Enköpings kommun

Kommunens service fortsätter öka enligt företagen

Dela

Den årliga mätningen av kommunernas myndighetsutövning, som Sveriges kommuner och regioner presenterar, visar att trenden för servicebetyget fortsätter öka och landar i år för första gången på ett högt betyg.

Enköpings kommun fortsätter klättra på den nationella rankingen och har gått från plats 158 till plats 157.

– Det känns fantastiskt att se hur den positiva trenden fortsätter. Det visar att en långsiktig plan lönar sig, även om vägen inte alltid är spikrak dit. I år kliver Enköpings kommun upp från godkänt till ett högt totalt servicebetyg, för första gången någonsin, säger Peter Book (M), kommunstyrelsens ordförande.

Ökning inom fyra av sex områden

En ökning av NKI-värdet (Nöjd Kund Index) har skett inom tillsynsområdena brand, miljö- och hälsoskydd, markupplåtelse och serveringstillstånd. Inom livsmedel är värdet oförändrat och inom bygglov har en liten nedgång skett.

– Det är viktigt att den kommunala servicen fungerar på ett tillfredsställande sätt för att Enköping ska vara en attraktiv kommun för våra företagare. Här är NKI en viktig värdemätare. Att vi nu är uppe på 70 i snitt är bra och vi har fått särskilt goda omdömen inom attityd, bemötande och engagemang. Här har markupplåtning gjort en rejält positiv resa. Samtidigt finns det fortfarande förbättringspotential inom andra områden, säger Anna Holmström, näringslivschef Kommunledningsförvaltningen.

– Räddningstjänsten har historiskt ett bra resultat, detta gäller inte bara i vår kommun, utan i hela landet. En anledning till detta kan vara att, de flesta av oss som genomför tillsyn, jobbar även operativt och har en bra kompetens inom området. Det som sticker ut från årets resultat däremot är att vi under covid-19 har erbjudit tillsyn på distans, med digitala hjälpmedel, som videosamtal. Detta är något som har uppskattats av våra kunder, säger Henrik Sandelin, brandinspektör/brandman.

Höga NUI-betyg för inköpsavdelningen

För andra året i rad mäts NUI (Nöjd Upphandlings Index) och här har det skett en ökning inom samtliga serviceområden för upphandling. Dessutom är det fler anbudsgivare som har svarat på enkäten än föregående år.

– Det är glädjande med fina siffror som visar att vårt arbete på flera olika plan gett effekt när det gäller hur företagen upplever oss och vårt arbete med upphandlingar. Vi haft fokus på att försöka att underlätta för anbudsgivarna där det är möjligt samt att vi ringer upp anbudsgivarna efter tilldelningen för att förklara beslutet och svara på eventuella frågor. Dessutom har vi använt oss av RFI (Request For Information) i större utsträckning som ett sätt att få bättre kunskap om marknaden, säger Laila Eklund, inköpschef.

– Inom områdena information, rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet så är det extra glädjande att vi får ett högt betyg. Allra högst är betyget inom bemötande där vi får mycket högt betyg. Det området handlar bland annat om hur lätt det är att komma i kontakt med oss, hur de upplever vår attityd och vårt bemötande, och här gör min personal ett fantastiskt arbete.

Om man jämför med övriga Sverige så får Enköpings kommun ett högre betyg än genomsnittet när det gäller samtliga frågor i enkäten.

– Det som sticker ut mest när man jämför med övriga Sverige är att Enköping får mycket högre betyg när det gäller förmågan att följa upp att avtalade villkor efterlevs, vilket är fina signaler till både leverantörer och medborgare i kommunen, säger Laila Eklund avslutningsvis.

Förra årets service och samordning av NKI-arbetet några framgångsfaktorer

Enköpings kommun tror att det förbättrade servicebetyget fortsätter öka tack vare förra årets nysatsningar och fortsatt förfining av redan fungerande service. Internt arbetar kommunen också med ett NKI-team som samordnar det kommunövergripande NKI-arbetet.

Om Sveriges kommuner och regioners mätning

Mätningen visar hur företagen upplever kommunens myndighetsutövning inom områdena brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll, serveringstillstånd och upphandling. Frågorna berör sex serviceområden: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

Undersökningen görs enligt analysmodellen Nöjd-Kund-Index (NKI) samt Nöjd-Kund-Upphandling (NKU) som mäter kundnöjdhet på en skala från 0–100. Godkänt resultat är ett NKI sam NKU på 62–69, 70–79 är högt och över 80 är mycket högt. SKR:s undersökning görs i samverkan med Stockholm Business Alliance (SBA).

Läs mer om undersökningen på SKR:s webbplats

 

Kontakter

Om

Enköpings kommun
Enköpings kommun
Torggatan 21
749 35 Enköping

0171- 62 50 00https://enkoping.se/

Enköping, Sveriges närmaste stad, är en av landets snabbast växande kommuner – mitt i Europas mest expansiva tillväxtområden. Här byggs nya verksamheter, nya stadsdelar växer fram och vi planerar för framtidens Enköping. I kommunen jobbar cirka 3 500 personer för att varje dag erbjuda välfärd och service till invånare, föreningar, företag och besökare.

Följ Enköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Enköpings kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum