Region Örebro län

Kompetensförsörjningen säkras inför framtidens arbetsmarknad

Dela

I ett nytt projekt finansierat av Europeiska Socialfonden genomför Region Örebro län tillsammans med fyra andra regioner i Östra Mellansverige en satsning för att säkra kompetensförsörjningen i syfte att uppnå en långsiktig och hållbar arbetsmarknad. Projektet heter #Vägled - Kompetens och det har beviljats 11 230 000 kronor i EU-medel för att under 16 månader fungera som ramverk för olika kompetensutvecklingsinsatser.

– Arbetsmarknaden är i ständig förändring och det är viktigt att vi anpassar oss inför framtidens behov så att vi kan säkra kompetensförsörjningen i länet och i Mellansverige, säger Irén Lejegren (S), regionråd och ordförande i regionala tillväxtnämnden.

Projektet #Vägled – Kompetens kommer att ha tre huvudfokus:

  • ett breddat ansvar för vägledning,
  • ökade kunskaper om arbetsmarknaden och kompetensförsörjningen samt
  • en förbättrad vägledning för individer med särskilda behov.

Ett av målen med projektet är att studie- och yrkesvägledning blir hela samhällets ansvar och att all personal på skolorna, inte enbart studie- och yrkesvägledare, är centrala nyckelpersoner som kan agera bollplank, inspiratörer och handledare till elever inför deras val till högre studier.

– Kan vi erbjuda all skolpersonal kompetensutveckling kring framtidens arbetsmarknad så kommer vi bland annat att minska antalet felval, säger Laila Berglund, utvecklingsledare inom utbildning och arbetsmarknad på Region Örebro län.

I projektet #Vägled - kompetens ingår totalt 23 kommuner och två folkhögskolor. I Örebro län deltar kommunerna Örebro, Askersund och Kumla samt Sydnärkes Utbildningsförbund.

– Satsningarna inom projektet ligger i linje med de regionala mål vi har satt upp för utbildning och sysselsättning och de kommer att bidra till att Örebro län fortsätter att utvecklas som en hållbart växande region som står stadigt inför framtiden, säger Irén Lejegren.

Kontakt

Irén Lejegren, ordförande i regionala tillväxtnämnden, telefon: 070-663 19 75

Laila Berglund, utvecklingsledare inom utbildning och arbetsmarknad, telefon: 019-602 63 79

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Irén Lejegren
Irén Lejegren
Ladda ned bild

Om

Region Örebro län
Region Örebro län
Eklundavägen 1
701 16 Örebro

http://www.regionorebrolan.se

Region Örebro län - Tillsammans skapar vi ett bättre liv

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.

Följ Region Örebro län

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Örebro län

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum