Klimatpolitiska rådet

Klimatpolitiska rådet föreslår nya ledamöter

Dela
Klimatpolitiska rådet föreslår idag regeringen att utse Elin Lerum Boasson, Henrik Smith och Victoria Wibeck till nya ledamöter, för tillträde i rådet den 1 juli 2022.

Elin Lerum Boasson är professor vid Institutet för statsvetenskap vid Universitetet i Oslo och verksam vid CICERO Senter for klimaforskning. Henrik Smith är professor i zooekologi vid Biologiska institutionen och Centrum för miljö- och klimatvetenskap vid Lunds universitet. Victoria Wibeck är professor vid Tema Miljöförändring vid Linköpings Universitet. 

De nya ledamöterna föreslås tillträda i samband med att förordnanden löper ut för tre av de nuvarande ledamöterna, Karin Bäckstrand, Markku Rummukainen och Sverker Sörlin.

Klimatpolitiska rådets uppdrag är att utvärdera hur regeringens samlade politik är förenlig med de klimatmål som riksdagen och regeringen har beslutat. För att stärka rådets oberoende i förhållande till regeringen är det därför rådet självt som föreslår nya ledamöter. Regeringen fattar därefter beslut om att förordna ledamöter i rådet under en bestämd tid, normalt högst tre år.

Årets granskning
Den 16 mars presenterar Klimatpolitiska rådet sin årliga granskning av regeringens samlade politik med avseende på klimatmålen. Årets rapport fokuserar särskilt på hur omställningspolitiken ska accelerera för att nå klimatmålen.

Mer information
https://www.klimatpolitiskaradet.se/sveriges-vag-till-nollutslapp/

Nyckelord

Kontakter

Om

Klimatpolitiska rådet
Klimatpolitiska rådet
Drottninggatan 89
113 60 Stockholm

08-7754170http://www.klimatpolitiskaradet.se

Klimatpolitiska rådet är ett oberoende tvärvetenskapligt expertorgan med uppdrag att utvärdera om regeringens samlade politik leder till att klimatmålen uppnås. Det långsiktiga målet är att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. I vårt uppdrag ingår också att bidra till en ökad diskussion om klimatpolitiken i samhället.

Följ Klimatpolitiska rådet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Klimatpolitiska rådet

Sveriges klimatpolitik har förlorat styrfarten - nu behövs en handlingsplan för att nå både klimatmålen 2030 och nollutsläpp 204529.3.2023 08:45:00 CEST | Pressmeddelande

För första gången på länge riskerar den förda politiken att leda till ökade utsläpp av växthusgaser i Sverige. Den kommande klimatpolitiska handlingsplanen måste vara tillräcklig för att nå klimatmålen 2030 och skapa förutsättningar för noll nettoutsläpp 2045. Regeringen behöver arbeta systematiskt för att ta vara på klimatomställningens synergier med andra samhällsmål och hantera de mål- och intressekonflikter som uppstår i dess spår. Det är huvudbudskapen i årets rapport från Klimatpolitiska rådet.

Pressinbjudan: Klimatpolitiska rådet presenterar årets granskning av regeringens politik16.3.2023 12:47:26 CET | Pressinbjudan

Klimatpolitiska rådet bjuder in media till lanseringen av den årliga granskningen av regeringens samlade politik med avseende på klimatmålen. Medverkar gör klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari, rådets ordförande Cecilia Hermansson, vice ordförande Björn Sandén, rådets övriga ledamöter samt inbjudna experter. Fokus i årets rapport är: Hur hantera målavvägningar när klimatomställningen ska accelerera?

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum