Einar Mattsson

KTH Live-In Lab: Spetsforskning och innovation för hållbara bostäder

Dela

Innovationstakten är för låg i samhällsbyggnadssektorn. Samtidigt bubblar det av idéer hos både teknik- och fastighetsföretag. KTH Live-In Lab är ett unikt forskningscenter där företag och forskare tillsammans förflyttar gränser. Einar Mattsson är centrumpartner och medfinansiär sedan starten.

Foto: John Sandlund
Foto: John Sandlund

Smarta och hållbara byggnader är en förutsättning för att möta samhällets klimat- och energimål. Det råder inte brist på innovativa idéer, men det finns en inbyggd tröghet i samhällsbyggnadssektorn som måste övervinnas.

– Generellt har bygg- och fastighetsbranschen släpat efter i utvecklingen. Det tar lång tid från idé till handling och samarbetet med forskning och akademi har varit underutvecklat, säger Mikael Dimadis, projektledare hos Einar Mattsson och ansvarig för att koordinera koncernens utvecklingsprojekt gentemot KTH Live-In Lab.

– Insikten om bristen fanns både hos oss på Einar Mattsson och hos tongivande forskare på KTH. Resonemangen tog fart på allvar när vi fick möjligheten att bygga studentbostäder på Campus. I processen förverkligades idén att med studentbostäderna som grund bygga en fullskalig testmiljö för utveckling och innovation av lösningar för framtidens resurseffektiva och hållbara byggnader. Resultatet blev KTH Live-In Lab efter en donation av Einar Mattsson som möjliggjorde bidrag från Vinnova, berättar Mikael och tillägger att Einar Mattssons fastighetschef, Martin Fors, ingår i KTH Live-In Labs styrelse.

Ökad innovationstakt med KTH Live-in Lab
Traditionella ”living labs” utgår primärt från användarna medan KTH Live-In Lab i lika hög grad fokuserar på de som utvecklar och designar framtidens byggnader och lösningar; företag, organisationer, forskare och innovatörer.

– Syftet med KTH Live-In Lab är att förkorta ledtiderna från forskningsresultat till introduktion på marknaden – att accelerera innovationstakten helt enkelt. Genom att testa produkter i en verklig miljö med verkliga användare kan företagen och forskarna få svar på hur produktidéer fungerar och kan utvecklas. Snabbare innovation bidrar till mer konkurrenskraftiga företag och lösningar, som i förlängningen kan bidra till minskat klimatavtryck från både befintliga och framtida byggnader.
  
Einar Mattssons energieffektiva hus i centrum
KTH Live-In Lab erbjuder en komplett fysisk infrastruktur med plats för flera forskningsprojekt samtidigt på tre ”testbäddar”. Studenterna bor i tre hus byggda och ägda av Einar Mattsson, Testbädd EM, med sammanlagt 305 studentlägenheter. I ett av dessa hus finns Testbädd KTH som är hjärtat i forskningscentret. Här finns en flexibel bostadsyta om 120 kvm som enkelt kan byggas om och utrustas för olika forskningsändamål. Just nu finns fyra studentlägenheter med gemensamt kök och sociala ytor i Testbädd KTH. I direkt anslutning ligger projektkontoret och ett stort servicerum där hjärnan finns – styrsystemet som centrumpartnern Schneider Electric ansvarar för. Den fjärde byggnaden på KTH Live-In Lab inrymmer Testbädd AH. Fastigheten ägs av Akademiska Hus.

– I byggnaderna finns det mängder av sensorer som i realtid genererar data som lagras på en gemensam databas. Hela tanken här är öppna system – att göra data tillgängligt för forskare, KTH-studenter, lärare och samarbetspartners att analysera och arbeta med. Sensorerna mäter en mängd parametrar relaterat till de boendes inomhuskomfort och driften av fastigheterna. Digitala ’tvillingar’ som speglar testbäddarna och möjliggör simuleringar är nu under utveckling, förklarar Mikael.

Värdefullt att följa forskningen på nära håll
– För oss på Einar Mattsson är det värdefullt att delta aktivt nära forskningen. Det driver oss att jobba med och förstå tekniken som vi bygger in i fastigheterna, så att vi kan optimera den för både hyresgästerna och miljön.

Vilka forskningsprojekt följer du extra noga just nu?
– Det finns flera intressanta forskningsprojekt som har bäring på Einar Mattssons miljömässiga fokusområden minskad klimatpåverkan och hållbar vattenanvändning. Dit hör exempelvis projekt som testar värmeåtervinning av avloppsvatten, rening och återbruk av duschvatten samt intelligenta system för att mäta vattenförbrukning och upptäcka läckage.
Ett jättespännande projekt är ’Buildings Post Corona’ där man testar framtidens hälsosamma ventilationssystem – system som motverkar spridning av virus, allergener och partiklar. För egen del är vi samarbetspartner i ett projekt där Northvolt testar lösningar för batterilagrad el från solcellerna på våra plusenergihus. Det finns otroligt mycket spännande på gång!

Vad gör KTH Live-In Lab så viktigt och unikt?
– Öppenheten. Att byta erfarenheter och lära av varandra är av största värde både för oss och för branschen som helhet. I det sammanhanget ger KTH Live-In Lab unika möjligheter att utveckla saker tillsammans med partners och med forskare som erbjuder spetskompetens. I isolerade forskningsprojekt riskerar kunskapen ofta att stanna hos de inblandade. Med en öppen forsknings- och innovationsplattform ökar möjligheten till synergieffekter som i sin tur påskyndar utvecklingen. Just det behöver vår bransch, avslutar Mikael Dimadis.

Nyckelord

Bilder

Foto: John Sandlund
Foto: John Sandlund
Ladda ned bild

Om

Om Einar Mattsson AB 
Einar Mattsson AB är moderbolag i en familjeägd bolagsgrupp som varit verksam på Storstockholms fastighets- och byggmarknad sedan 1935. Idag är Einar Mattsson Stockholms största privata ägare av hyresbostadsfastigheter och bland de mest aktiva projektutvecklarna av nya bostäder i regionen. Den kommande tioårsperioden kommer Einar Mattsson att uppföra 4 000 nyproducerade bostäder i egen regi. Koncernens förvaltningsbolag förvaltar cirka 15 000 bostäder åt en bred kundkrets av etablerade fastighetsägareBolagsgruppen omfattar även en verksamhet som arbetar med investeringar utanför kärninnehaven. 

 Läs mer om oss på www.einarmattsson.se och Facebook 

Följ Einar Mattsson

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Einar Mattsson

”Lyssna till dem som inte säger något”— fredagsporträttet med Mikael Dimadis17.6.2022 10:00:00 CEST | Blogginlägg

En av våra mesta livsnjutare, som aldrig säger nej till ett möte där kaffe och något till ingår, är projektledare Mikael Dimadis. En nyfiken, initiativtagande, positiv och pigg person för alla i hans omgivning. Här får vi ta del av hans resa inom koncernen och hur han rör sig obehindrat mellan samba i Rio och gråvattenprojekt i det familjeägda beståndets fastigheter.

Einar Mattssons klimatmål och färdplan för halverat avtryck i nyproduktion16.6.2022 15:27:23 CEST | Nyheter

Einar Mattssonkoncernen har ett övergripande mål om halverade klimatutsläpp till 2030 En mycket viktig pusselbit i det arbetet är att halvera klimatavtrycket som vår nyproduktion står för. Därför har Einar Mattsson Projekt AB formulerat delmål och en färdplan för att nå ända fram. Projektutvecklingschef Sara Albrecht har varit drivande i arbetet och haft gott stöd av ett flertal medarbetare särskilt projektutvecklare Alexandra Buttazzoni samt VD Peter Svensson och hållbarhetsutvecklingschefen Johanna Wikander.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum