Umeå kommun

Kommunens arbete med hållbart resande samordnas

Dela

Till hösten tar Umeå kommuns arbete med en ”Grön färdplan” fart. Syftet är att samordna projekt och aktiviteter för hållbart resande inom kommunens egna verksamheter. Arbetet kan till exempel handla om hur vi underlätta att använda gång, cykel och buss, möjlighet till distansarbete och resfria möten.

Foto: Malin Grönborg
Foto: Malin Grönborg

Umeå kommuns vision om att växa till 200 000 invånare till år 2050 förutsätter en hållbar tillväxt och att fler väljer att färdas på ett hållbart sätt. Kommunfullmäktige har antagit en målsättning att andelen resor som görs med kollektivtrafik, cykel eller till fots tillsammans ska utgöra minst 65 procent av alla resor för boende inom Umeå tätort till år 2022.

Inom kort ska kommunens miljömål för de kommande åren fastställas och kommunens egen verksamhet är en viktig del för att målen ska kunna nås.

– Det pågår många initiativ inom området hållbart resande och vi behöver ta ett samlat grepp om Umeå kommuns arbete. Vi vill utveckla vår samverkan för att hitta synergieffekter och driva arbetet framåt, säger Lena Karlsson Engman (S), tekniska nämndens ordförande.

Ny samverkansplattform
Tekniska nämnden ger i uppdrag till förvaltningen att koordinera en ny samverkansplattform för kommunens arbete med hållbart resande för den egna verksamheten – i tjänsten och till och från arbetsplatserna. Uppdraget handlar om att koordinera alla initiativ, men inte driva arbetet i sig. Det ansvarar varje verksamhet för och utsedda personer deltar i arbetet.

Exempel på områden som kan ingå i arbetet med Grön färdplan för Umeå kommun:
• Laddinfrastruktur för t.ex. elbilar
• Aktiviteter som underlättar hållbara arbets- och tjänsteresor
• Lösningar för att underlätta för de som åker buss eller cyklar till arbetet.
• Utveckla delningsekonomin
• Nya lösningar för resfria möten
• Policy för tjänstebilar/fordon inom Umeå kommun
• Möjlighet till distansarbete

Kontakt
Lena Karlsson Engman (S)
tekniska nämndens ordförande
090- 16 13 29
070-296 12 32
lena.karlsson-engman@umea.se

Karin Isaksson
teknisk chef
Umeå kommun
090-16 14 39
070-332 25 32
karin.isaksson@umea.se

Kontakter

Bilder

Foto: Malin Grönborg
Foto: Malin Grönborg
Ladda ned bild

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se/kommun

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är norra Sveriges största arbetsgivare. Våra verksamheter präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service.

Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 129 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050. I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum