Konkurrensverket

Konkurrensverket avslutar utredning som rör Svensk Mäklarstatistik

Dela
Konkurrensverkets utredning har visat att de data som Svensk Mäklarstatistik samlar in är av stor betydelse för många marknadsaktörer, men har inte funnit tydligt stöd för att det skulle vara avgörande för Valueguards kunder att företagets index görs publikt. Mot bakgrund av det, och att Svensk Mäklarstatistik har meddelat att företaget kommer fortsätta leverera data om bostadsaffärer till Valueguard vars kunder kommer ha fortsatt tillgång till statistiken, avslutar Konkurrensverket nu ärendet.

Konkurrensverket har utrett om Svensk Mäklarstatistik AB:s beslut att inte längre leverera data med publiceringsrätt till Valueguard Index Sweden AB (Valueguard) utgör en överträdelse av konkurrenslagens förbud mot missbruk av dominerande ställning.

Svensk Mäklarstatistik, som ägs av Sveriges Fastighetsmäklarsamfund, samlar in, sammanställer och publicerar statistik om bostadsförsäljningar. Företaget säljer även data, bland annat till Valueguard, som baserat på dessa data har utvecklat ett prisindex för bostäder i Sverige, HOX-index. Valueguards HOX-index publiceras löpande på företagets webbplats och används av ett flertal av Valueguards kunder, bland annat av ett antal myndigheter och banker som använder indexet i egna publikationer.

I samband med att Svensk Mäklarstatistik under våren 2020 sade upp gällande avtal med Valueguard meddelade företaget att det inte längre avsåg att leverera data med publiceringsrätt till Valueguard. Den 1 juli 2021 fattade Konkurrensverket ett interimistiskt beslut om att Svensk Mäklarstatistik skulle fortsätta leverera data om bostadsaffärer med publiceringsrätt till Valueguard för att skydda konkurrensen på den marknad som är beroende av data och rätten att publicera statistik så länge utredningen pågick.

Konkurrensverkets utredning har bland annat visat att de data som Svensk Mäklarstatistik samlar in är av hög kvalitet. Utredningen har också visat att Valueguards HOX-index har betydelse för många marknadsaktörer, bland annat för de banker och myndigheter som använder informationen i egna publikationer. Men något tydligt stöd för att det skulle vara avgörande för kundernas efterfrågan att Valueguard gör HOX-index publikt har inte framkommit av utredningen.

Svensk Mäklarstatistik har under utredningen meddelat Konkurrensverket att företaget har för avsikt att fortsätta med dagliga leveranser av data om bostadsaffärer till Valueguard. HOX-index kommer inte längre att få publiceras offentligt på Valueguards webbplats, men bolagets kunder kommer även i fortsättningen ha möjlighet att använda och referera till det i olika sammanhang.

– Vår utredning har visat att det avgörande för Valueguards kunder är möjligheten att använda och referera till HOX-index, inte att det finns publikt tillgängligt. Det, tillsammans med de utfästelser som Svensk Mäklarstatistik har lämnat vad gäller fortsatt leverans av data och kundernas fortsatta tillgång till HOX-index, gör att vi nu har fattat beslut om att avsluta ärendet, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Mot bakgrund av vad som framkommit i Konkurrensverkets utredning och av det som Svensk Mäklarstatistik meddelat kommer ärendet därför att avslutas och det interimistiska beslutet av den 1 juli 2021 ska inte längre gälla.

För ytterligare information, kontakta:

Martin Mandorff, enhetschef, 08-700 15 53, martin.mandorff@kkv.se

Läs hela beslutet på www.konkurrensverket.se/nyhetsarkiv

Nyckelord

Kontakter

Om

Konkurrensverket
Konkurrensverket

103 85 Stockholm

08-700 16 00http://www.konkurrensverket.se/

Konkurrensverket arbetar för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna, och för en hållbar och effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer. På Konkurrensverket.se kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev och på utskick av nyheter och pressmeddelanden.

Följ Konkurrensverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Konkurrensverket

Uppsatser om företags lojalitetsrabatter och auktioner för solceller vinner Konkurrensverkets uppsatstävling8.12.2022 14:59:42 CET | Pressmeddelande

Ämnena för de uppsatser som har tilldelats första pris i Konkurrensverkets årliga uppsatstävling i juridik respektive ekonomi är företags lojalitetsrabatter och auktionsbaserade subventionsscheman för solceller. Uppsatserna har lagts fram vid Juridiska institutionen vid Stockholms universitet och Institutionen för nationalekonomi med statistik vid Göteborgs universitet.

Konkurrensverket bötfäller företag i saneringsbranschen1.12.2022 15:52:35 CET | Pressmeddelande

Två företag i saneringsbranschen bröt mot förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete när de delade upp tjänster på marknaden mellan sig. Syftet var att undvika att konkurrera med varandra. Konkurrensverket har beslutat att det ena företaget ska betala cirka 1,2 miljoner kronor i konkurrensskadeavgift. Det andra företaget anmälde överträdelsen till Konkurrensverket och får därför eftergift från konkurrensskadeavgift, det vill säga att det slipper betala.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum