Myndigheten för press, radio och tv

Krisåtgärderna hade en positiv effekt på journalistiken under pandemin

Dela

Regeringens krisstöd till nyhetsmedier under pandemin har gagnat nyhetsjournalistiken samt mildrat effekterna av pandemin. Det visar den enkätundersökning som MPRT gjort bland stödmottagare.

MPRT genomförde en enkätundersökning i syfte att följa upp effekterna av krisstödet. Resultaten sammanställdes i en rapport som nu har överlämnats till kulturdepartementet. Undersökningen visar att stödmottagarnas upplevelse av regeringens krisstöd varit positiva samt att åtgärderna har haft effekt och att de bidragit till att mildra effekterna av den uppkomna krisen.

84 procent av de svarande uppgav att deras annonsintäkter minskat under pandemin, 18 procent uppgav att deras läsarintäkter ökat och 16 procent att deras läsarintäkter minskat. Åtgärderna har varit utformade på ett sådant sätt att de bidragit till att stötta medierna i den pågående krisen och att de har möjliggjort för många bolag att hantera den bättre. Utvärderingen visar att vissa stöd och åtgärder var mer effektiva än andra. Flera av de som tagit emot stöd för lokal journalistik beskriver att stödet kunnat stärka och upprätthålla den lokala journalistiken.

Det stöd som tagits emot av flest och också ansetts vara mest effektivt är redaktionsstödet. Majoriteten av bolagen som fått redaktionsstöd (57 av 63) anser att stödet varit effektivt. Redaktionsstödet har även öppnat upp för nya sökande som tidigare inte varit berättigade till stöd. Särskilt för gratistidningarna har det haft stor betydelse att få möjlighet att söka stöd för sitt redaktionella arbete.

Enkäten innehöll även en fråga om hur branschen ser på det fortsatta redaktionella arbetet efter pandemin. Flera av de svarande uppgav att de fortsätter satsa på lokal journalistik och att de ser goda möjligheter till det.

De åtgärder och krisstöd som fördelats hade totalt sett en positiv effekt på möjligheten att fortsätta bedriva nyhetsjournalistik under en pågående pandemi.

Bakgrund

Myndigheten för press, radio och tv har under 2020 haft i uppdrag att dela ut flera olika typer av stöd men även att hantera andra åtgärder som syftat till att stötta nyhetsmedier under pandemin. MPRT har fått i uppdrag av regeringen att redovisa resultaten av stödens fördelning och effekterna för de nyhetsmedier som omfattats av de vidtagna åtgärderna. Redovisningen ska lämnas senast den 24 juni 2021.

Nyckelord

Kontakter

För mer information kontakta;
Tove de Vries, 08-580 070 04
Kajsa Rodin. 08-580 070 42

Dokument

Länkar

Om

Myndigheten för press, radio och tv
Myndigheten för press, radio och tv
Kabyssgatan 4D
120 30 Stockholm

08-580 070 00https://www.mprt.se/

Myndigheten för press, radio och tv tillhör Kulturdepartementets ansvarsområden. Vi arbetar för yttrandefrihet samt stödjer möjligheterna till mångfald och tillgänglighet inom press, radio och tv.

Följ Myndigheten för press, radio och tv

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Myndigheten för press, radio och tv

Nyhetsmedier spelar en viktig roll i det svenska samhället16.12.2022 11:42:47 CET | Pressmeddelande

Det finns ett stort intresse för att ta del av nyheter i Sverige. Trots konkurrensen från ett ökat medieutbud förblir vanan att ta del av nyheter relativt intakt. Sättet man gör det på har dock förändrats. Myndigheten för press, radio och tv:s nya rapport Svenska nyhetsvanor 2022 ger en samlad bild av våra nyhetsvanor. Den visar på en gradvis rörelse från papper och tablå till digitala nyhetsmedier.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum