Europaparlamentet

Klimatet: Parlamentet röstar för att minska EU-ländernas utsläpp med 40 procent

Dela
I den nya förordningen om ansvarsfördelning minskas EU-ländernas högsta tillåtna utsläppsnivå av växthusgaser från transporter, byggnader och jordbruk till 2030.

Parlamentet antog på onsdagen, med 486 röster för, 132 röster emot och 10 nedlagda röster, en omarbetning av den så kallade förordningen om ansvarsfördelning. I förordningen fastställs bindande årliga mål för att minska växthusgasutsläpp för varje EU-land. Målen gäller utsläpp från vägtransport, uppvärmning av byggnader, jordbruk, småskaliga industrianläggningar och avfallshantering. Förordningen reglerar för närvarande ungefär 60 procent av alla utsläpp i EU.

I den omarbetade lagen ökas EU:s utsläppsminskningsmål till 2030 från 30 till 40 procent jämfört med 2005 års nivåer. För första gången måste nu alla EU-länder minska sina växthusgasutsläpp med mål som ligger mellan 10 och 50 procent. Medlemsländernas mål för 2030 baseras på BNP per capita och kostnadseffektivitet. EU-länderna kommer också att behöva se till att de inte överskrider sina årliga utsläppstilldelningar.

Flexibilitet och insyn

EU-länderna behöver flexibilitet för att både kunna uppnå målen och samtidigt säkerställa en rättvis och socialt jämlik omställning. Lagen skapar balans mellan detta behov av flexibilitet och EU:s behov av att täppa till kryphål så att de allmänna minskningsmålen uppnås. Därför finns det gränser för hur mycket utsläpp medlemsländerna kan spara från föregående år, låna från kommande år samt i vilken utsträckning handel med utsläppstilldelningar tillåts mellan medlemsländerna.

På Europaparlamentets begäran kommer EU-kommissionen att offentliggöra lättåtkomlig information om de nationella åtgärderna. Syftet är att kunna hålla EU-länderna ansvariga.

Citat

Efter omröstningen sa föredraganden och den svenska moderaten Jessica Polfjärd så här: ”Med den här lagen tar vi ett stort steg mot att nå EU:s klimatmål. De nya reglerna kring nationella utsläppsminskningar säkerställer att alla medlemsländer bidrar och att de kryphål som finns i dag täpps till. På det sättet skickar vi en tydlig signal att EU på allvar är en global förkämpe för en konkurrenskraftig och effektiv klimatagenda.” 

Nästa steg

Nu måste texten formellt godkännas av rådet. Den kommer sedan att offentliggöras i EU:s officiella tidning och träda i kraft 20 dagar senare.

Bakgrund

Förordningen om ansvarsfördelning är en del i det så kallade 55-procentspaketet (’Fit for 55”), EU:s plan för att minska växthusgasutsläppen med minst 55 procent fram till 2030 jämfört med 1990 års nivåer, i linje med EU:s klimatlag.

Mer information

 

Den antagna texten kommer att finnas tillgänglig här (14.03.2023)

Följ ärendet i lagstiftningsdatabasen

Pressmeddelande: “Fit for 55: Deal on stricter rules for member states’ greenhouse gas emissions” (08.11.2022)

Parlamentets utredningstjänst: “Revising the Effort-Sharing Regulation for 2021-2030: Fit for 55 package” (februari 2023)

Parlamentets utredningstjänst: Grafisk information om 55-procentspaketet 2030

Europaparlamentets multimediecentrum: ljud- och bildmaterial för journalister

Alla EU-länder måste minska utsläppen av växthusgaser från transporter, byggnader och jordbruk © AdobeStock - monticello

 

Kontakter

Om

Europaparlamentet
Europaparlamentet
Regeringsgatan 65
111 56 Stockholm

08-562 444 55https://www.europarl.europa.eu/portal/sv

Europaparlamentet är EU:s enda direktvalda institution och stiftar EU-lagar tillsammans med ministerrådet. Europaparlamentets presstjänst levererar fullständig och opartisk information till media och svarar på pressfrågor om Europaparlamentets dagliga verksamhet samt hjälper Europaparlamentariker i deras kommunikationsverksamhet.

Följ Europaparlamentet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Europaparlamentet

Ledamöterna vill att företag ska minska sin negativa påverkan på människor och planeten1.6.2023 15:28:49 CEST | Pressmeddelande

Företag måste integrera tillbörlig aktsamhet i sin styrning Ta itu med barnarbete, slaveri, exploatering av arbetskraft, föroreningar, miljöförstöring och förlust av biologisk mångfald Böter på minst 5 procent av ett företags globala nettoomsättning om de inte följer reglerna Företag måste ta hänsyn till hur deras verksamhet påverkar mänskliga rättigheter och miljön © AdobeStock/Tinnakorn På torsdagen antog parlamentet sin ståndpunkt inför förhandlingarna med EU:s medlemsländer om nya regler för att integrera mänskliga rättigheter och miljöpåverkan i företagens styrning. Enligt de nya reglerna skulle företagen vara skyldiga att identifiera, och om nödvändigt förebygga, mildra eller sätta stopp för den negativa påverkan som deras verksamhet har på mänskliga rättigheter och miljön, till exempel med anledning av barnarbete, slaveri, föroreningar eller förlust av biologisk mångfald. De skulle också behöva utvärdera hur deras partner i värdekedjan, till exempel leverantörer eller aktörer so

Parlamentet stöder plan för att tillhandahålla mer ammunition till Ukraina1.6.2023 12:44:37 CEST | Pressmeddelande

Ökad europeisk produktion av ammunition och missiler Leveranserna till Ukraina ska påskyndas 500 miljoner euro i finansiering Ledamöterna vill se på en snabb överenskommelse med rådet enligt det brådskande förfarandet Den föreslagna lagen syftar också till att öka EU:s produktionskapacitet © Lionel Bonaventure/AFP På torsdagen ställde sig Europaparlamentet bakom ett lagförslag om att öka den europeiska produktionen av ammunition och missiler. Den föreslagna akten till stöd för ammunitionstillverkning (ASAP) syftar till att påskynda leveransen av ammunition och missiler till Ukraina och att hjälpa EU-länderna att fylla på sina arsenaler. Genom att införa riktade åtgärder, inklusive 500 miljoner euro i finansiering, syftar ASAP till att öka EU:s produktionskapacitet för att hantera den nuvarande bristen på försvarsprodukter, särskilt mark/mark- och artilleriammunition, missiler och deras komponenter. EU-kommissionen kommer att identifiera, kartlägga och kontinuerligt övervaka tillgången

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum