Skara stift

Kyrkliga kulturarv får pengar till renovering

Dela

Nu är det klart vilka kyrkor i Skara stift som får statliga och inomkyrkligt fördelade pengar till renovering under 2022. Det handlar om drygt 47 miljoner kronor som stiftsstyrelsen fördelat till antikvariskt motiverade åtgärder, med syfte att det kyrkliga kulturarvet ska förvaltas för framtiden. Dessutom har stiftsstyrelsen fördelat ytterligare 15 miljoner i kyrkounderhållsbidrag.

Toarps kyrka är en av de kyrkor som tilldelas kyrkoantikvarisk ersättning för 2022
Toarps kyrka är en av de kyrkor som tilldelas kyrkoantikvarisk ersättning för 2022

Den kyrkoantikvariska ersättningen (KAE) beviljas av riksdagen och består av statliga skattemedel som finansieras av skattebetalare i Sverige. Ersättning på totalt 460 miljoner kronor per år fördelas mellan Sveriges 13 stift. Pengar ska gå till kostnadskrävande och antikvariskt motiverade åtgärder på byggnader och inventarier som är skyddade enligt kulturminneslagen. I Skara stift finns cirka 435 skyddade kyrkor och kapell.

Den fastställda ramen för varje stift gäller för en femårsperiod, för Skara stift innebär det närmare 47 miljoner kronor per år under perioden 2021-2025.

Stiftsstyrelsen fördelar bidraget till församlingarna efter beredning i kyrkobyggnadsdelegationen och i samråd med länsstyrelserna i Västra Götaland och Jönköpings län. I listan finns de projekt som, enligt stiftsstyrelsens beslut 8 april, får KAE 2022.

Som komplement till den kyrkoantikvariska ersättningen fördelar stiftsstyrelsen även ett inomkyrkligt kyrkounderhållsbidrag (KUB) för att ytterligare minska församlingarnas egeninsatser. Denna summa är cirka 15 miljoner per år för Skara stift under perioden 2021-2025. 

Fördelning över bidragen med information om församling/pastorat, objekt, åtgärd och belopp finns redovisade i filerna nedan. 

Kontakter

Andreas Lindblad

Byggnadsantikvarie

Tel:

0511-262 28

andreas.lindblad@svenskakyrkan.se

Bilder

Toarps kyrka är en av de kyrkor som tilldelas kyrkoantikvarisk ersättning för 2022
Toarps kyrka är en av de kyrkor som tilldelas kyrkoantikvarisk ersättning för 2022
Ladda ned bild

Dokument

Om

Skara stift
Skara stift
Skoltorget 1
532 31 Skara

+46(511)26200https://www.svenskakyrkan.se/skarastift

Skara stift är det äldsta av Svenska kyrkans stift och bildades år 1014. Stiftet består av 109 församlingar samlade i 42 enheter under ledning av kyrkoherde och kyrkoråd.
Stiftets uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingarna och stärka deras förmåga att fullgöra den grundläggande uppgiften: fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige som består av folkvalda. Stiftet leds av biskop och stiftsstyrelse. Domkapitlet utövar tillsammans med biskopen tillsyn över verksamheten i stiftets församlingar. Stiftskansliet finns i Skara. Domkyrka är Skara domkyrka och biskop sedan 2012 är Åke Bonnier.

Stiftet förvaltar också den kyrkliga jorden och skogen i Prästlönetillgångarna.

Följ Skara stift

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Skara stift

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum