Dun & Bradstreet

Konkursnedgång under 2021

Dela

Under året vi precis avslutade gick 5 789 företag i konkurs. Det är en minskning med 11,9 procent från 2020, då 6 574 företag blev tvungna att ge sig. Detta visar Dun & Bradstreets konkursstatistik för 2021.

Konkurserna minskar med nästan 12 procent under det andra året med corona. För den hårt drabbade restaurangbranschen har konkurserna minskat med hela 25,6 procent jämfört med 2020.
Konkurserna minskar med nästan 12 procent under det andra året med corona. För den hårt drabbade restaurangbranschen har konkurserna minskat med hela 25,6 procent jämfört med 2020.

Även efter nästan två år med pandemi ligger antalet konkurser på en mycket låg nivå. År 2020 ökade antalet konkurser med 5 procent mot året innan, medan det ser bra ut för svenskt näringsliv när konkurserna minskar med nästan 12 procent under det andra året med corona.


Fruktar ökning
För den hårt drabbade restaurangbranschen har konkurserna minskat med hela 25,6 procent jämfört med 2020. Det är besöksnäringen som har haft de största omsättningsförlusterna genom pandemin. “Många av dessa har ändå klarat sig tack vare de stödpaketet som regeringen har delat ut. Men många har också minskat sina kostnader, till exempel genom att reducera personalantalet”, förklarar Henrik Hargeus i Dun & Bradstreet.

Hargeus tror att stödpaketen kommer finnas kvar ett tag till, men när de trappas ned finns det en risk att det kommer en ökning av konkurser, framför allt för delar inom besöksnäringen. Där ser vi att efterfrågan inte omedelbart återgår till samma nivåer som före pandemin. ¬”En generell sammanfattning av 2021 är att vi har historiskt låga konkurstal vilket visar att stödpaketen har gett önskad effekt”, säger Hargeus på Dun & Bradstreet.

Bättre i detaljhandeln
Det är inte bara besöksnäringen som har sett en minskning av antalet konkurser det senaste året. Detaljhandeln har haft en fördel av att det varit färre resor och shopping utomlands, och har en minskning av konkurser med 9,4 procent jämfört med 2020. Grossisthandeln har också haft samma fördel med mindre resande och har en kon-kursnedgång på 29 procent. Alla större branscher har en nedgång i konkurser under 2021, medan Bygg som är den bransch med flest konkurser och som ligger en del under genomsnittet, bara har en nedgång på 2,1 procent.

Nyckelord

Kontakter

Henrik Hargeus
Dun & Bradstreet
+46 8 5190 1045
+46 70 947 10 45
E-post: hargeus@dnb.com

Bilder

Konkurserna minskar med nästan 12 procent under det andra året med corona. För den hårt drabbade restaurangbranschen har konkurserna minskat med hela 25,6 procent jämfört med 2020.
Konkurserna minskar med nästan 12 procent under det andra året med corona. För den hårt drabbade restaurangbranschen har konkurserna minskat med hela 25,6 procent jämfört med 2020.
Ladda ned bild

Om

Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet
Langkaia 1
Oslo

+47 22 45 90 00http://www.dnb.com/no/

Dun & Bradstreet är en ledande global leverantör av affärsdata och analyser som gör det möjligt för företag över hela världen att förbättra sina affärsresultat. Dun & Bradstreets Data Cloud, driver lösningar och levererar insikter som ger kunder möjlighet att accelerera sina intäkter, minska kostnader, minska risker och transformera verksamheten. Sedan 1841 har företag i alla storlekar förlitat sig på Dun & Bradstreet för att hjälpa dem att hantera risker och identifiera möjligheter.