsson, generaldirektör vid Kammarkollegiet.

Domen i MÖD gäller fem ärenden. Totalt finns ett 50-tal liknande ärenden i olika mark- och miljödomstolar. Alla dessa ärenden gällande avverkning i fjällnära skog, prövas och hanteras som tidigare. I de fall där markägaren nekas avverkningstillstånd och förutsättningarna för ersättning finns kommer ersättning att betalas ut.

- Det blir konsekvensen av domen, säger Herman Sundqvist. Hur pengarna det kostar staten ska tas fram är en fråga för politiken att lösa.

Bakgrund
Under 2019 fick Skogsstyrelsen 273 ansökningar om att få avverka i fjällnära skogar. Under året fattades 180 beslut om att ge tillstånd för att få avverka, 22 beslut om tillstånd men med vissa begränsningar och 23 beslut om avslag. Marknadsvärdet för landets fjällnära skog är knappt 3 miljarder, exklusive statlig mark och frivilliga avsättningar, enligt Skogsstyrelsens och Naturvårdsverkets beräkningar.

Det är Kammarkollegiet som företrätt staten i domstolsprocesserna och Skogsstyrelsen har bistått med expertkunskaper.

Under 2019 tillsatte regeringen en utredning som bland annat ska se över och förtydliga de delar i Skogsvårdslagen som rör fjällnära skog.

Mer information:
Herman Sundqvist, generaldirektör, Skogsstyrelsen, 036-35 94 30, herman.sundqvist@skogsstyrelsen.se

Gunnar Larsson, generaldirektör, Kammarkollegiet, 08-700 06 87, gunnar.larsson@kammarkollegiet.se

AnnaLena Olausson, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036-35 93 30, 076-785 93 30
annalena.olausson@skogsstyrelsen.se

Mattias Axelsson, pressansvarig, Kammarkollegiet, 08-700 08 63, mattias.axelsson@kammarkollegiet.se

Nyckelord

Bilder

Foto: Lars Johansson
Foto: Lars Johansson
Ladda ned bild

Länkar

Om

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen
Vallgatan 8
55183 Jönköping

036-35 93 00http://www.skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen – en lokalt förankrad myndighet med uppdragsverksamhet

Skogsstyrelsen är en myndighet för frågor som rör skog. Vi finns över hela landet med huvudkontor i Jönköping. Vår uppgift är att verka för att skogen sköts så att de skogspolitiska mål som beslutats av riksdagen kan nås. Målen för produktion och miljöhänsyn är jämställda. Den lokala förankringen är viktig för oss. Vår vision är ”Skog till nytta för alla”.

Följ Skogsstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Skogsstyrelsen

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum