Vänsterpartiet

Kvinnor och unga fokus i vårens budget

Dela

En rad Metoo-satsningar, med bland annat 50 miljoner kronor i ökat anslag till landets kvinnojourer, är några av de saker Vänsterpartiet fått igenom i vårens budgetförhandlingar med regeringen.

– Under hösten blev det tydligt hur sexuella övergrepp och trakasserier finns överallt i samhället. Nu måste det synas i budgeten att vi tar dessa vittnesmål på allvar. Därför tycker jag att det är viktigt att vi har fått igenom satsningar som gör skillnad både på arbetsplatsen, i skolan och i hemmet, säger Vänsterpartiets ekonomisk-politiska talesperson Ulla Andersson.

Dessutom har partiet fått igenom ett ungdomspaket, som bland annat innehåller 100 miljoner kronor till sommarjobb för unga, samt pengar för att öka tillgängligheten till vården under sommaren.

– Det är viktiga satsningar vi fått igenom. Unga får chans att komma in på arbetsmarknaden och den som är gammal eller sjuk ska inte behöva oroa sig över hur vårdsituationen ser ut i sommar, fortsätter hon.

Något Vänsterpartiet drivit i budgetförhandlingarna, men inte fått igenom, är en ökad beskattning av de rika för att öka jämlikheten.

– De med höga inkomster behöver ge tillbaka betydligt mer till vårt samhälle än vad de gör i dag. Tyvärr visar regeringen inget intresse för att låta denna grupp bidra mer, säger Ulla Andersson.

Vänsterpartiets reformer i vårbudgeten 2018 (totalt 740 mnkr):

Metoo-paket (170 mnkr):

Förstärkning och breddning kvinnojourer (50 mnkr)

Regionala skyddsombud (15 mnkr)

Arbetslivet, utbildningsinsats Arbetsmiljöverket (10 mnkr)

Skola sex- och samlevnad (50 mnkr)

Utbildningsinsats Brottsoffermyndigheten samtyckeslagstiftningen (10 mnkr)

Utbildningsinsatser riktade mot rättsväsendet (10 mnkr)

Kunskapslyft socialsekreterare (25 mnkr)

Ungdomspaket (170 mnkr):

Sommarjobb för unga (100 mnkr)

Ungas kultur- och idrottsaktiviteter (20 mnkr)

Sommarsatsning fritidsgårdar (50 mnkr)

Sommarsatsning tillgänglighet sjukvården (400 mnkr)

 

Totalt under mandatperioden har Vänsterpartiet fått igenom drygt 80 reformer på sammanlagt cirka 50 miljarder kronor.

 

För mer information:

Vänsterpartiets presstjänst, 070-620 00 64 (ej sms)

Om

Vänsterpartiet
Vänsterpartiet
Kungsgatan 84
112 27 Stockholm

070-620 00 64http://www.vansterpartiet.se

Vänsterpartiet är ett parti med rötter i den svenska arbetarrörelsen. Vi arbetar för rättvisa och jämställdhet. Vi tror att människor tillsammans kan skapa ett bättre samhälle.

Följ Vänsterpartiet

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet

Vänsterpartiet: Den misslyckade LSS-utredningen måste göras om10.1.2019 16:02Pressmeddelande

Den LSS-utredning som presenteras idag är ett misslyckande som inte respekterar lagens intentioner. För Vänsterpartiet är det en självklarhet att alla människor ska kunna leva fullvärdiga liv. Vi kommer att agera för att utredningen nu läggs i papperskorgen och att de lagändringar som behövs för att säkra människors lika värde kommer till stånd. Vi kommer att ta ett utskottsinitiativ för att tillsätta en ny snabbutredning och kräva att frågan tas upp i en aktuell politisk debatt i riksdagen. - Personlig assistans har förbättrat livskvaliteten enormt för många och är en av de viktigaste jämlikhetsreformerna i Sveriges historia. Vi kommer aldrig att acceptera något annat än att lagens grundintention erkänns, med fokus på lika rätt och full delaktighet i samhället för alla dem som behöver assistans, säger Maj Karlsson, socialpolitisk talesperson i Vänsterpartiet. Cirka 2000 människor har fått assistansen indragen under de senaste åren, men den aktuella LSS-utredningen har ingen lösning på

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum