Skogsstyrelsen

Kraftfull satsning på inventering av nyckelbiotoper

Dela

I regeringens budgetförslag i miljöfrågor som presenterades i dag, finns 200 miljoner kronor avsatta under tio år för inventering av nyckelbiotoper. Det här är något som Skogsstyrelsen lyft fram behovet av under en längre tid.

– Nu kan vi satsa på inventeringen av dessa värdefulla naturvärden i hela landet, samtidigt som markägare också får möjlighet till ersättning i de fall deras skogar innehåller mycket nyckelbiotoper, säger Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist.

Skogsstyrelsen får 20 miljoner kronor per år i tio år för att slutföra inventeringen av nyckelbiotoper i hela Sverige. I nordvästra Sverige startar inventeringarna så fort arbetet är klart med den förbättrade metodik som ska gälla där. Utöver detta får Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket tillsammans 250 miljoner kronor per år i tio år för att kunna ersätta markägare som har marker rika på nyckelbiotoper.

Skogsstyrelsen har i flera sammanhang lyft fram behovet av en nationell inventering av nyckelbiotoper.
– Till exempel lyfte vi fram identifiering av nyckelbiotoper som en av de särskilt viktiga insatserna framåt i regeringsuppdraget Värdefulla skogar förra vintern, säger Herman Sundqvist.

Under hösten kommer ett formellt uppdrag från regeringen till Skogsstyrelsen att inleda inventeringarna.

Bakgrund
Arealen registrerade nyckelbiotoper uppgår idag till cirka 466 000 hektar. En grov bedömning är att det motsvarar ungefär hälften av den totala areal nyckelbiotoper som finns i Sverige. Skogsstyrelsen har sedan våren 2017 en paus i identifiering och avgränsning av nyckelbiotoper i nordvästra Sverige. Avsikten är att återuppta arbetet igen med utvecklad och förbättrad metodik från nyår 2018. Skogsstyrelsen har en pågående och mycket viktig samverkansprocess om nyckelbiotoper med många intressenter som arbetar med både metodik och andra förutsättningar för inventeringen.

För mer information:
Herman Sundqvist, generaldirektör, Skogsstyrelsen: 036 - 359430
Peter Jernberg, pressansvarig, 036-35 93 30
Pressjour: 036–35 94 91

Länkar

Om

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen
Vallgatan 8
55183 Jönköping

036-35 93 00http://www.skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen – en lokalt förankrad myndighet med uppdragsverksamhet

Vi leder utvecklingen i skogen för ett hållbart samhälle. Vi arbetar på medborgarnas uppdrag för att skogens alla värden ska tas tillvara på ett väl avvägt sätt. Genom ökad tydlighet och synlighet driver vi produktionsfrågorna, utvecklar miljöarbetet och lyfter skogens sociala värden.

Följ Skogsstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Skogsstyrelsen

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum