Klimatpolitiska rådet

Klimatpolitiska rådet föreslår nya ledamöter

Dela

Klimatpolitiska rådet föreslår idag regeringen att utse Elin Lerum Boasson, Henrik Smith och Victoria Wibeck till nya ledamöter, för tillträde i rådet den 1 juli 2022.

Elin Lerum Boasson är professor vid Institutet för statsvetenskap vid Universitetet i Oslo och verksam vid CICERO Senter for klimaforskning. Henrik Smith är professor i zooekologi vid Biologiska institutionen och Centrum för miljö- och klimatvetenskap vid Lunds universitet. Victoria Wibeck är professor vid Tema Miljöförändring vid Linköpings Universitet. 

De nya ledamöterna föreslås tillträda i samband med att förordnanden löper ut för tre av de nuvarande ledamöterna, Karin Bäckstrand, Markku Rummukainen och Sverker Sörlin.

Klimatpolitiska rådets uppdrag är att utvärdera hur regeringens samlade politik är förenlig med de klimatmål som riksdagen och regeringen har beslutat. För att stärka rådets oberoende i förhållande till regeringen är det därför rådet självt som föreslår nya ledamöter. Regeringen fattar därefter beslut om att förordna ledamöter i rådet under en bestämd tid, normalt högst tre år.

Årets granskning
Den 16 mars presenterar Klimatpolitiska rådet sin årliga granskning av regeringens samlade politik med avseende på klimatmålen. Årets rapport fokuserar särskilt på hur omställningspolitiken ska accelerera för att nå klimatmålen.

Mer information
https://www.klimatpolitiskaradet.se/sveriges-vag-till-nollutslapp/

Nyckelord

Kontakter

Om

Klimatpolitiska rådet
Klimatpolitiska rådet
Drottninggatan 89
113 60 Stockholm

08-7754170http://www.klimatpolitiskaradet.se

Klimatpolitiska rådet är ett oberoende tvärvetenskapligt expertorgan med uppdrag att utvärdera om regeringens samlade politik leder till att klimatmålen uppnås. Det långsiktiga målet är att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. I vårt uppdrag ingår också att bidra till en ökad diskussion om klimatpolitiken i samhället.

Följ Klimatpolitiska rådet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Klimatpolitiska rådet

Seminarium 24 maj om finanssektorns allt större roll i klimatomställningen20.5.2022 13:08:57 CEST | Pressmeddelande

Klimatpolitiska rådet betonar i 2022 års granskning att dagens samlade politik med avseende på klimatmålen inte räcker och att omställningen måste accelerera. En av de övergripande rekommendationerna är att politiken bör skapa bättre förutsättningar för investeringar som bidrar till att målen nås. Nu anordnar Klimatpolitiska rådet ett seminarium för att fördjupa diskussionen om finanssektorns växande roll i klimatomställningen.

Tydligare styrning och bättre förutsättningar för investeringar behövs för att accelerera klimatomställningen16.3.2022 09:00:00 CET | Pressmeddelande

Sverige har uppnått styrfart i klimatomställningen men nu behövs acceleration. För det krävs starkare koordinering mellan olika politikområden och tydligare styrning av regeringens myndigheter. Det är huvudbudskapet i årets rapport från Klimatpolitiska rådet som har utvärderat hur regeringens samlade politik påverkar möjligheterna att uppnå klimatmålen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum