Skogsstyrelsen

Kronhjort allt större problem för skogsägare i Skåne

Dela

Kronhjorten ställer till allt större problem för skogsägarna i Skåne. Främst drabbar det granbestånd men det börjar nu också bli svårt att få upp ny lövskog. Det finns skogsägare som gett upp på grund av betesskadorna, rapporterar Skogseko i sitt senaste nummer.

Barkgnag ställer till problem för skogsägare i Skåne.
Barkgnag ställer till problem för skogsägare i Skåne.

– Vi har slutat att plantera gran eftersom alla träd får betesskador, säger Övedsklosters ägare Hans Ramel till Skogseko.

Att kronhjorten betar granplantor som skogsägaren satt efter en avverkning har blivit ett ökande problem i Skåne. På senare år har problemen också accelererat när det gäller lövträd. I båda fallen påverkar det återplantering och markägaren förlorar stora ekonomiska värden när träden skadas eller i värsta fall dör helt.

Det finns områden i Skåne där skogsägare drabbats så hårt av bete och barkgnag att de har svårt att följa skogsvårdslagens bestämmelser om hur man får upp ny skog, rapporterar Skogseko.

Utvecklingen bekräftas också i en inventering som ingår i en pågående forskningsstudie. Av 40 slumpvis utvalda granbestånd i södra delen av Skåne län hade samtliga skador av hjortbete, visar inventeringen som Skogsstyrelsen gjorde i våras tillsammans med bland annat SLU. Hälften av de 40 bestånden hade dessutom färskt barkgnag. Att det är hjort syns på skadorna och dessutom finns det väldigt lite älg i området.

– Problemen har aldrig varit större än nu. Vi måste få till en balans mellan klövvilt och deras tillgång på foder och då handlar det bland annat om att minska kronhjortsstammen, säger Stig Hermansson, skadesamordnare vid Skogsstyrelsen i Skåne.

Även Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist är engagerad i viltfrågan och ser problemen i Skåne som en del i problemet med viltbete över hela landet.

– Så kan vi inte ha det. Det är inte rimligt att träd inte kan växa i våra skogar på grund av viltskador, säger Herman Sundqvist till Skogseko.

Nyligen fattade regeringen beslut om en regeländring i jaktförordningen som innebär att det blir tillåtet med skyddsjakt på årskalvar av kron- och dovhjort vissa tider på året för att minska betesskador. Skåne är undantaget från den skyddsjakten.

Skogseko ges ut av Skogsstyrelsen fyra gånger per år och delas ut till cirka 215 000 skogsägare i Sverige.

Mer information:

Stig Hermansson, skadesamordnare, Skåne distrikt, Skogsstyrelsen, 0451-38 31 20, 070- 202 62 34, stig.hermansson@skogsstyrelsen.se

Peter Jernberg, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036-35 93 30, 076-785 93 30, peter.jernberg@skogsstyrelsen.se

Bilder

Barkgnag ställer till problem för skogsägare i Skåne.
Barkgnag ställer till problem för skogsägare i Skåne.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen
Vallgatan 8
55183 Jönköping

036-35 93 00http://www.skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen – en lokalt förankrad myndighet med uppdragsverksamhet

Vi leder utvecklingen i skogen för ett hållbart samhälle. Vi arbetar på medborgarnas uppdrag för att skogens alla värden ska tas tillvara på ett väl avvägt sätt. Genom ökad tydlighet och synlighet driver vi produktionsfrågorna, utvecklar miljöarbetet och lyfter skogens sociala värden.

Följ Skogsstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Skogsstyrelsen

Utvärdering: arbetet för en jämställd skogssektor går för sakta – 30 förslag på åtgärder6.12.2018 09:00Pressmeddelande

Jämställdhetsarbetet inom skogssektorn går för sakta, till och med bakåt inom några områden. Det visar den första stora utvärdering som gjorts av jämställdhetsstrategin som togs fram 2011 och som presenteras på den nationella skogskonferensen i Upplands Väsby i dag. Samtidigt lägger Skogsstyrelsen fram 30 förslag på åtgärder för att få skjuts på arbetet.

Förslag: så kan tillväxten öka i skogen12.11.2018 08:00Pressmeddelande

För första gången har Skogsstyrelsen i samverkan med skogsnäringen, forskning och den ideella miljörörelsen, tagit fram en mängd konkreta förslag på hur svensk skogsproduktion skulle kunna bli effektivare. I en ny rapport ges bland annat förslag på hur skogsskadorna kan minska, en förbättrad klövviltsförvaltning, och hur man kan sköta skogen för högre tillväxt och stärkta miljövärden. Förslagen ska nu diskuteras vid fyra seminarier runt om i Sverige.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum