Naturskyddsföreningen

Klimatutsläppen ska ha nått sin topp om bara tre år – Naturskyddsföreningen kommenterar FN:s klimatpanels rapport

Dela

Idag släppte FN:s klimatpanel IPCC en ny rapport om möjliga sätt att minska klimatutsläppen och olika scenarier för hur de kan genomföras. Enligt rapporten ska de globala utsläppen ha nått sin topp senast om tre år, 2025, och då börjat minska kraftigt. Utsläppsminskningarna fram till 2030 är avgörande för vilka klimatförändringar vi kommer att uppleva de kommande decennierna. Vi har bara några få år på oss tills de globala utsläppen ska ha nått sin topp, så nu måste omställningen accelerera kraftigt.

FN:s klimatpanels nya rapport ”Klimatet i förändring 2022: Att begränsa klimatförändringen”, som släpptes idag, pekar på att de flesta åtgärder som krävs för att minska utsläppen redan är kända och tillgängliga både på samhällsnivå och inom olika sektorer som energi och industri. Men omställningen till dem går för långsamt, ofta till följd av bristande politiskt ledarskap eller snedvridande ekonomiska styrmedel, såsom klimatskadliga subventioner.

-          Det är otroligt hoppfullt att de flesta klimatåtgärder som behövs redan finns tillgängliga. Nu måste de genomföras i stor skala och snabbt, och för det krävs politiska beslut som styr i rätt riktning. Vi anser att fossila bränslen ska förbjudas till 2030 och att klimatskadliga subventioner snarast ska avvecklas, säger Johanna Sandahl, ordförande för Naturskyddsföreningen.

-          En central del i omställningen är energisektorn. Det är väldigt glädjande att utvecklingen av förnybar energi har gått fortare, i större skala och till lägre kostnad än tidigare förutspått. Nu finns stora möjligheter att ta tillvara på detta, energieffektivisera och ställa om till en förnybar energiförsörjning. Omställningen ger också många möjligheter i form av nya gröna jobb, större social jämlikhet och jämställdhet, och att samtidigt bemöta naturkrisen.

-          Det kommer att krävas beteendeförändringar för mer hållbara val i vardagen. Det behövs politiska beslut för att främja förändrade konsumtions- och produktionsmönster, en hållbar stadsutveckling, mindre mejeri- och köttkonsumtion, förebyggande av matsvinn samt tillgång till fossilfria transporter, fossilfri el och bostadsuppvärmning.

FN:s klimatpanels rapport visar klart och tydligt att varje tiondels grads uppvärmning över 1,5-gradersmålet riskerar att vi passerar oåterkalleliga tröskelnivåer. De största utsläppsminskningarna måste ske i närtid och kan inte ersättas av negativa utsläpp längre fram. De naturliga kolsänkorna är mycket viktiga. Tekniska kolsänkor kan också spela en viktig roll, men dess kapacitet har tidigare överskattats. De kan hota andra hållbarhetsaspekter, speciellt biologisk mångfald och lokalbefolkningars och urfolks rätt till nyttjande av naturresurser.

-          Samhällsomställningen måste främja både klimatmål och social hållbarhet och rättvisa. Länder som Sverige, en resursstark och högkonsumerande nation, bär ett tungt ansvar för att minska våra egna utsläpp, att stötta låg- och lägre medelinkomstländer inte minst med klimatfinansiering samt att sätta upp mål för att minska våra konsumtionsbaserade utsläpp. Vi befinner oss i den här allvarliga krisen gemensamt, och måste tillsammans i solidaritet med världens utsatta arbeta oss ur den, avslutar Johanna Sandahl.

Nyckelord

Kontakter

Om

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation och en folkrörelse som sedan 1909 står upp för naturen.

Vi sprider kunskap, bildar opinion och påverkar beslutsfattare  lokalt, nationellt och globalt. 

Klimat, skog, jordbruk, miljögifter, vatten, hav och hållbar konsumtion är våra viktigaste arbetsområden. Bra Miljöval är vår miljömärkning och Sveriges Natur vår medlemstidning.

Följ Naturskyddsföreningen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Naturskyddsföreningen

Kraftfulla förslag för effektivare transportsystem19.5.2022 09:24:13 CEST | Pressmeddelande

Naturskyddsföreningen välkomnar Klimaträttsutredningens analys av bristerna i Trafikverkets planering av infrastruktur. Nu föreslås att Trafikverket ska börja arbeta för ökad transporteffektivitet. Med rätt regeländringar kan fler transporter antingen helt effektiviseras bort eller föras över från bil och lastbil till cykel och tåg. Tillsammans med det tidigare förslaget som begränsar industrins utsläpp av växthusgaser har politiker nu förslag som tar ett samlat grepp över två tredjedelar av Sveriges utsläpp.

Mandatperiodens miljöbästa och miljösämsta partier rankas18.5.2022 06:05:00 CEST | Pressmeddelande

Sedan 1988 har Naturskyddsföreningen inför varje riksdagsval granskat vad partierna har gjort och vill göra i miljöpolitiken. I dag lanseras Naturskyddsföreningens granskning av partiernas miljöpolitiska agerande under den gångna mandatperioden. Resultatet visar att Miljöpartiet utses till mandatperiodens miljöbästa parti och att Vänsterpartiet kommer tvåa. S, C och L delar en tredjeplats och uppmanas gå från ord till handling, medan M, KD och SD får underkänt.

PÅMINNELSE: Pressträff 18/5: Mandatperiodens miljöbästa och miljösämsta partier rankas17.5.2022 14:39:10 CEST | Pressmeddelande

Välkommen till en digital pressträff onsdagen den 18 maj om Naturskyddsföreningens granskning av miljöpolitiken under den gångna mandatperioden. Vi presenterar vår rankning av riksdagspartierna – från bäst till sämst utifrån deras miljöpolitiska insatser sedan valet 2018. Vi går också igenom mandatperiodens viktigaste miljöpolitiska segrar och bottennapp.

Naturskyddsföreningens två krav på regeringen efter helgens rikskonferens: stoppa importen och rädda biståndet15.5.2022 16:42:31 CEST | Pressmeddelande

Vid Naturskyddsföreningens rikskonferens i Mora 2022 uttrycktes djup solidaritet med Ukrainas befolkning och stor ilska över Rysslands illegala invasion. I ett öppet brev kräver nu Naturskyddsföreningens styrelse att regeringens förslag om nedskärningar på 9,2 miljarder i Sveriges biståndsbudget dras tillbaka, och att Sverige slutar importera fossil olja och gas från Ryssland. Samma uppmaning kommer också samarbetsorganisationen Ecoaction i Ukraina.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum