Solna Stad

Kortare köer och ökad trafiksäkerhet med nya Trafikplats Bergshamra

Dela

Nu påbörjas detaljplanearbetet för trafikplats Bergshamra och Stocksundsbron, som ett led i Trafikverkets planerade ombyggnad av E18. Det beslutades i Kommunstyrelsen 26 mars, och byggnadsnämnden får nu i uppdrag att påbörja detaljplanearbetet för Bergshamra trafikplats.

– Den nya trafikplatsen och förbättringarna av Stocksundsbron ger en bättre miljö och tillgänglighet för Bergshamraborna. Dessutom förbättras framkomlighet och kapacitet i hela regionen, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande.

I dagsläget är belastningen på Trafikplats Bergshamra hög och kapacitetsproblemen leder ofta till köbildning under högtrafik. Därtill har Trafikverket pekat på brister i trafiksäkerheten med den nuvarande utformningen av trafikplatsen. Den nya trafikplatsen ska förbättra framkomligheten och minska köerna. Samtidigt föreslås en rad åtgärder som förbättrar trafiksäkerheten i området.

Planerade åtgärder för Trafikplats Bergshamra:

  • Ny gång- och cykelbro över Stocksund
  • Trafiktekniska åtgärder i form av heldragna linjer och borttagen väjningsplikt
  • Ny södergående avfartsramp från E18 (Norrtäljevägen) till Björnstigen
  • Förändring av Bergshamraledens norrgående påfartsramp på Stocksundsbron
  • Nyanläggning av busshållplats på Björnstigen
  • Flytt av övergångställe och cykelöverfart vid Björnstigen

Under 2017 var Trafikverkets vägplan ute på samråd, och Solna stad kompletterade då planen med ett antal synpunkter och förbättringsförslag. Under våren kommer vägplanen även att ställas ut för granskning. Trafikverket står för samtliga kostnader för utredning, projektering och genomförande av de planerade åtgärderna.

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Solna Stad
Solna Stad
Stadshusgången 2
171 45 Solna

08-7461000http://www.solna.se

Solna är en framtidsstad i tillväxt, unikt belägen mellan Kungliga nationalstadsparkens lugn och storstadens puls. Här kan du läsa mer om Solna, om hur stadens styrs, om stadens organisation, historia och framtidsplaner. Här kan du även läsa hur dina skattepengar används och om andra frågor som är viktiga för Solna.

Följ Solna Stad

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Solna Stad

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum