Umeå kommun

Kommunen inrättar visselblåsarfunktion

Dela

Umeå kommun inrättar en visselblåsarfunktion för att upptäcka eventuella allvarliga oegentligheter, mutor och korruption i kommunen, dess bolag samt övriga verksamheter. Tanken är att funktionen ska förstärka och komplettera befintliga kanaler.

– Det här är en viktig funktion för att säkerställa att oegentligheter i olika verksamheter inte slår rot och utvecklas till exempelvis arbetsmiljöproblem eller brottslighet. Funktionen ska dock inte vara ett förstahandsalternativ, utan snarare vara ett komplement när ordinarie vägar via chefer, eller ansvariga högre upp i organisationen, inte fungerar, säger Anders Ågren (M), vice ordförande i kommunstyrelsen, Umeå kommun.

En visselblåsarfunktion innebär att enskilda medarbetare ska kunna anmäla misstankar om oegentligheter i organisationen utan att behöva gå ”linjevägen”. Medarbetarna ska också ha möjlighet att anmäla anonymt. Inkommande anmälningar kommer att tas omhand av en kommunövergripande grupp bestående av kommunjurist, förhandlingschef och personaldirektör. Även andra skall kunna adjungeras i gruppen efter behov.

Anmälningar som berör problematik som skall åtgärdas på arbetsplatsen kommer att förmedlas dit för utredning. Om det finns anledning att polisanmäla eller agera utifrån arbetsrättsliga aspekter ska gruppen kunna ta beslut om detta. Gruppens uppgift ska dock inte vara att bedriva några självständiga utredningar.

Mer information
Anders Ågren (M)
vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 23 17
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Så här ska visselblåsarfunktionen fungera:

  • Om en anställd i kommunen upptäcker eller misstänker oegentligheter på sin arbetsplats ska personen i första hand vända sig till sin chef eller någon ansvarig längre upp i organisationen.
  • Visselblåsarfunktionen är inte avsedd för arbetsrelaterade frågor som synpunkter på ledarskap eller vantrivsel på arbetsplatsen. Om sådana tips inkommer kommer den verksamhet som berörs kontaktas.
  • Tipsen ska gälla högre tjänstemän eller personer med omfattande beslutsbefogenheter, detta med anledning av datainspektionens synpunkter på personuppgiftsbehandlingen av de inkommande uppgifterna.
  • Anmälaren kan välja att vara anonym men om namn uppges kan anonymiteten inte garanteras.
  • Väljer anmälaren att vara anonym ska inte ledningen efterforska vem anmälaren är, men det kan då vara betydligt svårare att utreda saken.
  • Inkommande tips kommer att tas emot och bedömas av en speciellt tillsatt grupp.
  • Om inga åtgärder vidtas gallras uppgifterna så snart som möjligt.
  • Tips som exempelvis också berör en brukare eller någon annan inblandad måste anmälaren ta hänsyn till att det kan finnas uppgifter som omfattas av sekretess.

Nyckelord

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se/kommun

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum