Järfälla Kommun

Kvalitetsprogram för Barkarbystaden lyfter boendes behov och välbefinnande

Dela

Kvalitetsprogrammet är framtaget för Barkarbystadens tredje etapp för att möta dagens utmaningar med att bygga en attraktiv, miljömässigt och socialt hållbar stad. Tillsammans med den antagna detaljplanen för Barkarbystaden III ska kvalitetsprogrammet skapa bra förutsättningar för en stadsmiljö där människors behov och välbefinnande står i centrum. Programmet ska visa vägen för hur stadsdelens utformning kan bidra till ett resurseffektivt samhälle och innovation.

Kvalitetsprogrammetför Barkarbystaden III ska skapa bra förutsättningar för en stadsmiljö där människors behov och välbefinnande står i centrum och visa vägen för hur stadsdelens utformning kan bidra till ett resurseffektivt samhälle och innovation.Visionsbild: Tovatt Architects & Planners.
Kvalitetsprogrammetför Barkarbystaden III ska skapa bra förutsättningar för en stadsmiljö där människors behov och välbefinnande står i centrum och visa vägen för hur stadsdelens utformning kan bidra till ett resurseffektivt samhälle och innovation.Visionsbild: Tovatt Architects & Planners.

Kvalitetsprogrammet för Barkarbystaden III har tagits fram med stöd av Citylab Action, ett certifieringssystem och forum för kunskapsdelning inom hållbar stadsutveckling som är organiserat av Sweden Green Buildning Council, SGBC. Kvalitetsprogrammet bygger på senaste kunskap och erfarenhet inom stadsbyggnad och ska ge förutsättningar för att bygga en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar stadsdel.

– Vi ska bygga en levande stad som är attraktiv, trygg och trivsam. Då måste kvalitetstänket finnas med i alla delar, från sammanhållna kvarter och upplevelserik arkitektur till grönska och hållbarhetslösningar. När vi nu antar Sveriges största detaljplan ska vi självklart arbeta för att genomförandet av den också blir det bästa, säger Claes Thunblad (S), kommunstyrelsens ordförande.

Kvalitetsprogrammet lyfter fram faktorer i den fysiska miljön som har stor inverkan för att bygga en gestaltningsmässigt attraktiv och hållbar stadsdel. Här finns till exempel ett nytt angreppssätt för mötet mellan det privata och offentliga rummet, kravställande på tekniska egenskaper på byggnader och beredskap för anläggning av solceller samt utveckling av laddningsinfrastruktur för elbilar. En central del i kvalitetsprogrammet är barnperspektivet där bland annat innergårdar, skolmiljöer, rekreationsområden och stråk som binder samman dessa viktiga platser har hög prioritet.

Beslut om antagande av kvalitetsprogram för Barkarbystaden III samt antagande av detaljplan för Barkarbystaden III fattades av kommunfullmäktige i Järfälla måndag 19 mars.

Om kvalitetsprogrammet för Barkarbystaden III

Kvalitetsprogrammet har tagits fram parallellt med detaljplanen för Barkarbystaden III och är en uppdatering av Barkarbystadens övergripande miljö- och gestaltningsprogram från 2012.

Kvalitetsprogrammet visar Järfälla kommuns ambitioner och mål i miljö- och gestaltningsfrågor för den tredje etappen av Barkarbystaden och ska ingå som en avtalshandling vid markanvisning och försäljning av kommunägd mark.

Om Barkarbystaden

Enligt avtal om utbyggnad av tunnelbana till Barkarby ska Järfälla kommun uppföra 14 000 bostäder i tunnelbanans influensområde fram till år 2032. Inom stadsutvecklingsområdet Barkarbystaden pågår utbyggnad inom detaljplan för Barkarbystaden I och detaljplanearbete för detaljplanerna Barkarbystaden IV, Barkarbystaden X, Veddesta I, Veddesta II, Veddesta III och Veddesta IV. Genomförandet av detaljplanerna Barkarbystaden II och Barkarbystaden III beräknas starta under 2018.

Nyckelord

Kontakter

Claes Thunblad (S)Kommunstyrelsens ordförande

Claes Thunblad är ordförande i kommunstyrelsen och kommunalråd sedan 20 oktober 2014. Presskontakt: William Sundelin, 070-002 35 06, william.sundelin@jarfalla.se

070-002 35 06 claes.thunblad@jarfalla.se

Bilder

Kvalitetsprogrammetför Barkarbystaden III ska skapa bra förutsättningar för en stadsmiljö där människors behov och välbefinnande står i centrum och visa vägen för hur stadsdelens utformning kan bidra till ett resurseffektivt samhälle och innovation.Visionsbild: Tovatt Architects & Planners.
Kvalitetsprogrammetför Barkarbystaden III ska skapa bra förutsättningar för en stadsmiljö där människors behov och välbefinnande står i centrum och visa vägen för hur stadsdelens utformning kan bidra till ett resurseffektivt samhälle och innovation.Visionsbild: Tovatt Architects & Planners.
Ladda ned bild

Om

Järfälla Kommun
Järfälla Kommun
Riddarplatsen 5
177 80 Järfälla

08-580 285 00https://www.jarfalla.se/

Järfälla i nordvästra Stockholm är en av de snabbast växande kommunerna i Sverige. Med ny tunnelbana, spår och vägar växer Barkarbystaden och Barkarby station fram till ett av regionens bästa kollektivtrafiknav. Hela Järfälla växer, och det byggs nya attraktiva bostäder för 30-40 000 människor. Samtidigt planerar vi för tusentals nya jobb, högre utbildning och fler besökare.

Följ Järfälla Kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Järfälla Kommun

Efterlängtad byggstart för Veddestabron i Barkarby18.3.2019 14:23:36 CETPressmeddelande

Idag tog Järfälla kommun och Trafikverket det första spadtaget för Veddestabron. Bron blir en viktig pusselbit i den nya staden som växer fram i Barkarby och en viktig del i den stora regionala infrastruktursatsning som görs här för resenärer i hela Stockholmsregionen: en ny stad och en ny kollektivtrafikknutpunkt där direkt anslutning mellan tunnelbana, buss, pendeltåg och regionaltåg gör att fler människor i regionen har möjlighet att bo, leva, arbeta och studera där de vill.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum